Plastic: een wondermateriaal?

De plastic soup in de oceaan is een direct gevolg van ons consumptiegedrag en inmiddels een snel groeiend, onvoorstelbaar complex milieugevaar geworden. In veel landen is de marktpush van plastic producten, of producten verpakt in plastic, zeer groot. Synchroon hieraan neemt de plastic productie wereldwijd razendsnel toe. Van 311 miljard kilo in 2014 naar 622 miljard kilo over twintig jaar. Omdat plastic niet vergaat, zouden we de aarde in 2050 met de productie uit dat jaar 800 keer kunnen inpakken. De mogelijkheden om al dit afval te verwerken, zijn tot nu toe zeer beperkt. Wereldwijd is het storten van afval nog de meest gangbare ‘oplossing’, met alle desastreuse gevolgen van dien. In veel regio’s is er helemaal geen afvalinzameling en -verwerking, en wat doe je dan met die plastic troep?

Rethink, refuse, reduce, reuse, recycle

Wanneer plastic soup ter sprake komt zijn ‘recycling’ en ‘circulaire economie’ de meest gangbare toverwoorden. Maar we móeten nog veel slimmer zijn. De huidige marktmodellen moeten veranderen van snel en goedkoop naar meer duurzame modellen met dito producten en een lange levensduur. We moeten eerst al die onnodige of zelfs onzinnige plastic stromen verminderen of – liever nog – terugbrengen tot nul.

De Plastic Soup Foundation focust op bronaanpak. Daarom speurt Harmen Spek als Manager Innovations & Solutions al sinds de oprichting van de stichting de wereld af naar alle mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen, zo dicht mogelijk bij de bron. Hij schat deze innovaties in op haalbaarheid en reikt sterren uit. 

Let op, dit dossier is constant in beweging; inhoud en ratings kunnen tussentijds wijzigen.

Criteria voor innovaties en oplossingen op water

 • Op rivieren en kanalen is het makkelijker en beter controleerbaar om plastics af te vangen.
 • Wordt ook zinkend- of zwevend plastic opgevangen?
 • Hoe klein is de CO2-footprint?
 • Wordt er rekening gehouden met flora en fauna?
 • Verder wordt gekeken naar: maturity level, (geschatte) ontwikkelingskosten en effectiviteit of verwachtingen.

Definities

 • Toepassingsgebied – de directe omgeving van de oplossing
 • (Verwachte) efficiëntie – de hoeveelheid energie en middelen die nodig zijn om de oplossing toe te passen
 • De actieve/passieve werking – de mate waarin een oplossing autonoom is
 • Maturity level – de status van ontwikkeling van de oplossing
 • (Verwachte) effectiviteit – hoeveel draagt de oplossing bij aan de bestrijding van de plastic soup

Bandalong Litter Trap

omschrijving: afvang systeem voor rivieren weblink: www.bandalong.com
toepassingsgebied: beken en rivieren
efficiëntie: hoog
de actieve/passive werking: passief systeem
maturity level: mature en verkrijgbaar
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


toelichting: de Bandalong Litter Trap is een bewezen, goed functionerende innovatie, die op dit moment al wereldwijd wordt ingezet. Door de plaatsing in de rivieren wordt voorkomen dat drijvend afval eindigt in de oceaan.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ★

Jbin

omschrijving: drijvende opvangunit  weblink: www.jamesdysonaward.org
toepassingsgebied: stedelijk binnenwater 
(verwachte) efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: semi actief
maturity level: concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


toelichting: de Jbin is een actieve afvalvanger voor stedelijke watergebieden met rustig water. Middels een gecreëerde onderdruk wordt het water met afval de Jbin ingezogen. De verankering van het systeem maakt het legen de opvangunit lastig.

eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Mare X-Ray

omschrijving: autonome plastic vanger  weblink: www.floatinghorizon.org
toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / semi-bemand
maturity level: concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★☆ ☆ 


toelichting: de Mare X-Ray is een bijzondere sampling skimmer waarbij veel rekening wordt gehouden met het leven in de oceaan. Deze innovatie lijkt door het sampling-karakter voor wetenschappelijke doeleinden niet direct geschikt voor grootschalige schoonmaak van de wateren.eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Mr. Trashwheel (Baltimore Waterwheel)

omschrijving: schoepenrad  weblink: www.baltimorewaterfront.com
toepassingsgebied: beken en rivieren 
(verwachte) efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: mature 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


toelichting: Mr. Trashwheel is een bewezen, goed functionerende innovatie. Door de plaatsing in de Jones Falls Watershed in Baltimore (V.S.) wordt voorkomen dat drijvend afval eindigt in de oceaan. Het rad maakt gebruik van waterkracht en zonne-energie. Dit maakt het tot een technisch duurzame innovatie.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Nash Run Trash Trap

omschrijving: afvangsysteem beken en kleine rivieren weblink: www.anacostiaws.com
toepassingsgebied: beken en rivieren 
efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: passief 
maturity level: pilot
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


toepassing: de Nash Run Trash Trap is waarschijnlijk een van de meest eenvoudige toepassingen in snelstromende rivieren of beken, waarbij deze vaste skimming-installatie grof afval afvangt. In zijn eenvoud vinden wij het daarom een bijzondere innovatie.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Ocean Phoenix Project

omschrijving: plastic vangende boot  weblink: www.oceanphoenixproject.com
toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
efficiëntie: laag
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ☆ ☆ ☆ ☆


toelichting: de Ocean Phoenix is een enorm schip wat als enkel doel het opzoeken en afvangen van plastic soup. Door de aangetoonde complexiteit van het probleem is dit een onrealistische, inefficiënte oplossing.

eindoordeel: ★ ☆ ☆ ☆ ☆

Plastic Fish Tower

omschrijving: circular floating structure weblink: www.evolo.us
toepassingsgebied: zeeën en oceanen
(verwachte) efficiëntie: laag
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: concept
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ☆ ☆ ☆


toelichting: de Plastic Fish Tower is een innovatie die met behulp van onderdruk plastic soup binnenhaalt. De doelstelling is om in de constructie het plastic ter plekke te verwerken. Gezien de complexiteit van de plastic soup en de verwachte inspanningen, lijkt dit aansprekende concept vooralsnog niet haalbaar.

eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

Plastic Visser (Fisher)

omschrijving: actieve harvester  weblink: www.skinternational.nl
toepassingsgebied: stromend water
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: mature, verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


toelichting: de Plastic Fisher is een concentratie-, transport- en uitnuttingsysteem (CTU). Het systeem is modulair opgebouwd en heeft in de basis veel weg van de Bandalong Litter Trap. Achter de opvangmodule zit een opvoerband naar een sorteerinstallatie, waarbij organisch materiaal kan worden gescheiden van het plastic afval. De vraag is of de kosten en baten tot elkaar in verhouding staan. Hierdoor is de installatie wellicht te complex voor het doel.

eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Sargaboat

omschrijving: active harvester  weblink: www.theoceancleaner.org
toepassingsgebied: alle wateren
efficiëntie: laag
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: in ontwikkeling 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ☆ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

Seabin

omschrijving: drijvende opvangunit met pomp weblink: www.seabinproject.com
toepassingsgebied: rivieren, havens, meren, zeeën
efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: actief / semi bemand
maturity level: in ontwikkeling
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Seavax

omschrijving: autonome plastic ruimer weblink: www.bluebird-electric.net
toepassingsgebied: zeeën en oceanen
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief
maturity level: pilot / in ontwikkeling
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

Stichting Saraswater

omschrijving: transportband voor milieuplastic  weblink: www.saraswater.nl
toepassingsgebied: alle wateren
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: onderdeel – concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

The Great Bubble Barrier

omschrijving: bellenscherm voor in stromend water  weblink: www.thegreatbubblebarrier.com
toepassingsgebied: beken en rivieren 
efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: actief / semi bemand
maturity level: in ontwikkeling 
verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ★


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

The Ocean Cleanup

omschrijving: autonome afvangers  weblink: www.theoceancleanup.com
toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: semi-actief / autonoom
maturity level: in ontwikkeling 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★★ ☆

Waste Free Oceans

omschrijving: drijvende opvangunit voor open water  weblink: www.wastefreeoceans.org/
toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: passief / bemand
maturity level: mature en verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Waste Shark

omschrijving: autonome harvester  weblink: www.ranmarine.io
toepassingsgebied: havens, beperkte watergebieden 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / autonoom
maturity level: in ontwikkeling 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Criteria voor innovaties en oplossingen op land

 • Zijn er lokale sociale voordelen?
 • Worden alle plastic vervuiling aangepakt, dus ook de minder bekende of gebruikelijke soorten?
 • Wordt plastic afval uit water geweerd?
 • Hoe klein is de CO2-footprint?
 • Wordt plastic afval verwerkt tot duurzame producten?

Definities

 • Toepassingsgebied – de directe omgeving van de oplossing
 • (Verwachte) efficiëntie – de hoeveelheid energie en middelen die nodig zijn om de oplossing toe te passen
 • De actieve/passieve werking – de mate waarin een oplossing autonoom is
 • Maturity level – de status van ontwikkeling van de oplossing
 • (Verwachte) effectiviteit – hoeveel draagt de oplossing bij aan de bestrijding van de plastic soup
 • Sociale kansen – potentiële maatschappelijke bijdrage

Ligapet

omschrijving: constructie hulp voor PET flessen weblink: www.aligapet.com.br
toepassingsgebied: bouw en constructie 
efficiëntie: nvt
actieve/passieve werking: passief
maturity level: concept
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
sociale kansen: ★ ★ ★ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★

Byfusion / Replast

omschrijving: bouwelementen uit plastic afval weblink: www.byfusion.com
toepassingsgebied: bouw en constructie
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: mature, pilot 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Plastic Fantastic

omschrijving: verwerken milieu plastic weblink: www.plasticfantastic.nu
toepassingsgebied: verwerken gemixt plastic afval tot grondstof of producten 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: in ontwikkeling, pilot 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Precious Plastic

omschrijving: small business recycle straat weblink: www.preciousplastic.com
toepassingsgebied: verwerken plastic afval 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: matureopen source 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

New Marble

omschrijving: tegeltjes gemaakt van PET flessen weblink: www.betterfuturefactory.com
toepassingsgebied: verwerken PET-afval 
efficiëntie: laag 
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: pilot, verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Brickarp

omschrijving: lange bouwblokken van afvalplastic weblink: www.ficidet.com
toepassing: verwerken plastic afval 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: mature, verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
sociale kansen: 
★ ★☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Shorvac

omschrijving: stofzuiger voor milieuplastics weblink: www.behance.net
toepassingsgebied: verzamelen plastic afval 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
sociale kansen: –


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Criteria voor innovaties en oplossingen aan de bron

 • Kan plastic slijtage en verlies worden voorkomen?
 • Hoe dichtbij de bron wordt plastic vervuiling aangepakt?
 • Wordt productdesign verbeterd?
 • Wordt er gezocht naar alternatieve producten of materialen?
 • Worden single-use plastics gereduceerd?

Definities

 • Toepassingsgebied – de directe omgeving van de oplossing
 • (Verwachte) efficiëntie – de hoeveelheid energie en middelen die nodig zijn om de oplossing toe te passen
 • De actieve/passieve werking – de mate waarin een oplossing autonoom is
 • Maturity level – de status van ontwikkeling van de oplossing
 • (Verwachte) effectiviteit – hoeveel draagt de oplossing bij aan de bestrijding van de plastic soup
 • Haalbaarheid – hoe groot is de kans van slagen in de markt

Cora ball

omschrijving: wasmachine bal die vezels vangt weblink: www.rozaliaproject.org
toepassingsgebied: wasmachines
efficiëntie: nvt 
actieve/passieve werking: passief
maturity level: in ontwikkeling
(verwachte) effectiviteit: onbekend
haalbaarheid: ★ ★ ★ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★

Embraced

omschrijving: luierrecycling project weblink: www.aebamsterdam.nl
toepassingsgebied: resource management
efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: pilot 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
haalbaarheid: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Filtroll

omschrijving: wasmachine filter weblink: www.septicsafe.com
toepassingsgebied: wasmachines 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: passief  
maturity level: mature, verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
haalbaarheid: –
ontwikkelingskosten: 


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Guppyfriend

omschrijving: waszak tegen vezels uit kleding weblink: www.guppyfriend.com
toepassingsgebied: wasmachine 
efficiëntie: nvt
actieve/passieve werking: passief
maturity level: mature, verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
haalbaarheid: nvt


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Ooho

omschrijving: water in eetbare verpakking weblink: www.skippingrockslab.com
toepassingsgebied: voeding 
efficiëntie: nvt
actieve/passieve werking: nvt 
maturity level: in ontwikkeling 
verwachte (effectiviteit): ★ ★ ★ ★ ☆
haalbaarheid: ★ ★ ★ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Remora Project

omschrijving: geotaggen van visnetten weblink: www.jamesdysonaward.org
toepassingsgebied: visserij 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: passief product  
maturity level: concept 
verwachte (effectiviteit): ★ ★ ☆ ☆ ☆
haalbaarheid: ★ ★ ☆ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

Beat The Microbead

omschrijving: uitbannen microbeads in verzorgingsproducten weblink: www.plasticsoupfoundation.org
toepassingsgebied: verzorgingsproducten 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: nvt
maturity level: mature 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ 
haalbaarheid: nvt 


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ★

Wasmachinefilter (Project X)

omschrijving: wasmachine filter weblink: 
toepassingsgebied: wasmachines 
(verwachte) efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: actief 
maturity level: in ontwikkeling 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
haalbaarheid: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

© Copyright - Plastic Soup Foundation