Omgangsvormen

Ervaar jij ongewenste omgangsvormen binnen onze organisatie? Twijfel niet en pak het document ‘Wat te doen bij ‘Ongewenste omgangsvormen’ erbij om te zien welke stappen je kunt ondernemen. Onze HR-adviseur Marjoleine Meijer (06-51802017) kan je ondersteunen om de situatie bespreekbaar te maken en op te lossen. Je kunt je ook meteen richten tot onze vertrouwenspersoon: Anne Bekema | anne@acr.amsterdam.

Klokkenluider

Wil je een vermoeden van een misstand melden? Wij vinden het belangrijk (vermoedens van) misstanden meteen aandacht te geven en stellen het op prijs wanneer je de melding wilt doen bij onze directeur, Maria Westerbos via klachten@plasticsoupfoundation.org, die bij uitstek degene is die een misstand aan kan pakken. Je kunt je ook meteen richten tot onze vertrouwenspersoon om een externe melding te doen: Anne Bekema | anne@acr.amsterdam.

Zie onze ‘Klokkenluidersregeling’ voor informatie over wat er onder andere gebeurt met een melding.