Word donateur

Word donateur

Voor al onze activiteiten is uiteraard geld nodig. Naast projectgebonden financiering zijn het vooral giften en donaties waarvan de PSF haar campagnes betaald. Wil je de Plastic Soup Foundation financieel ondersteunen én op de hoogte blijven van onze activiteiten? Word dan donateur! Al vanaf € 5 per maand ben je donateur. Uiteraard mag je meer betalen als je portemonnee dat toelaat, het is een zeer goede investering! Je steunt ons en krijgt via e-mail en social media te horen wat wij allemaal met jouw donatie doen.

Alvast hartelijk bedankt!

Ja, ik word graag tot wederopzegging donateur van de Plastic Soup Foundation:

Door dit formulier te versturen, geef je tot wederopzegging toestemming aan Plastic Soup Foundation (Van Hallstraat 52-1, 1051 HH Amsterdam, Nederland, incassant ID (let op: dit is géén IBAN): NL24 ZZZ 520728940000) voor het sturen van doorlopende incasso-opdrachten naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden). Wil je het donateurschap opzeggen, stuur dan een mail naar donateur@plasticsoupfoundation.org of bel ons op +31(0)85 401 62 44.

Eenmalige gift

Geef een eenmalige gift

Fijn dat je ons wilt steunen met een gift. Met uw gift en dat van vele anderen kunnen wij het verschil maken. U kunt onderstaand formulier invullen, voor een vlotte betaling. Naast de voorgestelde bedragen kunt u ook zelf een bedrag invullen. Als u kiest voor anoniem doneren, worden uw naam en e-mail bij ons niet opgeslagen.

Alvast hartelijk bedankt!

Ja, ik geef een eenmalige gift aan de Plastic Soup Foundation:

U kunt ook geld overmaken vanaf uw eigen bankprogramma naar ons IBAN NL13TRIO 0198047517 t.n.v. Plastic Soup Foundation o.v.v. “gift” en eventueel een kleine boodschap zoals “ga zo door!”.

Fiscaal aftrekbare schenking

Fiscaal aantrekkelijke meerjarenschenking

Wil je de Plastic Soup Foundation steunen én fiscaal voordeel genieten, dan kun je een meerjarenschenking doen. Tegenwoordig is hiervoor geen dure notarisakte meer nodig, een onderhandse overeenkomst tussen jou en ons is voldoende. Je kunt eenvoudig het onderstaande formulier invullen. Wij verzorgen de rest.

Wil je hierbij hulp? Of een formulier opgestuurd krijgen? Neem dan contact met ons op via +31(0)85 401 62 44 of mail naar donateur@plasticsoupfoundation.org.

Alvast hartelijk bedankt!

Ja, ik wil graag de Plastic Soup Foundation voor meerdere jaren ondersteunen met fiscaal aftrekbare giften. Stuur mij een overeenkomst voor een meerjarenschenking:

Plastic Soup Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat PSF geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan PSF aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels). Ons fiscaal nummer of RSIN is 850288885.

Bescherming Persoonsgegevens

Plastic Soup Foundation legt je gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten via donateur@plasticsoupfoundation.org.