Missie

Plastic hoort absoluut niet thuis in de zee.

De verontreiniging van de oceanen met plastics is een extra probleem naast de wereldwijde temperatuurstijging, de verzuring en overbevissing. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Plastic verontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor dit vitale aardse systeem, vooral omdat plastic niet langs biologische weg verteert.Door de degradatie en fragmentatie van plastics in kleine deeltjes verandert al ons water in een wereldwijde soep van microplastics. Ook komen er toxische stoffen uit de plastics vrij. Dieren, maar zelfs zoöplankton, zien de uiteengevallen plastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen. Een groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van voedsel uit zee. De plastic verontreiniging van het water kan onze gezondheid ernstig schaden.

De Plastic Soup Foundation wil een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics. Wij willen voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee terechtkomt.

Dus:

Be aware: De Plastic Soup Foundation vraagt continu aandacht voor de plastic soup via campagnes, nieuwsberichten en social media.

Get educated: Wie zich wil verdiepen in de plastic soup is bij ons aan het goede adres. Zo ontwikkelde PSF in 2016 lespakketten voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Verder werken wij samen met deskundigen, politici, organisaties, universiteiten en bedrijven die een aansluitende missie of visie hebben.

Find solutions: De PSF stimuleert alle mogelijke (innovatieve) oplossingen die helpen om de plastic soup aan de bron te bestrijden. Maatregelen die voorkomen dat plastic in het milieu, water en uiteindelijk in zee terechtkomt hebben wat ons betreft de meeste impact. Denk hierbij aan het terugdringen van single-use consumentenplastics, de ontwikkeling van een Plastic Footprint voor bedrijven maar ook installaties die op een slimme wijze plastic afvangen in rivieren.

 

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.