MISSIE & VISIE

Onze slogan is ‘No plastic in our water or our bodies’. We bestrijden de plasticsoep aan de bron en richten ons daarbij op drie hoofddoelen:

  • voorkomen dat plastic in het milieu belandt
  • vergaren en delen van kennis over de gevaren die plastic en de toegevoegde additieven opleveren voor onze gezondheid
  • bereiken van een absolute reductie van de productie en het gebruik van plastic

Plastic heeft fantastische eigenschappen en is spotgoedkoop om te produceren, daarom is inmiddels bijna alles om ons heen van plastic en komen we er voortdurend mee in aanraking. Omdat plastic in het milieu in piepkleine deeltjes uiteenvalt, eten en drinken we constant plasticdeeltjes en ademen deze zelfs in.

Het besef dringt langzaam door dat dit schadelijke gevolgen kan hebben voor onze gezondheid, de eerste wetenschappers hebben hier al bewijs voor gevonden.

Voorzorgsprincipe

Wetenschap is leidend bij alles wat we doen. We werken nauw samen met tal van wetenschappers en universiteiten in diverse landen en roepen op tot meer onderzoek. Maar we benadrukken ook het voorzorgsprincipe; zelfs als iets nog niet volledig is bewezen, kan het toch nodig zijn om al maatregelen te nemen!

Als eenmaal duidelijk wordt dat plastic onze gezondheid in gevaar brengt, zal er meer draagvlak ontstaan om het plasticgebruik te verminderen, de productie te verlagen en de lekkage naar het milieu een halt toe te roepen.

Aan de basis van het wetenschappelijk onderzoek naar plasticvervuiling staat een artikel uit 2004, gepubliceerd in Science. Daarin werd de noodklok geluid en voor het eerst het woord ‘microplastics’ gebruikt. Sindsdien heeft het onderzoek naar plasticvervuiling een hoge vlucht genomen, maar er is nog veel wat we niet weten…

visnetten in zee

Onafhankelijk

Om ons doel te bereiken is het absoluut noodzakelijk om onafhankelijk te kunnen opereren. We sluiten geen enkele samenwerking uit maar nemen geen geld aan dat ons aan banden legt. Onze donateurs zijn burgers die statiegeld aan ons overmaken, onafhankelijke filantropen, dappere vermogensfondsen en scholieren die geld voor ons inzamelen. We ontvangen ook giften uit het buitenland.

Dankzij een donatie van de Nederlandse Postcode Loterij van €600.000 konden we onze organisatie in 2017, 2018 en 2019 verder professionaliseren. We zijn sinds onze oprichting ver gekomen met weinig geld en zullen altijd zuinig blijven en goed nadenken hoe we de aan ons toevertrouwde middelen inzetten.