Plastic: een wondermateriaal?

De plastic soup in de oceaan is een direct gevolg van ons consumptiegedrag en inmiddels een snel groeiend, onvoorstelbaar complex milieugevaar geworden. In veel landen is de marktpush van plastic producten, of producten verpakt in plastic, zeer groot. Synchroon hieraan neemt de plastic productie wereldwijd razendsnel toe. Van 311 miljard kilo in 2014 naar 622 miljard kilo over twintig jaar. Omdat plastic niet vergaat, zouden we de aarde in 2050 met de productie uit dat jaar 800 keer kunnen inpakken. De mogelijkheden om al dit afval te verwerken, zijn tot nu toe zeer beperkt. Wereldwijd is het storten van afval nog de meest gangbare ‘oplossing’, met alle desastreuse gevolgen van dien. In veel regio’s is er helemaal geen afvalinzameling en -verwerking, en wat doe je dan met die plastic troep?

Rethink, refuse, reduce, reuse, recycle

Wanneer plastic soup ter sprake komt zijn ‘recycling’ en ‘circulaire economie’ de meest gangbare toverwoorden. Maar we móeten nog veel slimmer zijn. De huidige marktmodellen moeten veranderen van snel en goedkoop naar meer duurzame modellen met dito producten en een lange levensduur. We moeten eerst al die onnodige of zelfs onzinnige plastic stromen verminderen of – liever nog – terugbrengen tot nul.

De Plastic Soup Foundation focust op bronaanpak. Daarom speurt Harmen Spek als Manager Innovations & Solutions al sinds de oprichting van de stichting de wereld af naar alle mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen, zo dicht mogelijk bij de bron. Hij schat deze innovaties in op haalbaarheid en reikt sterren uit. 

Let op, dit dossier is constant in beweging; inhoud en ratings kunnen tussentijds wijzigen.

Criteria voor innovaties en oplossingen op water

 • Op rivieren en kanalen is het makkelijker en beter controleerbaar om plastics af te vangen.
 • Wordt ook zinkend- of zwevend plastic opgevangen?
 • Hoe klein is de CO2-footprint?
 • Wordt er rekening gehouden met flora en fauna?
 • Verder wordt gekeken naar: maturity level, (geschatte) ontwikkelingskosten en effectiviteit of verwachtingen.

Definities

 • Toepassingsgebied – de directe omgeving van de oplossing
 • (Verwachte) efficiëntie – de hoeveelheid energie en middelen die nodig zijn om de oplossing toe te passen
 • De actieve/passieve werking – de mate waarin een oplossing autonoom is
 • Maturity level – de status van ontwikkeling van de oplossing
 • (Verwachte) effectiviteit – hoeveel draagt de oplossing bij aan de bestrijding van de plastic soup

Bandalong Litter Trap

omschrijving: afvang systeem voor rivieren weblink: www.bandalong.com
toepassingsgebied: beken en rivieren
efficiëntie: hoog
de actieve/passive werking: passief systeem
maturity level: mature en verkrijgbaar
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


toelichting: de Bandalong Litter Trap is een bewezen, goed functionerende innovatie, die op dit moment al wereldwijd wordt ingezet. Door de plaatsing in de rivieren wordt voorkomen dat drijvend afval eindigt in de oceaan.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ★

Jbin

omschrijving: drijvende opvangunit  weblink: www.jamesdysonaward.org
toepassingsgebied: stedelijk binnenwater 
(verwachte) efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: semi actief
maturity level: concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


toelichting: de Jbin is een actieve afvalvanger voor stedelijke watergebieden met rustig water. Middels een gecreëerde onderdruk wordt het water met afval de Jbin ingezogen. De verankering van het systeem maakt het legen de opvangunit lastig.

eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Mare X-Ray

omschrijving: autonome plastic vanger  weblink: www.floatinghorizon.org
toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / semi-bemand
maturity level: concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★☆ ☆ 


toelichting: de Mare X-Ray is een bijzondere sampling skimmer waarbij veel rekening wordt gehouden met het leven in de oceaan. Deze innovatie lijkt door het sampling-karakter voor wetenschappelijke doeleinden niet direct geschikt voor grootschalige schoonmaak van de wateren.eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Mr. Trashwheel (Baltimore Waterwheel)

omschrijving: schoepenrad  weblink: www.baltimorewaterfront.com
toepassingsgebied: beken en rivieren 
(verwachte) efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: mature 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


toelichting: Mr. Trashwheel is een bewezen, goed functionerende innovatie. Door de plaatsing in de Jones Falls Watershed in Baltimore (V.S.) wordt voorkomen dat drijvend afval eindigt in de oceaan. Het rad maakt gebruik van waterkracht en zonne-energie. Dit maakt het tot een technisch duurzame innovatie.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Nash Run Trash Trap

omschrijving: afvangsysteem beken en kleine rivieren weblink: www.anacostiaws.com
toepassingsgebied: beken en rivieren 
efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: passief 
maturity level: pilot
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


toepassing: de Nash Run Trash Trap is waarschijnlijk een van de meest eenvoudige toepassingen in snelstromende rivieren of beken, waarbij deze vaste skimming-installatie grof afval afvangt. In zijn eenvoud vinden wij het daarom een bijzondere innovatie.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Ocean Cleaning System

omschrijving: circular floating structure weblink: www.knegadesign.com
toepassingsgebied: zeeën en oceanen
efficiëntie: laag
actieve/passieve werking: actief / autonoom
maturity level: concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ☆ ☆ ☆


toelichting: Het Ocean Cleaning System is een autonoom drijvende unit die met behulp van een 5-tal ‘vissers’ de oceanen plastic vrij kan maken. Het moederschip is in staat om ’s nachts onder water te verdwijnen en zo geen belemmering zal vormen voor scheepvaart. De vissers die zich voortbewegen als de zeekat of zeeroggen staan in direct contact met het moederschip en kunnen ‘docken’ wanneer ze vol zijn

eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

Ocean Phoenix Project

omschrijving: plastic vangende boot  weblink: www.oceanphoenixproject.com
toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
efficiëntie: laag
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ☆ ☆ ☆ ☆


toelichting: de Ocean Phoenix is een enorm schip wat als enkel doel het opzoeken en afvangen van plastic soup. Door de aangetoonde complexiteit van het probleem is dit een onrealistische, inefficiënte oplossing.

eindoordeel: ★ ☆ ☆ ☆ ☆

Plastic Fish Tower

omschrijving: circular floating structure weblink: www.evolo.us
toepassingsgebied: zeeën en oceanen
(verwachte) efficiëntie: laag
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: concept
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ☆ ☆ ☆


toelichting: de Plastic Fish Tower is een innovatie die met behulp van onderdruk plastic soup binnenhaalt. De doelstelling is om in de constructie het plastic ter plekke te verwerken. Gezien de complexiteit van de plastic soup en de verwachte inspanningen, lijkt dit aansprekende concept vooralsnog niet haalbaar.

eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

Plastic Visser (Fisher)

omschrijving: actieve harvester  weblink: www.skinternational.nl
toepassingsgebied: stromend water
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: mature, verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


toelichting: de Plastic Fisher is een concentratie-, transport- en uitnuttingsysteem (CTU). Het systeem is modulair opgebouwd en heeft in de basis veel weg van de Bandalong Litter Trap. Achter de opvangmodule zit een opvoerband naar een sorteerinstallatie, waarbij organisch materiaal kan worden gescheiden van het plastic afval. De vraag is of de kosten en baten tot elkaar in verhouding staan. Hierdoor is de installatie wellicht te complex voor het doel.

eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Recycled Park

omschrijving: integraal concept  weblink: www.recycledpark.com
toepassingsgebied: havens, beperkte watergebieden 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: passief
maturity level: pilotfase 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


toelichting: Recycled Park heeft in samenwerking met Citylab010 Litter traps voor drijfvuil ontwikkeld en er inmiddels 3 geplaatst in het Rotterdamse havengebied, deze traps werken passief en zijn met de opvangunit bevestigd aan de kadewand.

Het opgevangen afval wordt naderhand gesorteerd en zoveel mogelijk ingezet voor de productie van de hexagonale drijvende units waarmee Recycled park meer natuur in de havengebieden wil creëren. Deze units worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd met de minste risico’s voor het milieu.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Sargaboat

omschrijving: active harvester  weblink: www.theoceancleaner.org
toepassingsgebied: alle wateren
efficiëntie: laag
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: in ontwikkeling 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ☆ ☆ ☆


toelichting: het project Sargaboat (the ocean cleaner) gaat verder dan alleen een boot die plastic harvest, er wordt ook nagedacht over hergebruik van het afgevangen plastic.

Dit concept van een boot met transportband en losse opvangunit zou kunnen werken op rustige rivieren of havengebieden maar is voor open zee ongeschikt. Plastic hoopt zich lokaal vaak op op moeilijk te bereiken plaatsen waardoor de Sargaboat qua formaat waarschijnlijk snel te kort zal schieten. Het bemannen van de boot en de benodigde energie voor aandrijving maken dit systeem relatief kostbaar.

eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

Seabin

omschrijving: drijvende opvangunit met pomp weblink: www.seabinproject.com
toepassingsgebied: rivieren, havens, meren, zeeën
efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: actief / semi bemand
maturity level: in ontwikkeling
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


toelichting: De Seabin is een out of the box innovatie waarbij slim gebruik wordt gemaakt van onderdruk. De opvang emmer wordt met korte intervallen een stukje onder het water oppervlak getrokken waardoor water naar binnen stroomt en zo drijvend plastic afval meetrekt. De onderdruk wordt gecreëerd door een kleine efficiënte pomp. Ondanks dat er gekozen is voor de naam Seabin zal de innovatie in deze vorm nog niet werken op open zee. Het team van Pete Ceglinski blijft de Seabin doorontwikkelen en probeert voor meerdere probleemgebieden oplossingen te bedenken.

Deze innovatie is als primeur in Nederland te zien bij Marina Muiderzand in Almere.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Seavax

omschrijving: autonome plastic ruimer weblink: www.bluebird-electric.net
toepassingsgebied: zeeën en oceanen
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief
maturity level: pilot / in ontwikkeling
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


toelichting: een concept voor een groot semi-autonoom vaartuig wat op grote schaal plastic kan harvesten. Relatief gezien is de concentratie van plastic in de gyres vrij laag en zal zeer veel water verzet worden om een significante hoeveelheid plastic af te vangen. Dit in vergelijking met de mengverhouding van rivieren en kustgebieden waar de concentraties hoger- en de fracties groter zijn.

De aanwezigheid van dieselmotoren en pompen maakt het geheel niet erg milieuvriendelijk en uiteindelijk te kostbaar om er een kosten efficient model mee te behalen.

eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

Shoreliner

omschrijving: oever beschermer  weblink: www.tauw.nl
toepassingsgebied: havens, kades, oevers 
efficiëntie: gemiddeld/hoog
actieve/passieve werking: passief
maturity level: uitontwikkeld en verkrijgbaar 
effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆


toelichting: Oevers en kades in havens of stedelijke gebieden zijn vaak zwaar vervuild omdat veel plastic afval zich verzameld op- of tussen de verharding. De Shoreliner is een drijvende geleider van styrofoam met daaromheen filterdoek wat tot 50 cm diep in het water reikt. Deze drijver vangt het (plastic) drijfvuil vlak voor de kade of oever af en geleid het naar een opvangunit van 25 m2. Het systeem beweegt mee op de getijde niveaus.  Op de locatie Lekhaven Rotterdam worden veel macroplastics gevonden die directe relatie hebben met scheepvaart en lokale industrie. Inmiddels wordt er ook gemonitord op microplastics tussen de 1 en 4 mm; na het leeghalen van de Shoreliner, wat met een grijper gebeurt, wordt het wateroppervlak van de unit na behandeld met een fijnmazig net waarbij, veel pellets/nurdles gevonden worden.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Stichting Saraswater

omschrijving: transportband voor milieuplastic  weblink: www.saraswater.nl
toepassingsgebied: alle wateren
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: onderdeel – concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★☆ ☆


toelichting: Frans de Waard van stichting Saraswater bedacht een schoonmaak unit in de vorm van een speciale dubbele transportband. Een van de 2 transportbanden is voorzien van kleppen die naadloos aansluiten op de onderliggende transportband. Het plastic wordt op deze manier beter vastgehouden en gelijkmatig getransporteerd. Deze transportband heeft een open mesh structuur waardoor water inclusief kleine organismen erdoorheen vallen. Ook kleine plastic deeltjes tot 5 mm kunnen met dit systeem worden afgevangen.

De unit is bedacht als losstaande innovatie, maar Saraswater heeft inmiddels ook ideeën over autonome drones en een moederschip.

eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

The Great Bubble Barrier

omschrijving: bellenscherm voor in stromend water  weblink: www.thegreatbubblebarrier.com
toepassingsgebied: beken en rivieren 
efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: actief / semi bemand
maturity level: in ontwikkeling/pilotfase 
verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ★


toelichting: The Great Bubble Barrier is een uniek out-of-the-box systeem op basis van lucht. Door twee diagonale bellenschermen te plaatsen wordt slim gebruik gemaakt van de stroming van het water om het afval naar de kant van de rivier te leiden. Het bellenscherm ontstaat door lucht te pompen door een buis met gaatjes, gelegen op de bodem. De opwaartse stroming die het bellenscherm veroorzaakt brengt afval naar de oppervlakte van het water. Het afval verzamelt zich aan de kant van de rivier, waarna het makkelijk te vangen is door middel van bijvoorbeeld een lopende band. Scheepvaart en vissen ondervinden geen last van het dubbelscherm.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

The Ocean Cleanup

omschrijving: autonome afvangers  weblink: www.theoceancleanup.com
toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: semi-actief / autonoom
maturity level: in ontwikkeling 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


toelichting: The Ocean Cleanup van Boyan Slat is inmiddels wereldwijd een begrip wanneer gesproken wordt over het schoonmaken van de oceanen. Afgelopen jaren heeft Slat zijn eerste idee doorontwikkeld tot de huidige nieuwe vorm die we kunnen zien als fase 3; autonome, door stroming gedirigeerde ‘Boomsystemen’ van 1-2 kilometer breed die licht worden geremd door ‘waterankers’. Deze ankers, die in diepere waterlagen hangen, zorgen ervoor dat het oppervlakte water tegen het drijvende boomsysteem botst waardoor plastic afval zich zal verzamelen.

eindoordeel: ★ ★ ★★ ☆

Waste Free Oceans

omschrijving: drijvende opvangunit voor open water  weblink: www.wastefreeoceans.org/
toepassingsgebied: zeeën en oceanen 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: bemand
maturity level: mature en verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


toelichting: Waste Free Oceans is een totaal-concept waarbij lokale visserij in rustige tijden wordt aangespoord met de ‘Trash Catcher’ op jacht te gaan naar ocean plastics. Deze Trash Catcher kan in stromend water worden vastgelegd of achter een schip met lage snelheid worden voortgetrokken. De schepen zijn alleen actief in hotspots waar gegarandeerde hoeveelheden plastic kunnen worden afgevangen, waarbij per tocht 2 – 8 ton aan afval wordt opgevist. Van dit plastic wordt zoveel mogelijk weer gerecycled tot nieuwe producten.

De Trash Catcher is zo ontworpen dat vissen en kleine organismen weinig hinder ondervinden.

eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Waste Shark

omschrijving: autonome harvester  weblink: www.ranmarine.io
toepassingsgebied: havens, beperkte watergebieden 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / autonoom
maturity level: in ontwikkeling 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆


toelichting: The Waste Shark is een (semi)autonoom vaartuig wat middels een korf tussen de 2 drijvers drijvend plastic afval kan afvangen. Dit vaartuig is in staat binnen een vooraf bepaald werkgebied actief op zoek te gaan naar plastic of ander afval. De zelflerende software (AI) is in staat obstakels te herkennen en zorgt door product- en materiaal herkenning voor de meest efficiënte vaarroute. De Waste Shark kan op een docking station haar batterijen opladen en zich van het afval ontdoen. Een zwerm van vaartuigen kan in korte tijd een gebied vrij maken van afval.

eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Criteria voor innovaties en oplossingen op land

 • Zijn er lokale sociale voordelen?
 • Worden alle plastic vervuiling aangepakt, dus ook de minder bekende of gebruikelijke soorten?
 • Wordt plastic afval uit water geweerd?
 • Hoe klein is de CO2-footprint?
 • Wordt plastic afval verwerkt tot duurzame producten?

Definities

 • Toepassingsgebied – de directe omgeving van de oplossing
 • (Verwachte) efficiëntie – de hoeveelheid energie en middelen die nodig zijn om de oplossing toe te passen
 • De actieve/passieve werking – de mate waarin een oplossing autonoom is
 • Maturity level – de status van ontwikkeling van de oplossing
 • (Verwachte) effectiviteit – hoeveel draagt de oplossing bij aan de bestrijding van de plastic soup
 • Sociale kansen – potentiële maatschappelijke bijdrage

Ligapet

omschrijving: constructie hulp voor PET flessen weblink: www.aligapet.com.br
toepassingsgebied: bouw en constructie 
efficiëntie: nvt
actieve/passieve werking: passief
maturity level: concept
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
sociale kansen: ★ ★ ★ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★

Byfusion / Replast

omschrijving: bouwelementen uit plastic afval weblink: www.byfusion.com
toepassingsgebied: bouw en constructie
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: mature, pilot 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Plastic Fantastic

omschrijving: verwerken milieu plastic weblink: www.plasticfantastic.nu
toepassingsgebied: verwerken gemixt plastic afval tot grondstof of producten 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: in ontwikkeling, pilot 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Precious Plastic

omschrijving: small business recycle straat weblink: www.preciousplastic.com
toepassingsgebied: verwerken plastic afval 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: matureopen source 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

New Marble

omschrijving: tegeltjes gemaakt van PET flessen weblink: www.betterfuturefactory.com
toepassingsgebied: verwerken PET-afval 
efficiëntie: laag 
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: pilot, verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
sociale kansen: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Brickarp

omschrijving: lange bouwblokken van afvalplastic weblink: www.ficidet.com
toepassing: verwerken plastic afval 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: mature, verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
sociale kansen: 
★ ★☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Shorvac

omschrijving: stofzuiger voor milieuplastics weblink: www.behance.net
toepassingsgebied: verzamelen plastic afval 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: concept 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
sociale kansen: –


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Criteria voor innovaties en oplossingen aan de bron

 • Kan plastic slijtage en verlies worden voorkomen?
 • Hoe dichtbij de bron wordt plastic vervuiling aangepakt?
 • Wordt productdesign verbeterd?
 • Wordt er gezocht naar alternatieve producten of materialen?
 • Worden single-use plastics gereduceerd?

Definities

 • Toepassingsgebied – de directe omgeving van de oplossing
 • (Verwachte) efficiëntie – de hoeveelheid energie en middelen die nodig zijn om de oplossing toe te passen
 • De actieve/passieve werking – de mate waarin een oplossing autonoom is
 • Maturity level – de status van ontwikkeling van de oplossing
 • (Verwachte) effectiviteit – hoeveel draagt de oplossing bij aan de bestrijding van de plastic soup
 • Haalbaarheid – hoe groot is de kans van slagen in de markt

Cora ball

omschrijving: wasmachine bal die vezels vangt weblink: www.rozaliaproject.org
toepassingsgebied: wasmachines
efficiëntie: nvt 
actieve/passieve werking: passief
maturity level: in ontwikkeling
(verwachte) effectiviteit: onbekend
haalbaarheid: ★ ★ ★ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★

Embraced

omschrijving: luierrecycling project weblink: www.aebamsterdam.nl
toepassingsgebied: resource management
efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: actief / bemand
maturity level: pilot 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
haalbaarheid: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Filtroll

omschrijving: wasmachine filter weblink: www.septicsafe.com
toepassingsgebied: wasmachines 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: passief  
maturity level: mature, verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ☆ ☆
haalbaarheid: –
ontwikkelingskosten: 


eindoordeel: ★ ★ ★ ☆ ☆

Guppyfriend

omschrijving: waszak tegen vezels uit kleding weblink: www.guppyfriend.com
toepassingsgebied: wasmachine 
efficiëntie: nvt
actieve/passieve werking: passief
maturity level: mature, verkrijgbaar 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
haalbaarheid: nvt


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Ooho

omschrijving: water in eetbare verpakking weblink: www.skippingrockslab.com
toepassingsgebied: voeding 
efficiëntie: nvt
actieve/passieve werking: nvt 
maturity level: in ontwikkeling 
verwachte (effectiviteit): ★ ★ ★ ★ ☆
haalbaarheid: ★ ★ ★ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆

Remora Project

omschrijving: geotaggen van visnetten weblink: www.jamesdysonaward.org
toepassingsgebied: visserij 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: passief product  
maturity level: concept 
verwachte (effectiviteit): ★ ★ ☆ ☆ ☆
haalbaarheid: ★ ★ ☆ ☆ ☆


eindoordeel: ★ ★ ☆ ☆ ☆

Beat The Microbead

omschrijving: uitbannen microbeads in verzorgingsproducten weblink: www.plasticsoupfoundation.org
toepassingsgebied: verzorgingsproducten 
efficiëntie: gemiddeld
actieve/passieve werking: nvt
maturity level: mature 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ 
haalbaarheid: nvt 


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ★

Wasmachinefilter (Project X)

omschrijving: wasmachine filter weblink: 
toepassingsgebied: wasmachines 
(verwachte) efficiëntie: hoog
actieve/passieve werking: actief 
maturity level: in ontwikkeling 
(verwachte) effectiviteit: ★ ★ ★ ★ ☆
haalbaarheid: ★ ★ ★ ★ ☆


eindoordeel: ★ ★ ★ ★ ☆