1. Wij zijn wij en wat doen we?  

Wij zijn de Plastic Soup Foundation (een stichting naar Nederlands recht), (hierna, PSF). PSF is een ‘single issue’ milieuorganisatie die zich bezighoudt met één ding: het stoppen van plasticvervuiling bij de bron. Wij bieden verschillende diensten aan via onze website, app, PSF Webshop1 en andere PSF diensten (samen: de Diensten). Onze website www.plasticsoupfoundation.org (de Website)  biedt meer informatie over ons aan en onze diensten. 

2. PSF en uw Persoonsgegevens 

PSF geeft om uw privacy en de bescherming van uw Persoonsgegevens. Wij verwerken Persoonsgegevens – d.w.z. alle informatie waarmee een persoon een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd – in overeenstemming  met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)2 en andere relevante wetgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens (gezamenlijk aangeduid als Relevante Wetgeving).  

In deze Privacy Policy wordt uitgelegd wat voor soort persoonsgegevens wij verwerken via onze Diensten. Er wordt ook uitgelegd voor welke doeleinden de Persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze worden beschermd en hoelang ze worden opgeslagen. 

3. Leeftijdsrestricties 

Wanneer je jonger dan 18 jaar bent, mag je geen donatie doen zonder toestemming van je ouders of wettelijk voogd.  

Je mag alleen toestemming geven voor het ontvangen van nieuwsbrieven als je 16 jaar of ouder bent. 

4. Onze rol als Verwerkingsverantwoordelijke 

Wij verwerken Persoonsgegevens in het kader van onze Diensten. Wij bepalen het doel en de middelen van deze verwerking. Dit betekent dat wij optreden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Relevante Wetgeving. 

5. Welke Persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden worden ze gebruikt?  

Afhankelijk van de relatie die we hebben met een persoon, verwerken we verschillende Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder vind je een overzicht van de Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken wanneer je onze Website bezoekt, een bestelling doet via de Webshop, doneert via onze Website of solliciteert naar een (vrijwilligers)baan. 

Website bezoekers

(Persoons)gegevens: Doeleind(en): Wettelijke grondslag: 
Contactformulier Naam van de organisatie, voor- en achternaam, e-mailadres en andere (persoons)gegevens die je met ons deelt door ons een bericht te sturen, inclusief mogelijke (persoons)gegevens die in het bericht staan.   We gebruiken deze gegevens om: contact met je op te nemen met betrekking tot jouw bericht; je de gevraagde ondersteuning te bieden; je onze nieuwsbrief te sturen en je op de hoogte te houden van al onze (toekomstige) activiteiten. Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van deze gegevens. We hebben deze gegevens nodig om contact met je op te nemen en je te helpen met betrekking tot jouw bericht.  We kunnen je nieuwsbrieven sturen, als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden voor onze nieuwsbrief via de link onderaan iedere nieuwsbrief. 
Technische informatie Informatie over het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze Website,  
IP-adres en informatie over de gebruikte browser/apparaat.   
We gebruiken deze gegevens om: onze Website aan te passen aan het gebruikte apparaat; te communiceren in de taal van de browser; de ondersteuning van de Website te verbeteren. We mogen deze gegevens verwerken, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van deze gegevens om een goed functionerende Website te kunnen aanbieden. 
Sociale media gegevens Informatie die je openbaar maakt, wanneer je een reactie achterlaat of op een andere manier iets op onze sociale media kanalen post. We gebruiken deze gegevens om: contact met je op te nemen via onze sociale media kanalen; jouw feedback te verwerken op onze sociale media kanalen. We mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van deze gegevens en omdat je deze informatie vrijwillig openbaar maakt.  Onze sociale media kanalen worden ook beheerd door het sociale medium zelf. Controleer hun eigen privacybeleid om te zien hoe elk sociaal medium Persoonsgegevens verwerkt:  Instagram: Privacybeleid en informatie Facebook: Gegevensbeleid  Twitter: Privacybeleid LinkedIn: Privacybeleid YouTube: Privacybeleid 

Donateurs

(Persoons)gegevens: Doeleind(en): Wettelijke grondslag: 
Contact en betalingsinformatie Voor- en achternaam en  
e-mailadres.  Donatiebedrag, betaalwijze en bankgegevens (IBAN). 
We gebruiken deze gegevens om: contact met je op te nemen met betrekking tot jouw donatie; je te registreren als PSF-donor; jouw donatie te verwerken; op te nemen in onze financiële administratie; te delen met de Belastingdienst (indien nodig); je onze nieuwsbrief te sturen en u op de hoogte te houden van al onze (toekomstige) activiteiten. Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat dit nodig is om ons contract met jou uit te voeren, d.w.z. om jouw donatie te verwerken.  Wij zijn ook wettelijk verplicht om (een deel van) deze gegevens te verwerken ten behoeve van de Belastingdienst. We kunnen je nieuwsbrieven sturen, als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden voor onze nieuwsbrief via de link onderaan iedere nieuwsbrief. 

Nieuwsbrieven

(Persoons)gegevens: Doeleind(en): Wettelijke grondslag 
Contact informatie Voor- en achternaam en   
e-mailadres. 
We gebruiken deze gegevens om: je onze nieuwsbrief te sturen en je op de hoogte te houden van al onze (toekomstige) activiteiten.  We kunnen he nieuwsbrieven sturen, als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden voor onze nieuwsbrief via de link onderaan iedere nieuwsbrief. 

Webshop bezoekers

(Persoons)gegevens: Doeleind(en) Wettelijke grondslag: 
Contactfactuur-, betalings- en leveringsgegevens Natuurlijk persoon Voor- en achternaam,  
e-mailadres, (factuur- en aflever)adres (straat, huisnummer, postcode, stad en land). Rechtspersoon Voor- en achternaam contactpersoon, bedrijfsnaam, BTW-nummer (optioneel), referentie, e-mailadres, (factuur- en aflever)adres (straat, huisnummer, postcode,  stad en land). Natuurlijk- en rechtspersoon Optioneel: uw opmerkingen en telefoonnummer.  Betaalmethode en  bank informatie (IBAN). 
We gebruiken deze gegevens om: contact met je op te nemen en u op de hoogte te houden van uw bestelling; jouw bestelling te verwerken; jouw bestelling naar het juiste adres te verzenden; in onze financiële administratie op te nemen; te delen met de Belastingdienst (indien nodig); je onze nieuwsbrief te sturen en je op de hoogte te houden van al onze (toekomstige) activiteiten. Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat dit nodig is om ons contract met u uit te voeren, dat wil zeggen om uw bestelling te verwerken. Wij zijn ook wettelijk verplicht om (een deel van) deze gegevens ten behoeve van de Belastingdienst te verwerken. We kunnen je nieuwsbrieven sturen, als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden voor onze nieuwsbrief via de link onderaan iedere nieuwsbrief. 

(Vrijwilligerssollicitanten

(Persoons)gegevens: Doeleind(en): Wettelijke grondslag: 
Contact informatie Naam van de organisatie, voor-en achternaam, e-mailadres en andere (persoons)gegevens, die je met ons deelt door ons een bericht te sturen, inclusief eventuele Persoonsgegevens binnen het bericht. We gebruiken deze gegevens om: contact met je op te nemen met betrekking tot uw aanvraag.  We mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van deze gegevens.  We hebben de gegevens nodig om in contact te komen (en te blijven) met de sollicitant en om de sollicitatie te verwerken en te beoordelen. 
Sollicitatiegegevens Informatie die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld: Persoonsgegevens in het Curriculum Vitae en de motivatie, kwalificaties, foto, geslacht en geboortedatum. We gebruiken deze gegevens om: te beoordelen of je geschikt bent voor de (vrijwilligers)baan en PSF; te bepalen welke kandidaat het meest geschikt is. We mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van deze gegevens en omdat je deze gegevens zelf verstrekt.  Wij hebben deze gegevens nodig om met jou in contact te komen (en te blijven) met betrekking tot jouw sollicitatie, en om de sollicitatie te verwerken en te beoordelen. Wij verwerken alleen de door jou verstrekte Persoonsgegevens. 
Informatie die wordt bewaard tijdens de sollicitatieprocedure: Aantekeningen tijdens gesprekken, informatie ontvangen van referenties en/of opleidingsinstituten. We gebruiken deze gegevens om: te beoordelen of je geschikt bent voor de (vrijwilligers)baan en PSF; te bepalen welke kandidaat het meest geschikt is. We mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van deze gegevens en omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Wij hebben deze gegevens nodig om met jou in contact te komen (en te blijven) met betrekking tot jouw sollicitatie, en om de sollicitatie te verwerken en te beoordelen.  

6. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Het is ons beleid om alleen die Persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die essentieel zijn om u de best mogelijke service te kunnen bieden. Wij zullen geen Persoonsgegevens verwerken of opslaan die wij niet nodig hebben. Wij bewaren Persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden. In dit verband hanteren wij de volgende bewaartermijnen: 

 • Nieuwsbrieven | Deze gegevens worden bewaard totdat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief.  
 • Persoonsgegevens in onze administratie voor de Belastingdienst | Wij bewaren deze Persoonsgegevens gedurende zeven (7) jaar, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting. 
 • Persoonsgegevens van Website bezoekers en Webshop bezoekers| Wij bewaren deze Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden. Deze Persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verwerkt, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de Persoonsgegevens langer te bewaren. 
 • Persoonsgegevens van (vrijwilligers) sollicitanten | Wij bewaren deze Persoonsgegevens maximaal vier (4) weken na het sollicitatieproces, tenzij de sollicitant ons toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens voor (maximaal) één 1 jaar op te slaan. 
 • Overige Persoonsgegevens | Wij bewaren overige persoonsgegevens slechts zolang als dit nodig is voor de doeleinden. Deze persoonsgegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de Persoonsgegevens langer te bewaren. 

We kunnen ook alle bovengenoemde Persoonsgegevens verwerken wanneer we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken. Persoonsgegevens die wij verwerken om fraude  
(of gebruikers die fraude hebben gepleegd) te voorkomen, bewaren wij maximaal vijf (5) jaar. 

Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen voor een langere tijd geraadpleegd, verwerkt en bewaard worden wanneer deze het onderwerp zijn van een wettelijk verzoek of een wettelijke verplichting, een overheidsonderzoek of een onderzoek naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of op een andere manier om schade te voorkomen. 

7. Delen wij Persoonsgegevens met derden? 

We maken gebruik van derden  (Verwerkers) voor de contact- en donatieformulieren, hosting van de donateursdatabase, nieuwsbriefinschrijvingen en de hosting en support van de Website en PSF Webshop. We verstrekken dergelijke Persoonsgegevens alleen aan derde dienstverlenende partijen die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten die zij aan ons leveren. Ons gebruik van Verwerkers is altijd in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. Wij hebben met al onze Verwerkers contractuele afspraken gemaakt in Verwerkersovereenkomsten waarin – in overeenstemming met deze Privacy Policy – is vastgelegd wat deze partijen met jouw Persoonsgegevens mogen doen, hoe zij deze moeten beveiligen en wanneer deze moeten worden verwijderd. Afgezien van het bovenstaande zullen wij jouw Persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

ExternVerwerkingsverantwoordelijken  

Betalingen (zoals donaties via onze Website en aankopen via de PSF Webshop) kunnen verwerkt worden via onze externe betalingsverwerker: Buckaroo B.V. Deze betalingsverwerkersdiensten worden door Buckaroo B.V. geleverd en op de betalingen die je via deze diensten verricht, zijn de voorwaarden van deze dienst van toepassing. De door jou aan deze betaalprovider verstrekte Persoonsgegevens worden door Buckaroo B.V. (als Verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.  

Wij zijn wettelijk verplicht om (een deel van) de Persoonsgegevens op te nemen in onze financiële administratie, die gedeeld moet worden met de Belastingdienst. De Belastingdienst zal deze Persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke verwerken in overeenstemming met haar eigen privacybeleid.  

Afgezien van het bovenstaande zullen wij jouw Persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  

8. Doorgifte Persoonsgegevens buiten de Europese Unie (EU) 

PSF verwerkt  de Persoonsgegevens  in principe binnen Nederland. We kunnen Persoonsgegevens doorgeven aan partijen buiten de EU, indien een van onze Verwerkers buiten de EU is gevestigd. De Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan landen en/of partijen die een adequaat level beschermingsniveau bieden in overeenstemming met de Europese normen. De doorgifte van gegevens buiten de EU zal altijd plaatsvinden in overeenstemming met de relevante wetgeving (hoofdstuk 5 van de AVG). 

9. Hoe beschermen wij Persoonsgegevens? 

We doen er alles aan om de Persoonsgegevens, die we verwerken te beschermen tegen ongeoorloofde en onwettige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. We nemen onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen: 

 • het toepassen van gecodeerde transmissie om de toegang tot de systemen waarop de Persoonsgegevens zijn opgeslagen te beperken; 
 • beperkte toegang tot de (persoons)gegevens voor de geautoriseerde medewerkers op een need-to-know basis; 
 • versleuteling door middel van wachtwoorden; 
 • netwerkverbinding met Secure Socket Layer (SSL) technologie; 
 • het toepassen van twee-factor authenticatie intern voor de toegang tot de (persoons)gegevens; 
 • splitsing van applicatie- en databaseservers. 

10. Websites van derden

Onze Website bevat (hyper)links naar websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of links die op deze websites verschijnen en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die gelinkt zijn naar of van onze Website. Bovendien kunnen deze websites en hun inhoud voortdurend veranderen. Deze websites kunnen hun eigen Privacy beleid gebruiksvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het surfen en de interactie op andere websites, inclusief websites die zijn gekoppeld aan of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die websites. 

11. Wijzigingen in dit Privacy beleid 

We streven ernaar onze diensten voortdurend te verbeteren. Dit betekent dat onze Privacy Policy van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Als deze Privacy Policy aanzienlijk wordt gewijzigd, dan wordt een kennisgeving hiervan op onze Website geplaatst, samen met de bijgewerkte Privacy Policy. 

12. Jouw rechten en onze contactgegevens 

Zoals vastgelegd in de Relevante wetgeving heb je recht om: 

 • ons te verzoeken om Persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken; 
 • te verzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen uit onze database; 
 • een kopie aan te vragen van de Persoonsgegevens die wij hebben verwerkt. Een kopie hiervan kan op jouw verzoek ook aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt; 
 • de toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór het tijdstip waarop de toestemming is ingetrokken; 
 • een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van gegevens door ons; 
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als de betrokkene vindt dat wij gegevens onrechtmatig verstrekken. 

We doen ons best om binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te reageren op dergelijke verzoeken. Om bovenstaande rechten uit te oefenen, maar ook in het geval van vragen, opmerkingen of zorgen over de manier waarop wij met Persoonsgegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

13. Contactgegevens 

Stichting Plastic Soup Foundation 

Sumatrakade 1537 

1019 RS Amsterdam 

Nederland 

E-mailadres: donateur@plasticsoupfoundation.org

KvK.: 52072894 

VAT: NL 8502 888 85 B01  


1 De PSF Webshop is te bezoeken via onze Website en rechtstreeks via de volgende url: https://www.plasticsoupfoundation-shop.nl/  

2 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 


Privacyverklaring in pdf