, ,

Politieke partijen delen Plastic Soup uit tijdens verkiezingscampagne

Foto door Arco van der Lee, Barendrecht 2010.

Amsterdam, 16 maart 2018 – In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart voeren politieke partijen intensief campagne. Kiezers worden op straat en aan de deur verleid om hun stem uit te brengen op een bepaalde partij en krijgen in ruil daarvoor ongevraagd iets in handen gedrukt. Gadgets worden ook ditmaal in overvloed uitgedeeld. Zijn het geen ballonnen, dan wel pennen, potloden, badeendjes of winkelwagenmuntjes. Geld van de campagnekas wordt uitgegeven aan grote hoeveelheden spotgoedkope prullaria, vaak van plastic gemaakt.

Een deel van die hebbedingetjes vindt je na afloop steevast terug in de openbare ruimte, achtergelaten en vertrapt. Het merkwaardige is dat politieke partijen duurzaamheid en strijd tegen de Plastic Soup belangrijk zeggen te vinden, maar dat het kennelijk niet doordringt dat het verspreiden van goedkope plastic cadeautjes bijdragen aan diezelfde Plastic Soup.

Het heet campagnemateriaal, maar het is gewoon troep op weg naar zwerfafval. Er zijn betere manieren om tijdens een campagne uit te dragen waar je voor staat.

Foto Arco van der Lee, Barendrecht 2010.

,

Eerste binnenwatertappunt in stadhuis Amsterdam

Amsterdam, 16 maart 2018 – Amsterdam Clean Water en Waternet zorgen er samen voor dat tappunten binnen in openbare ruimten komen. Door het aanbieden van binnenwatertappunten worden mensen gestimuleerd om vooral kraanwater te drinken. Hierdoor wordt een hele berg plastic afval voorkomen. Steeds meer mensen hebben een hervulbare fles die voortaan makkelijk gratis gevuld kan worden bij de nieuwe tappunten.

Amsterdam Clean Water is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Amsterdam, Waternet, Haven van Amsterdam, Plastic Soup Foundation, PlasticsEurope Nederland, NRK en Berenschot, en heeft als doel om elk jaar de hoeveelheid rommel te verminderen die in de grachten en het IJ eindigt.

Onder het motto ‘I am a’dam good water’ moet op nog veel meer plekken kraanwater beschikbaar worden gesteld. Koninklijk Theater Carré, het Scheepvaartmuseum, NEMO Science Museum, Universiteit van Amsterdam, Ons’ Lieve Heer op Solder, de Nationale Opera en Ballet en Gemeente Amsterdam bieden bezoekers voortaan gratis kraanwater aan. Zij pakken het allemaal op hun eigen manier aan. Zo verkoopt Theater Carré voortaan in haar horeca gelegenheid lege herbruikbare en recyclebare flesjes die gratis gevuld kunnen worden en maakt het Scheepsvaartmuseum gebruik van een eigen tappunt op de oude waterbassins voor schepen in het museum. Amsterdam wordt zodoende een steeds meer duurzame stad.

Vandaag opent wethouder en locoburgemeester Eric van der Burg het eerste watertappunt in het stadhuis van Amsterdam. Het tappunt komt bij uitgang B in de Putsgang.


Lees ook: Vanaf 2020 geen single use plastics meer op Amsterdamse evenementen en festivals.

Staatssecretaris Van Veldhoven blijft bij haar besluit om statiegeld uit te stellen

Den Haag, 15 maart 2018 – De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag in het Algemeen Overleg besloten om bij haar voorstel te blijven om statiegeld met drie jaar uit te stellen.

Het bedrijfsleven krijgt in de tussentijd de kans om met betere maatregelen te komen om een reductie van 70-90% plastic flesjes in het zwerfafval te verwezenlijken. Over de plannen van het bedrijfsleven wordt echter niets losgelaten door de Staatssecretaris. Zij heeft nu toegezegd om het bedrijfsleven te vragen om hun plannen op papier te zetten. Deze plannen zullen in april moeten worden gepresenteerd aan de Kamer.

Blikjes zijn niet meegenomen in het voorstel, omdat hier, volgens Van Veldhoven, niet genoeg steun voor is in de Kamer en dit niet in de motie van de Plastic Soup Surfer staat. Dit laatste is ook de reden om plastic doppen niet mee te nemen in het voorstel.

Het lijkt erop dat het bedrijfsleven haar lobbykracht wederom heeft bewezen. Zorgen over het ontbreken van vernieuwende concrete  maatregelen door het bedrijfsleven en de mogelijkheid dat het statiegeld na drie jaar alsnog niet wordt ingevoerd zijn na dit Overleg niet weggenomen. Tevens is er de vrees dat de kosten voor gemeenten en zo dus voor de burger zullen stijgen. Nog meer vuilnisbakken plaatsen (en legen!) en meer handhaven kost immers heel veel belastinggeld.

Van Veldhoven maakte de belofte dat het besluit om wel of niet statiegeld in te voeren nog binnen deze kabinetsperiode valt (najaar 2020). Maar de vraag blijft: waarom neemt zij deze beslissing niet nu?


Lees ook:

Waarom uitstellen van statiegeld uitbreiding geen optie is.

Recycling Netwerk, Greenpeace, Plastic Soup Foundation en de Noordzee: ” Uitstellen statiegeld negeert roep van de samenleving en is slechte zaak voor het milieu” 

 

Van Veldhoven (D66): brevet van onvermogen in statiegelddossier

Amsterdam, 12 maart 2018 – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66) laveert tussen het spreekwoordelijke Scylla en Charybdis. Zij doet alsof ze gehoor geeft aan de overweldigende maatschappelijke wens om statiegeld in te voeren op kleine plastic flessen en blikjes. Zo hebben honderden gemeenten en maatschappelijke organisaties zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie, die wil dat het statiegeld dit jaar nog wordt uitgebreid naar kleine flesjes en blik. Ondertussen geeft zij het bedrijfsleven zijn zin om statiegeld de komende jaren nog niet in te voeren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat statiegeld pas wordt ingevoerd als “in het najaar van 2020 blijkt dat onverhoopt niet aan de afgesproken doelen is voldaan”.

In de brief zegt Van Veldhoven uitvoering te geven aan de petitiemotie van de Plastic Soup Surfer, die al door haar voorgangster Dijksma (PvdA) was omarmd. De regering nam begin 2017 de petitiemotie over om het aantal plastic flesjes in het zwerfafval binnen drie jaar met ten minste 90% te verminderen. Van Veldhoven zwakt die motie af en noemt in haar brief een reductiedoelstelling van 70 tot 90%.

We zijn getuige van een politiek spel dat zich om de zoveel tijd herhaalt. In mei 2011, bijvoorbeeld, wilde een meerderheid van de Tweede Kamer het bedrijfsleven meer tijd geven om alternatieven te bedenken voor het bestrijden van zwerfafval. Invoering van statiegeld werd toen afgeblazen, maar goed werkende alternatieven kwamen er niet.

Bedrijven gokken nu weer op uitstel van uitbreiding van statiegeld en nieuwe verkiezingen, zodat het spel voor de zoveelste keer kan beginnen. Ook dit keer schermen frisdrankgiganten en supermarktketens met alternatieve maatregelen, zonder wie dan ook daarin ook maar enig inzicht te bieden. Het is dan ook heel simpel; als er maatregelen zouden bestaan die even effectief als statiegeld zwerfvuil weten te voorkomen, dan waren die allang ingevoerd. Dat weet de staatssecretaris ook en juist daarom is haar toegeeflijkheid aan het bedrijfsleven zo kwalijk. Hoezo het groenste Kabinet ooit?

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Veldhoven dat er nu stappen gezet moeten worden om de “Plastic Soup te reduceren”. Het is aan de Tweede Kamer om donderdag 15 maart af te dwingen dat ze aan die woorden invulling geeft door nog dit jaar statiegeld in te voeren op de kleine plastic flesjes én op de blikjes. Geen omzichtige manoeuvres, maar ferme daden.


Het uitstellen van de uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem is geen optie. In dit artikel vertellen we waarom en houden we je op de hoogte over de ontwikkeling tot aan het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 15 maart. Lees hier meer.

Een berg plastic flessen gevonden op een tracé van 100 meter langs de Maas bij Maastricht
, ,

Waarom uitstellen van statiegelduitbreiding geen optie is

Een berg plastic flessen gevonden op een tracé van 100 meter langs de Maas bij Maastricht

Een berg plastic flessen gevonden op een tracé van 100 meter langs de Maas bij Maastricht

Amsterdam, 10 maart – In eerdere berichtgeving heeft Plastic Soup Foundation samen met Recycling Netwerk, Greenpeace Nederland en Stichting De Noordzee teleurgesteld gereageerd op het aangekondigde voorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om statiegeld op kleine plastic flesjes pas in 2021 door te voeren. De verpakkingsindustrie krijgt tot die tijd de zoveelste kans om er zelf voor te zorgen dat de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent vermindert.

Noodzaak voor actie

Dat het nodig is om nu actie te ondernemen, blijkt duidelijk uit het project Schone Rivieren van IVN, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation. In de afgelopen dagen hebben honderden vrijwilligers oevers van de Maas en Waal gemonitord en opgeruimd. Dat gebeurde in de Biesbosch. De hoeveelheid gevonden plastic flessen is ontluisterend.

In dit bericht houden we je op de hoogte over het statiegeld debat en waarom het onverantwoordelijk van de regering Rutte is om te wachten tot 2021. We roepen de Tweede kamer op om in actie te komen namens een meerderheid van het Nederlandse volk. Maar liefst 80% van de bevolking eist uitbreiding van statiegeld op flesjes en blik.

 

11 april 2018

Gisteren is er in de Tweede Kamer gestemd over de ingediende moties van de Kamerleden. Zoals verwacht is er weinig veranderd aan het huidige voorstel van Staatssecretaris Van Veldhoven. Blikjes blijven buiten beschouwing en het concrete plan van aanpak van de industrie zal niet worden gecontroleerd op haalbaarheid. Met als gevolg dat de industrie twee jaar de tijd heeft om op dezelfde manier door te modderen.

Daarnaast is er nog weinig bekend over hoe de monitoring de komende twee jaar zal plaatsvinden. De Plastic Soup Foundation vraagt zich voornamelijk af of dit op een statistisch betrouwbare manier zal worden gedaan.

Een positieve noot is dat er een motie is aangenomen die stelt dat er concrete afspraken moeten worden gemaakt met het bedrijfsleven zodat het gebruik van recyclaat in hoogwaardige toepassingen wordt verhoogd. Het is echter maar de vraag of dit van toepassing zal zijn op de doelstelling die is gesteld om binnen twee jaar 90% van de kleine plastic flesjes te recyclen. Als er van dit plastic ook producten zoals kleding worden gemaakt, dan heeft deze doelstelling uiteindelijk weinig gewenst effect op de plasticsoep, omdat het plastic alsnog in zee terecht zal komen in de vorm van microplastics.

22 maart 2018

Vervolg Algemeen Overleg – Wassenberg (PvdD) vindt dat de staatssecretaris moet blijven bij het doel om binnen drie jaar 90% van de plastic flesjes terug te dringen uit het zwerfafval. Dit kan volgens hem alleen bereikt worden door nu statiegeld in te voeren en daarnaast andere opruimacties te organiseren.

Kröger (GL) is teleurgesteld in het voorstel van de staatssecretaris en voorziet een verschuiving van het probleem: door blikjes niet mee te nemen in de uitbreiding van het statiegeld zullen er volgens haar meer blikjes worden verkocht en in het zwerfvuil terecht komen. Ook zou het plan van het bedrijfsleven getoetst moeten worden alvorens uitvoering plaats zal vinden.

Laçin (SP) vraagt zich af of milieuorganisaties evenveel door de staatssecretaris zijn betrokken als milieuorganisaties en wijst op het belang om deze partijen te betrekken, ook als het gaat om monitoring.

Dik-Faber (CU) stelt voor om met het bedrijfsleven te gaan praten over het mogelijk vastmaken van dopjes aan plastic flesjes, aangezien dopjes in het huidige voorstel niet zijn meegenomen in het statiegeld systeem. Op deze manier zullen de dopjes minder snel in het milieu terecht komen.

De staatssecretaris blijft bij haar voorstel, en beweert dat zij even vaak met het bedrijfsleven als met milieuorganisaties om de tafel heeft gezeten. Het idee van Dik-Faber vindt zij interessant en zij is bereid om hierover met het bedrijfsleven in gesprek te gaan.

20 maart 2018 – 19:00

Jack van Ham, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Liliane Fonds, oud directeur Rode Kruis, oud voorzitter Plastic Soup Foundation schreef de volgende column: Uitstel voor onbetrouwbaar bedrijfsleven, al 20 jaar “polderen” over statiegeld .

15 maart 2018 – 19:00

Staatssecretaris Van Veldhoven blijft bij haar besluit om statiegeld uit te stellen.

15 maart 2018 – 15:50

Vandaag vindt het Algemeen Overleg ‘Circulaire Economie’ plaatst in de Tweede Kamer. Hierin werd (en wordt op dit moment) het voorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven besproken. De Plastic Soup Foundation is hier ook aanwezig. Hieronder een aantal reacties van de PvdD, PvdA, GL, SP, 50Plus op het voorstel van de staatssecretaris.

Wassenberg (PvdD): onder druk van het bedrijfsleven wordt er weer afgezien van uitvoering. Jarenlange beloftes zijn loze beloftes geworden. Blikjes zijn op onverklaarbare wijze uit het voorstel gehaald. De reductie van 90% plastic flesjes in zwerfvuil is bijgesteld naar 70-90%. Dit wordt uit ervaring 70%. We kunnen niet opnieuw vertrouwen op loze beloften.

Van Dijk (PvdA): wij moeten de industrie nu echt gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren is er te weinig gedaan. Als we het bedrijfsleven weer de ruimte geven, dan komt er helaas niks van terecht.

Kröger (GL): het is een milieumaatregel waar zo veel draagvlak voor is. Er ligt geen concreet plan van aanpak. Het is uitstel. Wat is de reden? Waarom zou het klaarmaken van de wet 3 jaar moeten duren? Gaat het kabinet dit met alle wetsvoorstellen doen? En hoe reageert de secretaris op de afvalrapers die nu willen stoppen met opruimen?

Lacin (SP): ongeveer 12 miljoen inwoners steunen het! Alle partijen steunden de motie van Merijn Tinga (Plastic Soup Surfer). Hoe wordt het voorstel gemonitord? Hoe vaak heeft de staatssecretaris met het bedrijfsleven gezeten en hoe vaak met milieuorganisaties? De laatsten voelen zich niet serieus genomen.

Van Brink (50plus): het is niet duidelijk of de doelstelling wordt doorgevoerd, en als niet, dan is het al weer 2021. Waarom wordt er niet voortvarend doorgepakt? Alle kiezers willen graag statiegeld.

 14 maart 2018

De afgelopen dagen is in veel kranten en online media, zoals de Volkskrant, NRC, Trouw, Duurzaam Bedrijfsleven, VMT, BN/DeStem, Omroep Gelderland, aandacht besteed aan het teleurstellende voorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

10 maart 2018

Bij EenVandaag gaan Rob Buurman van Recycling Netwerk en Stientje van Veldhoven in gesprek over statiegeld op kleine petflesjes. – Bekijk het fragment hieronder.

Jeroen Dagevos, hoofd programma’s bij de Plastic Soup Foundation, was vandaag te zien in het RTL Nieuws over statiegeld. – Bekijk het fragment hier.

Recycling Netwerk, Greenpeace Nederland, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation reageren teleurgesteld op voorstel om kleine plastic flesjes in zwerfafval aan te pakken van staatssecretaris Van Veldhoven. – Lees de reactie hier.

9 maart 2018

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 80% van de Nederlanders voor uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem is. 33.270 leden van het Opiniepanel werden hiernaar gevraagd.

“Kiezers van alle coalitiepartijen zijn in ruime meerderheid voorstander van statiegeld op kleine flesjes (0,5 liter) en blikjes. Bijna negen op de tien (89%) D66-kiezers willen uitbreiding van het statiegeld en ook de achterbannen van het CDA (83%), de ChristenUnie (85%) en de VVD (72%) zien dat zitten.” – Lees meer op EenVandaag.

Tijdens monitoringsacties in het kader van ons Schone Rivieren-project werden op 100 meter enorme hoeveelheden afval gevonden. Een groot gedeelte hiervan bestond uit plastic flessen.

Op 9 maart gevonden flessen langs de Maas bij Maastricht

Op 9 maart gevonden flessen langs de Maas bij Maastricht

Zwerfafval wat langs de rivieren gevonden wordt. Een veel gevonden item: kleine plastic flessen.

Zwerfafval wat langs de rivieren gevonden wordt. Een veel gevonden item: kleine plastic flessen.

Kleine versus grote flessen die gevonden zijn langs de Maas bij Maastricht.

Kleine versus grote flessen die gevonden zijn langs de Maas bij Maastricht.

27 februari 2018

De Rijn werd vorig jaar uitgeroepen tot smerigste rivier van Europa. Reden voor Brandpunt+ om een kijkje te gaan nemen. Schone Rivieren-vrijwilligers Jetske en Jara worden gevolgd tijdens het monitoren van een rivieroever, onze vrienden van The Great Bubble Barrier vertellen over hun oplossing op de rivier en Plastic Soup Surfer Merijn Tinga vertelt over zijn strijd voor het uitbreiden van het statiegeldsysteem. – Bekijk de aflevering van Brandpunt+.

Op 9 maart gevonden flessen langs de Maas bij Maastricht
, , , ,

Recycling Netwerk, Greenpeace, Plastic Soup Foundation en De Noordzee: “Uitstellen statiegeld negeert roep van samenleving en is slechte zaak voor het milieu”

Op 9 maart gevonden flessen langs de Maas bij Maastricht

Op 9 maart gevonden flessen langs de Maas bij Maastricht

Amsterdam, 10 maart – De beslissing van de regering Rutte om de uitbreiding van statiegeld uit te stellen is een slechte zaak voor het milieu. Het uitstel negeert bovendien de roep van meer dan 200 gemeenten om statiegeld dit jaar uit te breiden. De methodes van de industrie om zwerfafval te verminderen leiden niet tot resultaat. Het leidt er enkel toe dat statiegeld wordt geblokkeerd. Dat zeggen de milieuorganisaties Recycling Netwerk, Greenpeace Nederland, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee in reactie op de brief van de staatssecretaris van I & W aan de Tweede Kamer over zwerfafval en statiegeld.

“Drie jaar uitstel betekent miljoenen extra flesjes en doppen in het milieu die bijdragen aan de wereldwijde plastic soup voordat statiegeld – misschien – wordt uitgebreid. De beslissing van de regering stelt ons teleur”, zeggen de milieuorganisaties Recycling Netwerk, Greenpeace Nederland, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee zaterdagochtend in een gezamenlijke mededeling.

Een overgrote meerderheid van 80 procent van de Nederlanders vraagt de uitbreiding van statiegeld tot alle flessen en blikjes. Van de CDA-kiezers steunt 83% de uitbreiding ervan en bij de VVD-kiezers is dat 79%. Bij D66, de partij van staatssecretaris Stientje van Veldhoven, vraagt 85% van de kiezers om statiegeld uit te breiden naar plastic flesjes en blikjes. Dat bleek vrijdag uit een onderzoek van GfK.

Kleine versus grote flessen die gevonden zijn langs de Maas bij Maastricht.

Kleine versus grote flessen die gevonden zijn langs de Maas bij Maastricht.

De communicatiecampagnes van de verpakkingssector lopen al decennia, maar hebben onze straten en stranden niet schoon gekregen. In 2002 verijdelde het bedrijfsleven de uitbreiding van statiegeld door te beloven de flesjes én blikjes in het zwerfafval met 80% te verminderen in 3 jaar tijd. De doelstelling werd nooit gehaald, maar statiegeld werd niet ingevoerd. Nu, zestien jaar later, dreigt de geschiedenis zich te herhalen: uitstel en daarmee afstel.

We weten dat de weg van het statiegeld wel werkt. Bewijzen zijn er in Scandinavië en Duitsland. Ook meer dan 200 gemeenten komen zelf tot die conclusie en hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De federaties van de boeren en van de vissers zijn voor. En ook 80 procent van de bevolking ziet dit zitten. “Het valt niet uit te leggen aan de bevolking dat een eenvoudige milieumaatregel die de steun heeft van 80 procent van de Nederlanders en meer dan 200 gemeenten, wordt uitgesteld”, zeggen de milieuorganisaties.

Belangen landbouw, visserij en gemeenten

De brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zwijgt bovendien in alle talen over de blikjes. Halve maatregelen hebben grote risico’s. Er komt dus geen oplossing voor de blikjes in de natuur, en ook geen oplossing voor de veehouders waarvan koeien vlijmscherpe stukjes blik in hun maag krijgen. Die discussie over de uitbreiding van statiegeld naar blikjes gaat echter niet weg. Vorige week linkte LTO Nederland zich aan de Statiegeldalliantie. Ook VisNed pleitte vorige week voor uitbreiding van statiegeld in het belang van een schone zee.

De gemeenten blijven ondertussen ‘dweilen met de kraan open’. De strijd tegen zwerfafval kost hen zo’n 250 miljoen euro aan belastinggeld per jaar. Statiegeld op alle flesjes en blikjes zou de aanwezigheid ervan in de natuur met 70 tot 90 procent van het volume reduceren.  Meer dan 200 Nederlandse gemeenten werden partner van de Statiegeldalliantie, met de vraag om statiegeld dit jaar nog uit te breiden.

Tweede Kamer

Het kabinet Rutte III beloofde het groenste kabinet ooit te worden, maar lijkt dit op het vlak van circulaire economie en statiegeld niet te zullen waarmaken.

De milieuorganisaties hopen dat de Tweede Kamer op 15 maart werk maakt van de onmiddellijke uitbreiding van statiegeld tot alle flessen en blikjes. “Het is heel belangrijk dat we en de regering verdere stappen zetten op de weg die wél werkt, de weg van statiegeld. Daarom moet Den Haag, regering en Tweede Kamer, heel snel concrete stappen zetten op de weg naar uitbreiding van statiegeld tot alle flesjes en blikjes”, besluiten Recycling Netwerk, Greenpeace Nederland, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee.


Zwerfafval zorgt dat bermen bezaaid liggen met plastic. Wanneer de bermen gemaaid worden, wordt het bermmaaisel vervolgens weer gebruikt door terreinbeheerders om weer op hun land te strooien, ter bemesting. Er wordt geen rekening gehouden met plastic wat op die manier verspreid wordt. Lees hier meer.

,

Gunstige vooruitzichten voor Natural Branding

Foto door Eosta

Waddinxveen, 10 maart 2018 – ‘Natural branding’ is de techniek waarbij met laserlicht groente en fruit gemerkt worden door het weghalen van wat pigment uit het buitenste laagje van de schil. De Nederlandse biologische groothandel, Eosta in Waddinxveen, begon er enkele jaren geleden als eerste mee. Het bedrijf brandmerkt steeds meer afzonderlijke stukken groente en fruit. Wat zijn de perspectieven in de strijd tegen onnodige plastic verpakkingen? Een interview met Eosta duurzaamheidsmanager Michaël Wilde.

Natural Branding lijkt een ideaal alternatief voor plastic verpakkingen. Zijn er al supermarkten die er in Nederland mee werken?

Eosta levert biologische groente en fruit aan supermarkten. Die producten moeten aan de kassa onderscheiden kunnen worden van de niet-biologische. Dit had tot gevolg dat juist biologisch groente en fruit verpakt werden. Een hoogst onwenselijke situatie, omdat klanten die biologisch kopen vaak ook kritisch staan tegenover plastic verpakking. We zijn in staat veel van deze producten met de lasertechniek te merken en dat scheel immense hoeveelheden verpakkingsmateriaal. Hoogvliet was een jaar geleden de eerste supermarkt die gemerkt avocado’s en gember ging verkopen. Albert Heijn experimenteert nu met de mango. Van alle kanten wordt belangstelling getoond.

De echte winst op het vermijden van verpakkingen zit bij de niet-biologische groenten en fruit. Richt Eosta zich daar ook op? 

Nee, wij zijn er voor de biologische en eerlijke producten. Maar de techniek leent zich er natuurlijk wel voor. Alleen moeten de biologische en niet-biologische varianten van, zeg, eenzelfde soort peer, voor de kassa wel duidelijk te onderscheiden zijn. Met de maatschappelijke discussie over het terugdringen van eenmalige plastic verpakkingen denken we dat er meerdere aanbieders komen om te laseren. Wij waren de eerste, en we juichen het alleen maar toe als er meerdere aanbieders komen.

De Europese Commissie wil zogeheten single use plastics sterk gaan terugdringen. Moet volgens u de politiek de lasertechniek op de een of andere manier gaan stimuleren?

Wat ons betreft niet direct, maar wel indirect. Wat bijvoorbeeld zou helpen, is dat de overheid plastic verpakkingen duurder maakt. Dan komen technieken die een alternatief bieden vanzelf in beeld. Nu is laserbranden nog relatief duur, maar de machines worden met het jaar goedkoper en compacter. We zien ook dat producten die eerst niet gelaserd konden worden dat nu wel kunnen, zoals citroenen. Natural Branding is nog lang niet uitontwikkeld. Op dit moment brandmerken wij de geïmporteerde producten, maar als de machines goedkoper en mobieler worden gaan leveranciers hun eigen producten merken. Dan staat zo’n machine bij een plantage op het moment dat daar geoogst wordt.

Ziet u ook een rol voor de consument weggelegd?

Jazeker, consumenten hebben een stem door hun koopgedrag. Zij maken elke dag opnieuw de keuze, wat ons betreft voor biologisch en tegen overbodige plastic verpakkingen. De belangstelling voor onze techniek groeit en dat komt mede doordat consumenten er om beginnen te vragen. We zien in het Verenigd Koninkrijk dat consumenten nu luid roepen om verpakkingsvrije winkels en gangpaden, en dat die er nu ook komen. Natural Branding heeft zijn tijd mee en is wat ons betreft aan een niet te stuiten opmars begonnen.

, ,

Label op synthetische kleding vanwege microvezels in Californië

Amsterdam, 9 maart – Een nieuwe wet in Californië zal kleding met meer dan 50% polyester verplicht stellen om een label te dragen die waarschuwt dat het kledingstuk plastic microvezels loslaat wanneer hij gewast wordt in een wasmachine. Het label zal, in dat geval, consumenten aanraden het kledingstuk met de hand te wassen.

Het wetsvoorstel werd in februari 2018 geïntroduceerd en als het wordt aangenomen zal het verboden zijn kleding zonder dit label te verkopen per 1 januari 2020. Hoeden en schoenen zijn uitgezonderd van deze regeling.

Het doel van de nieuwe wet is het erkennen van het gevaar die microvezels voor het milieu vormen, het correct informeren van het publiek en, uiteindelijk, het verminderen van de hoeveelheid microvezels die in het milieu terechtkomen.

Microvezel vervuiling: een alomtegenwoordig gevaar 

Het voorstel is ontstaan als reactie op de continue toenemende microvezel vervuiling in onze oceanen. Volgens het wetsvoorstel kan synthetische kleding tot wel 1.900 microvezels per was loslaten en waarschuwt daarom voor het gevaar dat deze minuscule vezels vormen als ze in de oceaan terechtkomen en worden opgegeten door zeedieren, omdat ze uiteindelijk weer terugkomen in de voedselketen. Echter, onderzoek van Mermaids Life+ toont aan dat eerdere studies dit aantal enorm onderschat hebben: een gemiddelde van 9.000.000 vezels komen vrij in elke 5-kilo was. Het 3-jarige door de EU gefinancierde onderzoek publiceerde haar bevindingen in het magazine Environmental Pollution.

Een recent rapport van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) schat dat 35% van alle primaire microplastics in de oceanen van machine gewast, synthetisch textiel komt, waarmee het de grootste bron van microplastics vormt. Autobandenslijtage staat op de tweede plaats met 28%.

De alomtegenwoordigheid van microvezels in het milieu vormt een serieuze dreiging voor het wildleven, alsook mensen. Microvezels zijn zo doordringend dat ze zijn gevonden in de meest afgelegen plekken in de wereld. Een blauwe microvezel werd gevonden in het hart van de Himalaya, waar geen mens eerder ooit geweest was, en een hoeveelheid van 25,5 miljard synthetische vezels per decennium betreedt het water in de omgeving van de Zuidelijke Oceaan.

Een onderzoek in 2016 toonde aan dat een kwart van de vis die op lokale vismarkten werd gekocht plastic in hun spijsverteringskanaal hadden, waarvan 80% uit microvezels bestond. Vezels vervuilen ook het water dat we drinken en de lucht die we inademen.

Er moeten realistische en drastische maatregelen getroffen worden om deze dramatische situatie te stoppen. De wetgeving van Californië geeft een goed voorbeeld van de rol die regeringen kunnen spelen in de oplossing.

Californië: milieupionier 

Californië is wereldwijd altijd al een koploper geweest waar het milieu maatregelen betreft. Het was de eerste staat in Amerika die plastic microbeads verbood voordat President Obama de Microbeads-Free Waters Act tekende in 2015 en plastic wegwerptassen werden verboden in 2016. Eerder dit jaar werd een wet voorgesteld die het illegaal zou maken voor restaurants om plastic rietjes aan te bieden aan gasten zonder dat zij hier om hebben gevraagd.

,

Doneer je statiegeld aan de Plastic Soup Foundation bij Hoogvliet


Alphen aan den Rijn, 7 maart 2018
– Sinds kort is het mogelijk om bij Hoogvliet-supermarkten je statiegeld aan de Plastic Soup Foundation te doneren.
Wanneer je kratten en flessen inlevert, kan je ervoor kiezen je statiegeld met één druk op de knop te doneren en zo een bijdrage te leveren in de strijd tegen de plastic soup.

Eerder sponsorde Hoogvliet al 70 gastlessen voor basisscholen over de plastic soup. De Plastic Soup Foundation wil Hoogvliet en haar klanten hartelijk bedanken voor de bijdrage en steun.


Bekijk ook dit artikel over Hoogvliet: Hoogvliet supermarkten sponsort gastlessen over de plastic soup.

,

Nieuwe Vrijstellingsregeling zorgt voor meer verspreiding van zwerfplastic

Foto door Marlies van Maarseveen

Amsterdam, 7 maart 2018 – Iedereen die een beetje oplet weet het; de bermen van (snel)wegen zijn sterk vervuild met plastic, zoals kleine petflesjes, wikkels, snoepverpakkingen en tasjes. De oplettende passant weet ook dat die randen en stroken regelmatig gemaaid worden. Veel minder bekend is wat er met het bermmaaisel gebeurt. En vrijwel helemaal onbekend is dat de zogeheten Vrijstellingsregeling plantenresten aan terreinbeheerders de mogelijkheid biedt om dit vervuilde maaisel weer rechtstreeks ‘op het land te brengen’. De achterliggende gedachte is namelijk, dat het bij plantenresten om natuurlijk materiaal gaat. Dat kan toch geen kwaad?   

Zo kan het gebeuren, dat terreinbeheerders — zoals Waterschappen — het met zwerfplastic vervuilde maaisel weer gewoon op het land kunnen brengen binnen een straal van een kilometer van de plaats waar dat maaisel vandaan komt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil die — grens — conform de wens van onder meer diezelfde Waterschappen — oprekken naar 5 kilometer, zodat het nog gemakkelijker wordt om van deze mogelijkheid gebruik te maken. De Vrijstellingsregeling biedt een goedkoop alternatief voor centrale verwerking. Bij centrale verwerking, zoals het maken van compost, wordt het zichtbare plastic er wél uitgehaald.  

Hier wreekt zich het feit, dat plastic afval in onze huidige regelgeving niet wordt beschouwd als een problematische emissie naar het milieu.  

Ondertussen wordt uit wetenschappelijke literatuur steeds duidelijker dat de vervuiling van landbouwgrond met (micro)plastics grote nadelige gevolgen kan hebben voor landgebonden ecosystemen en via deze weg ook in ons voedsel terecht kan komen. 

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De regels rond bermmaaisel moeten niet worden verruimd, maar juist met spoed worden aangescherpt. Het is ongehoord dat plastic vermalen wordt door maaimachines en dan samen met de plantenresten iets verderop weer wordt uitgestrooid. De regering moet werken aan regels die garanderen dat het maaisel eerst afvalvrij  wordt gemaakt. Eerst opruimen en dan maaien. Invoering van statiegeld zal ook helpen de kosten van opruimen te drukken, dat scheelt namelijk 40% van het volume zwerfafval.”  

Tot 23 maart kan het publiek reageren op de voorgestelde Vrijstellingsregeling op een consultatiesite

 


Statiegeld uitbreiding is een belangrijke maatregel bij het reduceren van ons zwerfafval. Uit de praktijk blijkt dat statiegeld invloed heeft op het zwerfafval omdat nagenoeg geen statiegeldflessen in het milieu gevonden worden. Op 15 maart bespreekt de Tweede Kamer eventuele uitbreiding van statiegeld. Lees hier meer
De Hoogvliet supermarkten bieden hun klanten sinds kort de mogelijk om statiegeld te doneren aan de Plastic Soup Foundation. Lees hier verder