Berichten

Plastic Soup Foundation steunt oproep vuurwerkverbod

Amsterdam, 6 januari 2020. Onderbelicht in de vuurwerkdiscussie is de hoeveelheid plastic die na het feest achterblijft in het milieu. De meeste mensen zullen zich niet realiseren dat het afsteken van vuurwerk direct bijdraagt aan de plasticsoep! Het gaat om de houdertjes waarin de rotjes staan, het plastic dat uiteengereten wordt en de achtergelaten verpakkingen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateerde al in 2014 in een rapport dat het plastic van vuurwerk bijdraagt aan microplastics in zee. Nog datzelfde jaar werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om alle bronnen van microplastics aan te pakken. De regering deed echter niets aan het vuurwerk tot eind vorig jaar opnieuw een motie werd aangenomen. Mede naar aanleiding van Europees beleid om plastic in het milieu terug te dringen, wordt de regering daarin verzocht ‘om te onderzoeken hoe samen met de vuurwerk-branche het gebruik van plastic in vuurwerk en het aanbieden van vuurwerk waarin plastic is verwerkt kan worden tegengegaan.’

Steeds krachtiger roep om verbod op vuurwerk  

De overheid bepleit dat er geen plastic in het milieu mag komen, maar staat nog toe dat dit met de jaarwisseling wel degelijk gebeurt. Ondertussen buitelen de pleidooien om vuurwerk aan banden te leggen over elkaar heen. Ze lopen uiteen van een volledig verbod op consumentenvuurwerk tot het alleen verbieden van de zwaarste categorie knallers. Het Nationaal Vuurwerkmanifest bepleit een verbod en is door meer dan een kwart miljoen particulieren en organisaties ondertekend. Vrijwel alle relevante beroepsgroepen — van oogchirurgen tot hulpverleners en burgemeesters — spreken zich uit voor een verbod. De politieke druk is daarmee zo groot geworden dat partijen die traditioneel tegen een verbod zijn (VVD, CDA) niet langer lijken vast te houden aan hun standpunt.

Gesprek met vuurwerkbranche

Het door de Kamer afgedwongen gesprek van de minister met de vuurwerkbranche moet ertoe leiden dat er minder plastic in vuurwerk verwerkt wordt. Maar heeft het zin om gebruik van minder plastic te bespreken in vuurwerk dat straks waarschijnlijk verboden is? Het gesprek zal daarom moeten gaan om het tegengaan van al het plastic, dus ook in siervuurwerk, dat straks alleen nog door professionals gecontroleerd mag worden afgestoken.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: ‘Wij wensen iedereen een voorspoedig 2020 en toekomstige jaarwisselingen zonder plasticvervuiling. We steunen de maatschappelijke oproep tot een verbod op alle consumentenvuurwerk van harte.’

Teken hier het Nationaal Vuurwerkmanifest

Lees ook – Pleidooi voor verbod vuurwerk

Lees ook – Milieuminister in gesprek met vuurwerkbranche over plastic

Milieuminister in gesprek met vuurwerkbranche over plastic

Amsterdam, 16 december 2019 – Stientje van Veldhoven, minister van milieu en wonen, gaat in gesprek met de vuurwerkbranche om plastic in vuurwerk te verminderen. Stukjes plastic afkomstig van vuurwerk worden overal aangetroffen. Na de Hema stopt nu ook Albert Heijn met de verkoop van knetterballen, die het hele jaar mogen worden afgestoken.

De minister reageert op een motie van Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks). Daarin wordt de regering verzocht om samen met de vuurwerkbranche te onderzoeken hoe het gebruik van plastic in vuurwerk kan worden tegengegaan. Na het afsteken van vuurwerk met plastic eindigt dat plastic onherroepelijk op straat. Kröger wijst er in haar motie op dat verkoop van vuurwerk met plastic niet in overeenstemming is met de uitvoering van de zogeheten SUP-Richtlijn van de Europese Unie.

Hema haalt knetterballen uit de schappen

Knetterballen mogen het hele jaar worden afgestoken. Restanten van dit kindervuurwerk herken je direct: felgekleurde of zwarte halfronde dopjes van hard plastic. Hema haalt ze uit de schappen, nadat de Plastic Soup Surfer (Merijn Tinga) en de Zwerfinator (Dirk Groot) in gesprek zijn gegaan met de directie. Volgens de Hema past het stoppen van de verkoop in het beleid om geen plastic meer te verkopen voor eenmalig gebruik. Lidl en Aldi zetten vergelijkbare stappen. Albert Heijn heeft Tinga en Groot vrijdag 13 december toegezegd de knetterballen met onmiddellijke ingang uit de schappen te halen.

In Nederland hebben alle supermarktketens begin 2019 het Plastic Pact ondertekend en beloofd het gebruik van plastic terug te dringen, maar producenten van vuurwerk zijn geen partij in deze overeenkomst.

Toch naar de rechter

Om de druk op vuurwerkverkopers op te voeren wachten Tinga en Groot de uitkomst van een overleg tussen de regering met de vuurwerkbranche niet af. Zij stappen begin volgend jaar naar de rechter om een verbod op vuurwerk met plastic af te dwingen. Een groep zwerfafvalruimers legt al maandenlang de aangetroffen resten op foto’s vast. In de campagne Operation crackling ball # knetterbal roept de Plastic Soup Surfer iedereen op om foto’s toe te sturen en hij heeft er al meer dan 25.000 foto’s ontvangen. Al die foto’s dienen als bewijs in het aangekondigde proces.

Foto: Zwerfinator

Lees ook – Aanpak plastic in vuurwerk blijft onduidelijk

Lees ook – PSF wenst u een plasticvrij nieuwjaar