Berichten

PLUS Supermarkt sjoemelt met Europees verbod op plastic bestek

Amsterdam, 23 mei 2019 – Europa verbiedt lidstaten om plastic wegwerpbestek (vorken, messen, lepels, eetstokjes) te verkopen. Dat is een van de maatregelen die genoemd worden in de nieuwe Richtlijn voor eenmalige plastic producten. De Richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu, zoals de Richtlijn officieel heet, is deze maand definitief goedgekeurd nu ook Europese Raad met de tekst heeft ingestemd. Het verkopen van wegwerpbestek is daarmee vanaf 2021 verboden. PLUS Supermarkt omzeilt nu al het verbod door wegwerpbestek te verkopen als een milieuvriendelijk en afwasbaar product.

Achtergrond Richtlijn

Om toenemende plasticvervuiling tegen te gaan, heeft Europa nieuwe regels aangenomen. Die regels verbieden het gebruik van bepaalde producten als daar alternatieven voor zijn. Het gaat om producten die vaak in het milieu worden aangetroffen, zoals wegwerpbestek. Plastic vorkjes, lepeltjes en messen worden met name aangetroffen op plaatsen waar mensen picknicken, denk aan stranden en parken. De ratio achter de Richtlijn is om plastic producten die meestal worden weggegooid na een of twee keer te zijn gebruikt, uit het systeem te halen. Ze mogen daarom niet meer verkocht worden vanaf 2021.

PLUS Supermarkt

De marketeers van PLUS Supermarkt hebben nu een list bedacht om de nieuwe wetgeving te omzeilen. Je kunt het plastic bestek, zolang het niet breekt, toch telkens opnieuw afwassen en hergebruiken? En zó adverteert PLUS Supermarkt nu dat zijn plastic wegwerpbestek wel honderd keer meegaat.

PLUS Supermarkt zegt ernaar te streven om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken en koestert een positief imago van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je zou dus verwachten dat PLUS plastic wegwerpbestek — vooruitlopend op de datum waarop het verbod ingaat — al uit de schappen haalt. In plaats daarvan wordt dit huismerk opeens omgekat tot een zogenaamd duurzaam product dat gunstig zou zijn voor het milieu. Het is een gotspe.


Lees ook:
Plastic pact is marketingstunt
Ineos bouwt voor 3 miljard euro plasticfabrieken bij Antwerpen

Teleurstellende UNEA-resolutie over plasticsoep: Shell en Unilever krijgen hun zin

Amsterdam, 20 maart 2019 – De wereld kiest er niet voor om de plasticsoep te bestrijden door reductie van plasticproductie of het verbieden van single use plastics. Dit is de teleurstellende uitkomst van de vierde bijeenkomst van UNEA in Nairobi, waar de lidstaten van de Verenigde Naties bij elkaar kwamen en een resolutie over bestrijding van de plasticsoep aannamen. Een aantal landen onder leiding van de Verenigde Staten blokkeerde eind vorige week voorstellen om de plasticsoep internationaal te bestrijden.

Meerdere resoluties ter discussie

Tijdens de UNEA-4 top, die afgelopen vrijdag afsloot, werd de resolutie “Adressing single-use plastic products pollution” aangenomen. Lidstaten worden daarin opgeroepen maatregelen te nemen om de ecologische gevolgen van plastic afval te beperken. Er is echter geen sprake van gecoördineerd internationaal overleg of van verplichte vermindering van (verpakking)plastic. Tijdens de top werden wel meerdere resoluties besproken om een halt toe te roepen aan plastic vervuiling. De meer ambitieuze voorstellen haalden het allemaal niet. Noorwegen, Japan en Sri Lanka stelden gezamenlijk voor toe te werken naar een nieuwe internationale overeenkomst met bindende doelstellingen. India diende op het allerlaatste moment zelfs een resolutie in om single-use plastic wereldwijd te gaan verbieden.

De verworpen resoluties lagen in lijn met de aanpak waar meer dan 90 milieuorganisaties, waaronder de Plastic Soup Foundation, voor pleiten. In hun voorstel zetten ze uiteen hoe een nieuw internationaal verdrag om de plasticsoep te bestrijden vorm zou moeten worden gegeven. Lees hier over dat voorstel.

Oppositie van Verenigde Staten

De milieuorganisaties, bijeen in Nairobi, beschuldigen de Verenigde Staten ervan de ambitieuze resoluties te hebben geblokkeerd, discussies te traineren en teksten af te zwakken. De Verenigde Staten hebben ervoor gekozen het belang van hun petrochemische industrie te verdedigen die meer dan 200 miljard dollar investeert in nieuwe plasticproductie. Shell is bijvoorbeeld een van de bedrijven die met miljarden in nieuwe plasticproductie investeert, profiterend van goedkoop schaliegas. De milieuorganisaties hebben een gezamenlijke persverklaring uitgebracht. In The Guardian wordt David Azoulay van het Center for International Environmental Law geciteerd: “The vast majority of countries came together to develop a vision for the future of global plastic governance. Seeing the US, guided by the interests of the fracking and petrochemical industry, leading efforts to sabotage that vision is disheartening.” Zelfs nadat een sterk afgezwakte resolutie was aangenomen, liet de Amerikaanse delegatie nog weten zich er niet aan gebonden te voelen.

Plasticproducenten reageren verheugd

De World Plastics Council, het forum waarin plastic producenten zich hebben verenigd, verwelkomt de resolutie in een persbericht. Zij stellen dat de eerste prioriteit moet liggen in verbeterde inzameling van plastic afval, vooral in opkomende landen met een grote bevolking. De resolutie legt de industrie immers geen enkele verplichting op om minder (verpakking)plastic te produceren. Ook Unilever, een van de grootste vervuilers in Zuidoost Aziatische landen, richt zich op recycling van (mini)verpakkingen in plaats van vermindering.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De succesvolle lobby van de industrie betekent dat de plasticsoep de komende jaren drastisch zal verergeren en dat landen waar de vervuiling het ergst is, de grootste lasten zullen dragen. Het is ongelooflijk teleurstellend, dat winstbejag wederom van meer belang is dan een leefbare planeet voor toekomstige generaties.”

Foto: kunstwerk van plastic afvalknijpers door Angelika Heckhausen

Lees ook – Protest Greenpeace bij Unilever tegen wegwerplastic.

Lees ook – Nieuw industrieel offensief: Alliance to end plastic waste.

Lees ook – Wil het Kabinet-Rutte wel echt minder plastic?

 

Berkeley (US) laat zien hoe het moet

Amsterdam, 31 januari 2019– Berkeley, Californië, nam deze maand de Single-Use Disposable Foodware and Litter Reduction Ordinance aan en is daarmee de eerste Amerikaanse stad met een alomvattend plan om afval van single-used plastics te reduceren. Alleen al in Berkeley worden naar schatting jaarlijks zo’n veertig miljoen on-the-go-bekers weggegooid. Over een jaar is dat verleden tijd en moeten alle plastic bakjes, bestek en bekers uit de stad verbannen zijn. Deze zijn dan vervangen door composteerbare alternatieven. Restaurants mogen vanaf de zomer van 2020 alleen nog maar servies en bestek aanbieden dat opnieuw gebruikt kan worden.

Maar hier eindigt het niet. Berkeley wil ook de hoeveelheid afval reduceren. Single-used meeneembekers, ook al zijn deze composteerbaar, worden daarom belast met 25 dollarcent. Die 25 dollarcent mogen de bedrijven houden, als compensatie voor duurdere alternatieven, maar ondertussen moet de heffing ertoe leiden dat klanten hun eigen beker meenemen.

Tot nu toe is beleid gericht op het verbieden van enkele items. In de Verenigde Staten gaat het dan vooral om rietjes, tasjes en bakjes van polystyreen, terwijl het totale gebruik van single-used plastics blijft stijgen. Berkeley streeft nu naar zero waste een heeft een samenhangend plan aangenomen om dat voor elkaar te krijgen. De gemeenteraad stemde unaniem voor.

Nu al is dit initiatief een inspirerend voorbeeld voor vele andere steden.

Lees hier een artikel over het initiatief in de Los Angeles Times

Foto door Arvind Grover


Lees ook: Kenia voert totaalverbod op plastic tasjes

, ,

Het ultieme plasticdieet om je plastic footprint te verminderen

Amsterdam, 17 januari 2019 – We consumeren allemaal te veel plastic. Letterlijk, zelfs. Er zit plastic in ons eten, in het water dat we drinken, zelfs in de lucht die we inademen. Helaas beseffen de meeste mensen niet dat wanneer plastic in ons lichaam terechtkomt, het ons ziek kan maken. De chemicalieën in plastic en plastic deeltjes kunnen kanker veroorzaken, hart- en vaatziekten, de ziekte van Alzheimer, dementie, de ziekte van Parkinson, arthritis en impotentie en het kan schadelijk zijn voor ongeboren baby’s.  

Volgens de EU creëert een gemiddelde Europese burger jaarlijks ongeveer 31 kilo single-use plastic afval. De huidige overconsumptie van plastic moet verminderen – niet door alle plastic te verbieden, maar door een ‘plasticdieet’ te volgen. We zouden op ‘plasticdieet’ moeten gaan: bedrijven, winkels, overheden, en particulieren. Daarom heeft Plastic Soup Foundation het Ultimate Plastic Diet ontwikkeld.

Een duurzaam alternatief voor plastic zakjes voor groenten en fruit.

Het dieet draait om het wegnemen van de zorgen over de effecten van plastic op de menselijke gezondheid. Daarnaast vermijd je plasticlekkage naar het milieu en uiteindelijk richten we ons op de vermindering van de plasticproductie. 

Maar hoe werkt het? We hebben het plasticdieet opgedeeld in zes onderdelen: badkamer, keuken, reizen, vrije tijd, huishouden en tuin. In elk van deze categorieën is er een lijst van te vermijden plastic, en een alternatief ervoor. Dit dieet is geschikt voor iedereen die een verschil wil maken in plasticconsumptie – van de totale beginneling tot de eco-heads.  

We begrijpen dat een strict plasticdieet heel moeilijk is en onpraktisch om vol te houden. Dagelijkse plastic, zoals het plastic in je auto, je telefoon of je laptop zijn niet te vermijden. Dit dieet biedt je de handvatten om een verschil te maken, een begin te maken met het verminderen van single-use plastic in het dagelijks leven. We raden je niet aan om alle producten van plastic weg te gooien die je in huis hebt, juist omdat deze lang mee kunnen gaan, maar we raden je wel aan om jezelf altijd één ding af te vragen wanneer je iets nieuws wilt kopen: is er een plasticvrij alternatief hiervoor?  

Daarom willen we dit dieet makkelijk maken: door hand in hand met jou de weg te bewandelen naar een vermindering van je plastic footprint. Stap voor stap.  

Ben je er klaar voor om de uitdaging van een plasticvrij dieet aan te gaan?

 

Europese reductiedoelstellingen Single Use Plastic ter discussie

Amsterdam, 13 december 2018 – Afgelopen mei introduceerde de Europese Commissie een nieuwe Richtlijn om eenmalig plastic, Single Use Plastic (SUP), tegen te gaan. Eenmalig gebruikte plastics leveren de grootste bijdrage aan de plasticsoep. Zowel het Europese Parlement als de Europese Raad heeft aanpassingen voorgesteld, zie het document waarin alle tekstwijzigingen staan. Dinsdag 18 december moet de tekst van de richtlijn definitief zijn. In artikel 4 is sprake van reductiedoelstellingen, een van de onderwerpen waar veel over te doen is.

Lobbyisten van de plastic- en verpakkingsindustrie draaien al maanden overuren om de richtlijn naar hun hand te zetten. In november bracht de Europese verpakkingsindustrie een verklaring uit die door 37 industriële organisaties werd ondertekend. De industrie wil reductiemaatregelen voorkomen en roept op om het reductie-artikel te schrappen. Wanneer lidstaten de mogelijkheid krijgen om marktrestricties door te voeren om consumptie van verpakkingen te reduceren, zou dat leiden tot regelgeving die per land verschilt. En dat zou dan weer leiden tot ondermijning van de economische basis van de Europese Unie, het vrije verkeer van goederen.

Corporate European Observatory heeft onlangs de industrielobby geanalyseerd. Het argument dat ambitieuze maatregelen tegen SUP de werking van de Europese Unie zouden ondergraven, is buiten proporties en vooral bedoeld om verdeeldheid zaaien onder politici.

Het is cruciaal hoe de reductievoorstellen worden geformuleerd. De Europese Commissie wilde dat lidstaten een significante reductie van SUP zouden bereiken en het Europees Parlement heeft dit aangescherpt tot een reductie van ten minste 25% vóór 2025. Die aanscherping werd weer geschrapt door de Europese Raad, maar die voegde wel weer toe dat het om een meetbare reductie moet gaan binnen een bepaalde, maar niet gedefinieerde, periode.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Oostenrijk heeft afgelopen week de doelstelling omarmd dat het SUP in 2025 zal hebben gereduceerd met 20-25%. De SUP-richtlijn moet alle lidstaten verplichten om SUP in 2025 met ten minste een kwart te reduceren, net zoals de verplichting dat in 2025 ten minste 90% van alle flessen weer wordt ingezameld. Wij verwachten van de Nederlandse overheid dat zij in de onderhandelingen pal achter deze verplichtende doelstellingen gaat staan.”

 

Foto: Plastic draak voor het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Actie van Break Free From Plastic Alliance en Rethink Plastic

 

 

Lees ook – Europese PET-lobby valt door de mand

Lees ook – Ongekend zware lobby industrie tegen voorstellen Europese Commissie

Katoenen broodzak wordt mainstream

Amsterdam, 31 oktober 2018– De gratis plastic tas is al een tijdje verboden, maar dit geldt niet voor bakkers. Brood bij de bakker of in de supermarkt wordt meestal nog verpakt in plastic meegegeven. Een gezin consumeert dagelijks wel één brood. Dat zijn jaarlijks circa 365 plastic zakjes. Het aantal Nederlandse meerpersoonshuishoudens is bijna 5 miljoen: een simpele rekensom leert: circa 1,8 miljard plasticzakken per jaar. Alleen voor brood. Alleen voor meerpersoonshuishoudens. Alleen in Nederland.

Maar er is een alternatief. De onbedrukte broodzak van biologisch katoen, bedacht door Inge Barmentlo van Bag-again is al een paar jaar online te koop in verschillende maten voor een paar euro. De zak is ook te gebruiken voor groente en fruit en gemakkelijk te sluiten met een trekkoord. Sinds twee jaar is er de zak met opschrift “Brood”.

Het idee van de broodzak is nu overgenomen door Albert Heijn, die sinds een maand een variant verkoopt. Door de verkoop in supermarkten wordt de katoenen broodzak mainstream.

Inge Barmentlo: “Ik krijg nu meer aanvragen van bakkers die de broodzak willen gaan verkopen, en ik vermoed dat dat met de AH-actie te maken heeft. Hoewel er al pioniers zijn die onze broodzakken een tijd verkopen, heb ik nu het idee dat meer bedrijven die stap zetten en ook dat de drempel voor consumenten om met een eigen broodzak winkel of supermarkt in te lopen kleiner wordt. Dit had ik niet durven dromen toen ik er twee jaar geleden mee begon.”


Lees ook: Meesterbakker Roodenrijs wint tasjes award 

Europees Parlement neemt historisch besluit tegen plasticvervuiling

Straatsburg, 24 oktober 2018 – Een overgrote meerderheid in het Europees Parlement heeft vandaag in Straatsburg gestemd voor een forse reductie van single-use plastics. Ruim 87 procent (571 parlementsleden) stemde voor. Baanbrekend in het pakket aan maatregelen is dat fabrikanten van plasticverpakkingen, sigaretten en visnetten moeten meebetalen aan de kosten van het opruimen van hun afval. Tot dusver worden die kosten op de samenleving afgewenteld. Vanaf nu worden fabrikanten verantwoordelijk gehouden voor de vervuiling die hun producten teweegbrengen.

Het Europees Parlement is zelfs verder gegaan dan de Europese Commissie eerder dit jaar voorstelde. Onder andere EU-commissaris Frans Timmermans heeft zich in de loop van dit jaar vaak hardgemaakt voor de zogeheten Plastics Strategy en ontving hiervoor vorige week nog de Politieke Pluim van de Plastic Soup Foundation.

De maatregelen bevatten ten eerste een verbod vanaf 2021 op de single-use plastics die het meest voor zwerfvuil op zee zorgen, zoals borden, bestek, rietjes, ballonstokjes en wattenstaafjes. Het Parlement heeft deze lijst uitgebreid met producten van zuurstof-afbreekbaar plastic en geëxpandeerd polystyreen (zoals fast-fooddozen). Daarnaast moeten lidstaten nationale plannen opstellen om meervoudig gebruik of recycling aan te moedigen. Andere soorten plastics die geschikt zijn voor recycling, zoals bijvoorbeeld drinkflessen, moeten worden ingezameld en gerecycled met een doelstelling van 90 procent in 2025. Deze doelstelling is alleen haalbaar als statiegeldsystemen worden ingevoerd of uitgebreid.

Omdat ook sigarettenpeuken plastic bevatten, zijn ook reductiedoelen hiervoor vastgesteld. Afval van tabaksproducten moet worden verminderd met 50 procent in 2025 en 80 procent in 2030. De lidstaten moeten verder zorgen dat jaarlijks minstens 50 procent van verloren visnetten wordt ingezameld. Visnetten zorgen voor 27 procent van het afval dat op Europese stranden wordt aangetroffen.

Jeroen Dagevos, hoofdprogramma’s bij de Plastic Soup Foundation is opgetogen over het Europees besluit: “Goed dat het Europees Parlement dit heeft besloten. Het is een goede eerste stap. Nu moet er vooral stevig doorgepakt worden om de groei van plasticproductie te doen stoppen.”

De milieuministers van de EU-lidstaten zullen zich volgende week over de wettekst uitspreken, waarna die opnieuw langs het Europees Parlement zal gaan en tenslotte langs de Europese regeringsleiders.

Lees hier het persbericht van het Europees Parlement.


Lees ook: Voorstel Europese Commissie tot reductie van eenmalig plastic

EU-parlementariërs doen mee aan een cleanup, dag voor de stemming over de Plastics Strategy

Parlementsleden maken Straatsburg schoon

Meer dan 30 Europese politici en hun collega’s deden mee aan de cleanup in Straatsburg om hun steun te betuigen aan de 17 miljoen mensen wereldwijd die deelnamen aan de World Cleanup Day afgelopen september. “Ik was verrast om zoveel afval zo dicht bij het Europees Parlement te zien”, zegt Frédérique Ries – rapporteur van de ENVI-commissie. Momenteel probeert zij een ambitieuze overeenkomst met betrekking tot wegwerpplastic door het Europees Parlement te lozen.“Dit bewijst opnieuw dat er nu een richtlijn nodig is om het wanbeheer van plastic en ander afval in ons milieu, rivieren en oceanen tegen te houden.”

De cleanup in Straatsburg werd mede georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. “Deze stemming is erg belangrijk en het is de eerste belangrijke stap in Europa om plastic via wetgeving te verminderen. We duimen voor een goed resultaat morgen bij de stemming”, zegt Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation.

Afval is overal

In totaal werd er meer dan 500 liter afval verzameld, in minder dan 30 minuten. “Helaas, afval is echt overal, en we zijn er inmiddels zo aan gewend dat we het niet eens meer zien. Deelnemen aan een cleanup is eigenlijk de meest efficiënte manier om deze blindheid voor ons afvalprobleem te overwinnen. Als je dit eenmaal hebt gedaan zie je opeens overal afval; in je straat, langs de snelweg, op het strand, … “,zegt Anna Gril, van World Cleanup Day Frankrijk.

Plastic vervuiling belandt uiteindelijk op je eigen bord

De impact van plastic vervuiling op de volksgezondheid is op dit moment niet bekend. “Omdat microplastics fungeren als magneten voor pesticiden, wasmiddelen en andere giftige materialen die zich in onze oceanen bevinden, kunnen we aannemen dat inname van deze microplastics een negatieve invloed heeft op ons welzijn. Wat we wel weten, is dat microplastics massaal zijn gevonden in ons eten en drinken dat we dagelijks consumeren: zout, vis en drinkwater, en zelfs in ons bier”, zegt Thomas De Groote, coördinator van het evenement in Straatsburg.

Europa komt in actie

In de afgelopen maanden was het Europees Parlement nog ambitieuzer dan de Commissie bij al haar voorstellen met betrekking tot de bestrijding van wegwerpplastic waarbij de lidstaten een vermindering van het verbruik moeten opleggen. Frédérique Ries heeft de lijst met verboden wegwerpplastics uit 2021 (wattenstaafjes, borden, bestek, rietjes en ballonstokken) uitgebreid met ultralichte plastic zakken, verpakkingen en grondbedekking gemaakt van zuurstof afbreekbaar plastic, en op voedsel- en drinkbekers van piepschuim. Naast deze producten, is er ook een ambitieuze reductiedoelstelling voor sigarettenfilters van 50% in 2025 en 80% in 2030.

Ook het idee van de ‘Extended Producer Responsibility’ -regime wordt versterkt (de vervuiler betaalt principe). Het idee is om de financieringslast van het inzamelen en weggooien van afval te verleggen van overheidsinstanties naar producenten. De ENVI-commissie introduceert bovendien meetbare doelen voor het verzamelen en recyclen van vistuig. Daarnaast moet de tabaksindustrie ook financieel gaan bijdragen aan de verzameling en verwerking van sigarettenpeuken, die de tweede plaats innemen op het trieste podium van het meest voorkomende wegwerpplastic op de stranden.

De Europarlementariër en vice-president van het Europees Parlement, Heidi Hautala, deed ook mee aan de cleanup.

De oceanen worden slechts deels direct door Europese landen vervuild. Aan de andere kant kan en moet Europa een belangrijk aandeel leveren aan de oplossing en moet het de leiding nemen op mondiaal niveau, zoals het dat ook doet in de strijd tegen klimaatverandering. Verbieden, verminderen, belasten, maar ook vervangen, waarschuwen … De lidstaten zullen de keuze hebben uit het gehele arsenaal.

Plenaire stemming op 24 oktober

Burgers verwachten deze woensdagmiddag één ding van het Europees Parlement: dat we de meest ambitieuze wetgeving tegen wegwerpplastic plastic aannemen. Voor het milieu, voor toekomstige generaties, voor de miljoenen gemobiliseerde Europeanen die klaar staan om anders te consumeren. Het is essentieel om onze oceanen te beschermen en de rekening voor milieuschade van plastic vervuiling in Europa te verminderen die geschat is op 22 miljard euro tot 2030.

Praktische informatie:

De cleanup in Straatsburg vond vandaag plaats tussen 8 en 9 uur ’s ochtends voor het Europees Parlementsgebouw. Het werd gehost door de internationale World Cleanup Day organisatie en mede-gehost door de Europarlementariërs Frédérique Ries (ALDE), Margrete Auken (Greens/EFA), Simona Bonafè (S&D) & Angélique Delahaye (EPP) en bijgewoond door Heidi Hautala (Greens/EFA en Vice-President van het Europees Parlement ), Marco Affronte (Greens/EFA), Reinhardt Butikofer (Greens/EFA), Marc Demesmaeker (ECR), Michele Rivasi (Greens/EFA), Marc Tarabella (S&D), en Yannick Jadot (Greens/EFA).

Trump tekent ‘Save Our Seas Act’

Amsterdam,  20 oktober 2018 – President Trump tekende eerder deze maand de Save Our Seas Act. Deze wet maakt het mogelijk om in toekomstige handelsovereenkomsten bepalingen over afvalmanagement op te nemen. Trump verklaarde dat hij er als president alles aan zal doen om te voorkomen dat andere landen de oceaan als dump voor afval gebruiken. Doelend op Aziatische landen, zei hij tijdens de ondertekening: “The bad news is it floats toward us.”

Over de eigen Amerikaanse bijdrage aan de plasticsoep gaat het in deze wet echter niet.

De Amerikaanse plasticindustrie steunt de Save Our Seas Act, omdat het geen bepalingen bevat om de eigen productie te beperken. Cal Dooley, voorzitter van de American Chemistry Council, verklaarde voor de Amerikaanse Senaat op 28 september jl. dat plastic in de oceaan vooral het resultaat was van een falende afvalinfrastructuur in ontwikkelingslanden. Dat westerse multinationals in deze landen plastic verpakkingen op de markt brengen (denk aan miniverpakkingen die uit meerdere folielagen bestaan) in de wetenschap dat ze ingezameld noch gerecycled worden, bleef onvermeld.

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is in de Verenigde Staten de enige federale instelling met een formeel programma gericht op bestrijding van plasticvervuiling van de oceanen. Dit programma was kort na het aantreden van Trump stopgezet. Het goede nieuws is dat de Save Our Seas Act de NOAA reactiveert. De komende vijf jaar ontvangt het programma 10 miljoen dollar per jaar.


Lees ook: India gaat single use plastic verbieden.

Lees ook: Tsunami aan plastic door investeringen industrie.

, , ,

Vervuilende drankmultinationals lobbyen tegen vaste doppen

Amsterdam, 18 oktober 2018 – Doppen van drankflesjes behoren tot de meest gevonden items op stranden. Doppen zijn gemaakt van plastic dat drijft, terwijl het PET van de flesjes zinkt. Afgelopen mei kwam de Europese Commissie met een voorstel voor een nieuwe richtlijn om de plasticsoep te bestrijden. De plannen zijn mede gebaseerd op items die het meest op stranden worden aangetroffen. Het is dus logisch dat de Europese Commissie drankfabrikanten wil verplichten om doppen voortaan aan flessen vast te maken. Denk aan het succes van het vaste lipje van blikjes. Volgende week woensdag wordt over de nieuwe richtlijn gestemd. De lobbymachine van frisdrankbedrijven draait op volle toeren om deze maatregel ongedaan te maken.

Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé zijn de top drie grootste vervuilers. Dit bleek uit een eerder deze maand gepubliceerd onderzoek naar herkomst van merken van gevonden zwerfvuil-items. Het zijn deze drie bedrijven die, samen met Danone, op 9 oktober een lobbybrief stuurden aan de Europese Commissie. In de gelekte brief, waarover De Standaard bericht, stellen ze dat de beoogde maatregel niet zal leiden tot het gewenste resultaat. Volgens hen moet het mogelijk zijn om door invoering van statiegeld of door de ontwikkeling van andere ophaalsystemen in 2025 ten minste 90% van alle flessen, inclusief de doppen, in te zamelen. Als tussentijds, in 2021, zou blijken dat deze aanpak onhaalbaar is, dan zou de vaste dop alsnog verplicht kunnen worden gesteld. Lees ook het bericht in de Independent.

“If this proposal is accepted we will start introducing the mentioned commitments immediately” beloven de vier. Het klinkt als chantage, want artikel 9 van het voorstel van de Europese Unie gaat al uit van de innamedoelstelling van 90% in 2025.

Volgens Recycling Netwerk blijft de drankenindustrie weigeren om belangrijke maatregelen te nemen in de strijd tegen zwerfvuil. Recycling Netwerk vat de gevolgde tactiek samen: de bedrijven proberen nieuwe maatregelen op de lange baan te schuiven en tijd te winnen in de hoop dat de volgende Europese Commissie de maatregel niet meer invoert.

Dat statiegeld een effectief systeem is om de doelstellingen te halen, wordt door de multinationals in de brief benadrukt. Dit is ironisch, omdat ze zich tegelijkertijd verzetten tegen de invoering ervan in afzonderlijke landen zoals België, Frankrijk en Spanje. De vier multinationals schrijven verder dat ze in Nederland en in Duitsland maart volgend jaar zullen vaststellen wat het percentage ingeleverde doppen via statiegeld is. Maar ze lijken even te zijn vergeten dat er in Nederland alleen statiegeld wordt geheven op grote flessen en niet op de kleinste flesjes. Die vind je om die reden massaal overal terug als zwerfafval. CE Delft gaat in een rapport uit van 50-100 miljoen kunststof flesjes per jaar, inclusief de doppen.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De drankindustrie toont met haar lobbybrief onbedoeld aan hoe belangrijk het is om statiegeld voor alleplastic drankflessen in te voeren én ervoor te zorgen dat de doppen vast worden gemaakt aan de fles. Hun poging om de voorgestelde doppen-verplichting te ontlopen, laat duidelijk zien dat ze kostenreductie nog altijd veel belangrijker vinden dan behoud van het milieu.”


Lees ook: Coca-Cola is grootste plasticvervuiler.

Lees ook: Voorstel Europese commissie tot reductie van eenmalig plastic.