Berichten

Amsterdam is de eerste Plastic Smart City

Amsterdam, 20 juni 2019 – Amsterdam heeft zich als eerste stad wereldwijd verbonden aan het initiatief Plastic Smart Cities. De gemeente, het Wereld Natuur Fonds Nederland en de Plastic Soup Foundation hebben vandaag een intentieverklaring getekend om de plastic vervuiling in de stad aanzienlijk te verminderen.

De Plastic Soup Foundation gaat de stad assisteren en adviseren bij de totstandkoming van een actieprogramma en bij de uitvoering. Het actieprogramma moet leiden tot een schone stad, zonder plastic vervuiling in 2030. Ook het bedrijfsleven wordt bij de aanpak betrokken om verspilling van plastic te voorkomen en circulaire oplossingen te promoten.

Plastic Smart Cities is een initiatief van WWF om steden over de hele wereld – met name de steden die toeristische hotspots zijn – te motiveren om plastic vervuiling in de stad duidelijk en haalbaar te verminderen. Het WWF mikt op 1000 Plastic Smart Cities in 2030. Kirsten Schuijt, directeur van WWF-Nederland, vertelde ook al in gesprek te zijn met onder meer Oslo, Marseille en Hong Kong. “Het WWF kan door haar wereldwijde aanwezigheid helpen om steden aan het water aan elkaar te linken. Zo kunnen ze van elkaar leren met betrekking tot reductie van plastic vervuiling. Inmiddels leeft de helft van de wereldbevolking al in steden en dat wordt de komende decennia alleen maar meer. Steden kunnen het verschil maken door zich actief en innovatief bezig te houden met het terugdringen van de plastic vervuiling. Ik ben er trots op dat Amsterdam nu hierin het voortouw neemt.”

Kirsten Schuijt en Jeroen Dagevos kijken toe als Constance Steenkamp-Faaij namens de gemeente Amsterdam haar handtekening zet onder de intentieverklaring.

Constance Steenkamp-Faaij, manager Afdeling Gebied en Gebruik bij de Directie Stadswerken, ondertekende de intentieverklaring namens de gemeente Amsterdam. Ze liet weten dat onder meer een afvangsysteem voor plastic afval in het water in Amsterdam zal worden geïnstalleerd, als pilot, op een later bekend te maken locatie. “Vergis je niet, Amsterdam heeft 400 kilometer aan kades en oevers. Bijna 40 procent van het oppervlak van de stad bestaat uit water. We zijn totaal met het water verbonden. We moeten er alles aan doen om het probleem van plastic vervuiling beheersbaar te houden. Om die reden laten we burgers meedenken over oplossingen die kunnen voorkomen dat zwerfvuil in de grachten terecht komt.”

Zwerfvuil staat steevast op de eerste plaats als Amsterdammers in enquêtes worden ondervraagd naar hun ergernissen in de open ruimte. “Waternet haalt elke dag 3,5 ton afval uit het water, dat is niet alleen plastic; ook fietsen, tv’s en andere rommel. Nederland besteedt jaarlijks 250 miljoen euro aan het opruimen en verwerken van zwerfvuil. Het zijn cijfers die aangeven hoe belangrijk het is dat een stad als Amsterdam op dit onderwerp stappen blijft maken.”

Met de circa 2.500 festivals die jaarlijks in Amsterdam worden georganiseerd worden al afspraken gemaakt waaraan ze moeten voldoen. Niet alleen de decibels, maar ook het afvalmanagement bij festivals is aan regels gebonden. In 2020 wordt het vergunningenbeleid verder aangescherpt.

Jeroen Dagevos, Hoofd Programma’s van de Plastic Soup Foundation, zette ook zijn handtekening onder de verklaring. “Dit is een eerste stap en het is nu van belang om het concreet te maken. Er gaat een pilot komen waarbij afval wordt opgevangen en gemonitord zodat maatregelen kunnen worden genomen om de lekkage aan de bron te stoppen. Dat juichen we toe, het mooie aan pilots is dat je kunt zien of maatregelen werken. De plastic productie gaat de komende jaren verder toenemen. Het is daarom van eminent belang dat we de lekkage ervan naar het milieu onder controle krijgen. Onze kinderen zullen ons anders vragend aankijken wat we eraan hebben gedaan, toen we wisten hoeveel plastic in zee terecht komt en welke impact dat heeft op mens en dier.”

De gemeente Amsterdam en de Plastic Soup Foundation werkten al samen binnen het samenwerkingsconvenant Amsterdam Clean Water dat in 2016 werd gesloten.


Lees ook:

Amsterdam Clean Water lanceert promotiefilm schoon water stad

Vanaf 2020 geen single-use plastics meer op Amsterdamse evenementen en festivals

,

Plastic in je lichaam: nadruk op grootte in plaats van gewicht

Amsterdam, 13 juni 2019 – Het is genoegzaam bekend dat we plastic deeltjes drinken, eten en ademen. Maar hoeveel zijn dat er en hoe schadelijk is het voor onze gezondheid? Het Wereldnatuurfonds (WWF) heeft deze week een onderzoek gepubliceerd en komt met een nieuw gegeven. In de uitgave No plastic in nature: assessing plastic ingestion from nature to people staat als hoofdconclusie dat we per week 5 gram plastic binnen kunnen krijgen, evenveel als het gewicht van een creditkaart. De onderzoekers baseren hun conclusies op bestaande studies en houden terecht veel slagen om de arm.

Nieuwe campagne van WWF

Het rapport, dat overheden oproept drastische maatregelen te nemen om de plasticsoep tegen te gaan en ook bepleit dat er veel meer onderzoek moet worden gedaan, gaat gepaard met een nieuwe campagne die het WWF lanceert. Het schokkende getal van 5 gram plastic dat een mens per week binnenkrijgt, staat daarin centraal. Dit wordt vergeleken met dagelijkse voorwerpen zoals een pen, een creditkaart of een dobbelsteen, om de boodschap over te brengen hoeveel plastic je binnenkrijgt. Met deze campagne zal veel publiek bereikt worden, toch is enige nuance op zijn plaats.

Nadruk op gewicht zegt weinig

Het onderzoek is uitgevoerd door de University of Newcastle in Australië. Voor hun berekening hebben de onderzoekers het gewicht van de plastic deeltjes geschat. Ze gaan uit van circa 2000 plasticdeeltjes per week die we consumeren en die bij elkaar 5 gram wegen. Zo’n negentig procent daarvan zouden we via het drinken van water binnenkrijgen, via leidingwater en met name via flessenwater. In een studie die vorig jaar verscheen (en waar de onderzoekers ook naar verwijzen), werd in 93% van de onderzochte 259 onderzochte flessen mineraalwater microplastics aangetroffen, gemiddeld 325 per liter. Het overgrote deel daarvan — 315 deeltjes — bestaat echter uit ultrakleine deeltjes. Zo klein dat je daarvan het gewicht niet kunt vaststellen.
Eerder deze week verscheen ook een Canadees onderzoek over Human Consumption of Microplastics. De jaarlijkse inname ligt volgens dit onderzoek op 50.000 deeltjes. Ook hier gaat het om ultrakleine deeltjes die vrijwel niets wegen.

Nadruk moet liggen op grootte

Voor de menselijke gezondheid zijn juist die ultrakleine deeltjes, genaamd nanoplastics, het meest relevant. Beter gezegd: de deeltjes die qua gewicht vrijwel niet meetellen, zijn waarschijnlijk het meest schadelijk. Deze kunnen namelijk celmembranen passeren en organen binnendringen. Grotere deeltjes, waarvan je het gewicht wel kunt vaststellen, poep je doorgaans weer uit. Overigens ontbreken nog altijd standaardmethoden om de risico’s van micro- en nanoplastics in het lichaam te kunnen beoordelen.

Plastic Health Coalition

Om uit te zoeken hoe gevaarlijk micro- en nanoplastics werkelijk zijn, heeft de Plastic Soup Foundation het initiatief genomen tot een samenwerkingsverband waarin wetenschappers en milieuorganisaties samenwerken: The Plastic Health Coaltion. In dit kader zijn eerder dit jaar vanuit ZonMw in Nederland vijftien onderzoeken gestart naar de effecten van micro- en nanoplastics. Op 3 oktober worden tijdens de Plastic Health Summit de eerste resultaten gepresenteerd.


Lees ook: ZonMw start baanbrekend onderzoek naar gezondheidsrisico’s van plastic