Microplastics zijn overal. Ze zitten in ons drinkwater, in de lucht die we inademen en zelfs in het menselijk lichaam zijn al microplastics aangetroffen. Daarom zet Plastic Soup Foundation zich door middel van verschillende campagnes, zoals Beat the Microbead en Plastic Fashion, in tegen de lekkage van microplastics in het milieu.

Om dit onderwerp ook voor jongeren bespreekbaar te maken hebben we, in samenwerking met GLOBE Nederland een nieuwe les voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld: Microplastics in het water.In deze les doen leerlingen onderzoek naar microplastics in het water. Leerlingen verzamelen watermonsters in hun leefomgeving. Dit water filtreren ze door een membraan. Onder een microscoop gaan zij de vezels op het membraan identificeren en tellen. De resultaten worden onderdeel van een internationaal onderzoek, zodat er meer aandacht komt voor onderzoek naar, en bewustwording over microplastics in het Nederlandse water.

Meer informatie over de les vind je in de Docentenhandleiding op LessonUp.

Op de website van GLOBE vind je meer uitgebreid lesmateriaal, exclusief voor leden van GLOBE Nederland. Dit is voor scholen die bij willen dragen aan burgerwetenschap en de data van hun onderzoek willen delen voor het wereldwijde onderzoek. Via de website kunnen de GLOBE-scholen lezen hoe ze kans maken op een gratis filterset.

De les is online beschikbaar op LessonUp.

Het project kan in twee lessen uitgevoerd worden.

  • Les 1: Microplastics in het water + meetplan
    Aan de hand van deze les maken ze kennis met microplastics. De leerlingen bedenken vervolgens waar ze watermonsters gaan nemen en waarom juist daar.
  • Huiswerk: watermonsters verzamelen
    Leerlingen verzamelen enkele watermonsters in hun leefomgeving, zoals aangegeven in het Protocol Monstername met een fles. Deze watermonsters nemen ze mee naar de les.
  • Les 2: filteren van de watermonsters en verwerken van de resultaten
    Leerlingen gaan de watermonsters filtreren door een membraan. Onder een microscoop gaan zij de vezels op het membraan identificeren en tellen. De data interpreteren ze aan de hand van een werkblad. Leerlingen van GLOBE-scholen delen de resultaten via een dataformulier met de wetenschappers. 

Een belangrijk onderdeel van deze les is het element burgerwetenschap (citizen science). Door een project als deze ondervinden leerlingen hoe ze impact kunnen maken door onderdeel te zijn van een groter onderzoek, waarbij ze de resultaten delen met een wetenschapper. We weten niet goed hoevéél microplastics er rondzwerven. Daar hebben we heel veel metingen voor nodig en daarom vragen we hulp van jouw school. Maart 2023 starten we onder begeleiding van wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (Uva) en Deakin University (Australië) met een onderzoek naar de hoeveelheid microplastics in het oppervlaktewater in de directe leefomgeving van de leerlingen. Doe mee!