Aan de slag met plasticsoep!

Het plasticsoeplesmateriaal voor basisscholen is gratis online beschikbaar. Je kunt deze online lessen complementeren met aanvullend materiaal voor in de klas.  

Illustraties: Monique van den Hout

Over de Lessen

  • De lessen zijn gedifferentieerd naar drie niveaus: groep 4, groep 5/6 en groep 7/8.
  • De lessen zijn afwisselend en actief: de leerlingen gaan zelf aan de slag.
  • Les 1 is een introductieles. Daarna kies je met de klas een van de acties; Trash Hunt of Plasticdieet.  
  • De introductieles duurt 45 minuten. Hoeveel tijd je aan de actie besteedt, bepaal je zelf.

Filmles: Jonge helden over plasticsoep

In deze les denken leerlingen na over plasticgebruik, -vervuiling en oplossingen én leren ze hoe ze een goed filmpje maken. De leerlingen zien wat ze zelf aan wegwerpplastic gebruiken en onderzoeken wat ze kunnen doen om het probleem van de plasticsoep te verminderen. Daarnaast leren ze meer over licht, geluid, perspectief en montage.

De les is beschikbaar op het LessonUp-kanaal van Plastic Soup Foundation. Je kunt daarmee de les zelf geven.

Deze les is tot stand gekomen in samenwerking met documentairemaker Mirjam Marks. Voor scholen in en rondom Amsterdam zijn er ook workshops beschikbaar waarbij Mirjam op school langskomt om de leerlingen te helpen met het maken van hun filmpje. Mail daarvoor naar gastlessen@plasticsoupfoundation.org

Nieuwsbegrip

In samenwerking met Nieuwsbegrip Extra ontwikkelde we een nieuwe les geheel in het teken van Microplastics. In deze les voor groep 7 en 8 komen leerlingen alles te weten over wat microplastics zijn, waarom ze zo slecht zijn voor het milieu en wat ze eraan kunnen doen om het probleem op te lossen.

Deze les is geschikt voor niveau B: groep 7/8, maar ook de betere lezers in groep 6 én vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2. De les is openbaar (ook voor niet-licentiehouders).

Aan de slag met deze les? Je vindt ‘m hier.

Plasticsoephelden opgelet!

NIEUW: een website voor speciaal voor kinderen

Onze nieuwe website, speciaal voor kinderen, staat vol informatie over plastic, testjes en filmpjes, én een wereldkaart met verhalen van kinderen van over de hele wereld.

Kinderen kunnen ook zelf een filmpje insturen waarmee ze op de kaart kunnen komen. We hopen dat dit een plek wordt waar kinderen hun verhalen kunnen delen over plasticvervuiling én geïnspireerd worden om in actie te komen.

Kerndoelen

Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en anderen.

Kerndoel 35

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. Kinderen leren over de gevolgen van consumptie voor de naaste omgeving. En ze leren in het eigen consumptiepatroon rekening te houden met het milieu.

Kerndoel 39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. (Tussendoel: ingrepen van de mens: afval)

Duurzaamheidsdoelen

De VN heeft zeventien Duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals of SDGs) afgesproken. Geen van die doelen heeft de plasticsoep als onderwerp, maar de onderstaande SDGs hebben er wel mee te maken. Klik hier voor meer informatie over de SDGs.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Plastic valt uiteen in micro- en nanoplastics die zo klein zijn dat ze in het lichaam kunnen dringen. Ook zitten er schadelijke stoffen in plastic waar dieren én mensen ziek van kunnen worden. Het verminderen van plasticgebruik en het vermijden van deze stoffen is beter voor je gezondheid.

SDG 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen

De kwaliteit van zoet water, waar wij drinkwater uit halen, moet worden verbeterd. Meren en rivieren moeten daarvoor minder vervuild raken. Water moet ook goed worden gezuiverd zodat we het veilig kunnen gebruiken.

SDG 11: Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam

Om te zorgen dat steden fijne plekken blijven om in te wonen, moeten we ervoor zorgen dat ze niet vervuild raken met (plastic)afval. Hier kunnen we voor zorgen door het goed inzamelen en verwerken van afval.

SDG 12: Duurzame consumptie en productie

Plasticvervuiling blijft een groot probleem zolang we te veel spullen blijven produceren, kopen en weggooien. Een systeem waarin we gebruikmaken van duurzame materialen en producten zo lang en zo veel mogelijk (her)gebruiken is beter voor de aarde.

SDG 13: Aanpak klimaatverandering

Plastic wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Ook kost de productie veel energie en komt er CO2 vrij, wat bijdraagt aan het stijgen van de temperatuur. Minder plastic produceren draagt bij aan het remmen van klimaatverandering.

SDG 14: Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

Per jaar komen miljarden kilo’s plastic in zeeën en oceanen terecht. Door onze hoeveelheid afval te verminderen en het beter te verwerken kunnen we voorkomen dat het in het water terechtkomt.

SDG 15: Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

Plastic is gevaarlijk voor dieren: ze eten het op of raken erin verstrikt. Microplastics bedreigen de gezondheid van ecosystemen. Wezenlijke reductie van plastics en microplastics leidt direct tot herstel van ecosystemen en biodiversiteit.

Evaluatie

Na afloop horen we graag wat jullie van het lesmateriaal vonden. Heb je vijf minuten de tijd, vul dan s.v.p. het evaluatieformulier in! Onder de inzenders verloten wij aan het einde van het schooljaar drie paar Plastic S*cks sokken.

Wat zeggen de leerkrachten?

 

‘Fijn pakket om mee te werken! Veel informatie in heel duidelijke verwoording gegoten. Top!’

Vrije basisschool K.LA.P.Roos
Pulderbos

‘De kinderen waren zeer betrokken en enthousiast, het sprak ze erg aan en veel kinderen zijn hierdoor thuis ook bezig geweest, bijvoorbeelddoor afval te scheiden.’

OBS De Dorpsakker
Assendelft

‘Het is een mooi en uitgebreid pakket waarmee je snel aan de slag kunt. Als leerkracht vraagt het niet veel voorbereiding omdat alles al zo goed is uitgewerkt. Er zitten leuke en uitdagende actiekaarten bij waar de kinderen mee aan de slag kunnen. Wat een mooi en duidelijk project. De kinderen zijn heel betrokken en het onderwerp sluit echt aan bij hun belevingswereld. Een aanrader!’

CBS De Ark
Meeuwen

Het is een goed pakket met veel materiaal. Door de mooie posters worden kinderen snel nieuwsgierig. Heel handig dat de lessen via LessonUp zijn te downloaden en gelijk te gebruiken zijn op het digibord. De tocht van de badeendjes geeft veel stof tot nadenken en is tegelijkertijd een leuke aardrijkskundeles. Zo leren ze nog over veel meer dingen dan alleen over plasticafval. En we zijn met elkaar bewuster gaan nadenken over wat we zelf kunnen doen aan dit probleem!’

OBS De Zaaier
Harskamp

‘Mooi pakket met goede inhoudelijke lessen. De leerlingen waren enthousiast.’

OBS De Delta
Harderwijk