Berichten

India gaat Single Use Plastic verbieden

Amsterdam/New York21 juni 2018 – Op Wereldmilieudag beloofde premier Modi van India dat alle eenmalige verpakkingsplastics in 2022 uitgebannen zijn. Deze belofte is de meest ambitieuze maatregel die een enkel land in de wereld tot dusver heeft genomen om de plasticsoep te bestrijden. In India leven 1,3 miljard mensen en het is een groeiende economie. Dat betekent een dagelijkse stortvloed aan plastic, voornamelijk verpakkingsplastic dat slechts éénmalig gebruikt wordt. Veel ervan spoelt in de oceanen. De situatie is letterlijk onhoudbaar geworden. 

Premier Narenda Modi riep de wereld op om eendrachtig samen te werken in de strijd tegen plasticvervuiling. Zullen andere landen, als Indonesië, zijn voorbeeld nu volgen? En hoe gaan multinationale ondernemingen als Unilever en Campina hierop reageren?  

Het was in november 2016 dat staatssecretaris Dijksma van milieu op handelsmissie in Indonesië aankondigde dat Nederland dit land ging helpen met een oplossing voor de milieubelastende wegwerpzakjes. In miniverpakkingen worden kleine hoeveelheden van uiteenlopende producten als noedels en shampoo en koffie verkocht. Zij verklaarde toen: “Nederlandse bedrijven zijn bij uitstek goed in het verzinnen van creatieve en tegelijk betaalbare oplossingen om zwerfvuil door verpakkingen te bestrijden”. Lees hier het persbericht dat het ministerie samen met VNO-CNW uitbracht.  

In het persbericht werd aangekondigd dat Kadin (KvK Indonesië), het Indonesisch bedrijfsleven, de Nederlandse overheid, VNO-NCW en Friesland Campina gingen samenwerken om het zwerfvuil op straat en in het water in Indonesië tegen te gaan. Die samenwerking zou vooral gericht zijn op een betere inzameling van single-use plastics.   

Sindsdien hebben we niets meer van dit initiatief vernomen, terwijl bedrijven als Campina en Unilever hun producten in SUP-verpakkingen blijven verkopen. Hebben ze hun kans verspeeld? Duidelijk is dat India drastische maatregelen neemt om de stortvloed van zwerfplastic tegen te gaan en als eerste niet meer gelooft in vage beloftes van bedrijven. 

,

Nieuwe maatregelen Europese Unie tegen plasticsoep

Amsterdam, 17 mei 2018 – De Europese Commissie heeft een richtlijn ontworpen om het eenmalig gebruik van plastic aan te pakken. Het voorstel wordt 23 mei gepresenteerd, maar een concept is al gelekt.

Plastic items die het vaakst in het milieu worden aangetroffen, moeten worden aangepakt. Op stranden is 80-85% van al het afval plastic en 50% betreft Single Use Plastic (SUP). Het EU-initiatief richt zich op de tien SUP-items die het meest op stranden worden aangetroffen én op achtergelaten visgerei. Samen vertegenwoordigen ze ongeveer 70% van al het strandafval. Om te voorkomen dat elk land afzonderlijke maatregelen gaat aankondigen, zoals Italië met het verbod op het plastic wattenstaafje, stelt de EU nu algemene (reductie)doelen voor. Lidstaten zullen wel voor een deel vrij blijven om zelf te bepalen welke nationale maatregelen ze nemen om de vastgestelde doelstellingen te halen.

Producenten van visgerei, zoals netten, worden verantwoordelijk gemaakt voor het afval, en niet de vissers. De producenten zullen ervoor moeten gaan zorgen dat oude netten weer ingeleverd worden voor recycling of hergebruik. Producenten van SUP worden eveneens verantwoordelijk gemaakt voor de afvalfase van hun producten door nieuwe toegepaste regelgeving.

Er komt een verbod op SUP-items waarvoor milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar zijn. Denk aan wattenstaafjes of rietjes. Er komen reductiedoelstellingen voor flesjes en fastfood verpakkingen. Er worden maatregelen getroffen, die gericht zijn op het ontwerp: denk aan doppen die voortaan aan het flesje vast blijven zitten. En tenslotte wil de EU dat er informatie op labels komt te staan om kopers te informeren.

De Europese Commissie wil dat 90% van de plastic flessen wordt ingezameld en ziet invoering van statiegeld (Deposit Refund System) als een zeer efficiënte methode. Lidstaten kunnen kiezen uit statiegeld of de producenten verantwoordelijk maken voor het inzamelen van 90% van de verkochte flesjes.

De Europese Commissie zal op 23 mei de ontwerprichtlijn vaststellen. Daarna moeten het Europees ­Parlement en de lidstaten er zich over uitspreken.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij juichen de voorstellen van de Europese Commissie van harte toe. Het werd hoog tijd dat op het niveau van de Europese Unie vergaande maatregelen worden genomen om verspreiding van plastic in het milieu te voorkomen. De Commissie legt de verantwoordelijkheid terecht niet bij de consumenten, maar bij de producenten. Producenten kunnen zich niet langer verschuilen achter mooie beloftes over recycling, maar moeten nu zelf gaan bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van plastic in het milieu door af te zien van SUP, alternatieven te omarmen, ontwerpen aan te passen en statiegeldsystemen in te voeren”.


Lees ook: Waarom uitstellen van statiegelduitbreiding geen optie is

Vanaf 2020 geen single-use plastics meer op Amsterdamse evenementen en festivals

 Amsterdam, 19 februari 2018 – In de Amsterdamse gemeenteraad werden woensdag voorstellen van de Partij voor de Dieren aangenomen om het gebruik van plastic als confetti en rietjes op evenementen te stoppen. Ook wil de gemeenteraad plastic uit het water filteren voor het doorstroomt naar de zee.

Raadslid Johnas van Lammeren: “De plastic soup in de oceaan is de grootste bedreiging voor het milieu, maar groeit nog elke dag met een hoeveelheid gelijk aan de lading van 3000 vuilniswagens. We moeten alles op alles zetten om plastic afval te voorkomen en in elk geval tegen te gaan dat doorstroomt naar de zee. Het is bemoedigend dat de Amsterdamse raad positief is over onze voorstellen en ik hoop dat meer steden hier een voorbeeld aan nemen.”
 
Tijdens de bespreking van het nieuwe evenementenbeleid stemde de gemeenteraad voor het voorstel om vanaf 2020 geen single-use plastic zoals plastic confetti, rietjes en wegwerpbekers meer te gebruiken op festivals. Dit in navolging van het Engelse koningshuis, dat eerder deze week aankondigde single-use plastic te verbannen uit de koninklijke paleizen. Ook was een grote meerderheid van de gemeenteraad voor het initiatiefvoorstel van Van Lammeren om de mogelijkheden te onderzoeken plastic uit het  water filteren voordat het de zee bereikt.
 
Plastic Soup Foundation is blij met de successen die Partij voor de Dieren in Amsterdam boekt in het tegengaan van plastic afval. Al sinds het aantreden in de gemeenteraad in 2010 heeft de partij zich hard gemaakt door diverse voorstellen in te dienen. Deze voorstellen hebben er mede toe geleid dat Amsterdam de eerste stad was die zich verzette tegen gratis plastic tasjes, dat het oplaten van ballonnen tijdens evenementen werd verboden en geen nieuwe kunstgrasvelden meer worden aangelegd die ingestrooid worden met rubber granulaat. Gemeente Amsterdam sloot zich onlangs ook aan bij de Statiegeldalliantie voor uitbreiding van statiegeld.

De Balearen eilandengroep verbiedt single-use plastic in 2020

Amsterdam, 20 Februari 2018 – De Spaanse toeristische eilanden in de Middellandse Zee – Mallorca, Menorca en Ibiza – zijn van plan om radicale maatregelen te treffen om plastic vervuiling terug te dringen. Doel is om de hoeveelheid plastic die in zee belandt drastisch te verminderen en hergebruik en recycling onder de bewoners en toeristen te stimuleren. Deze maatregelen maken deel uit van een wetsvoorstel van de regering van de Balearen. In 2020 willen de eilanden de verkoop van single-use plastics verbieden, waaronder plastic bekers, borden, bestek, rietjes, tassen, maar ook vochtige doekjes, wegwerpaanstekers en – scheermesjes, plastic wattenstaafjes, niet-herbruikbare printer toners en niet-recyclebare koffie capsules.

De maatregel die voor de meeste ophef zorgde is de laatste: niet-recyclebare koffie capsules. Het voorstel is dat de capsules 100% composteerbaar moeten zijn. Nu zijn ze van plastic of aluminium. Een mogelijke oplossing voor fabrikanten die deze capsules vervaardigen zou zijn om een systeem te introduceren waarbij deze producten verzameld en gerecycled worden door de fabrikanten zelf, wat Nespresso bijvoorbeeld al doet. Deze oplossing wordt aangedragen door de regering.

Naast deze maatregelen wil de overheid ook restaurants en bars gaan verplichten om kraanwater aan te bieden aan al hun klanten. Daarvoor mogen zij geen kosten in rekening brengen. Het doel is om zo de verkoop van het aantal plastic flesjes terug te dringen.

Dit ambitieuze voorstel werd gedaan naar aanleiding van een beoordeling van de huidige situatie op de eilanden met betrekking tot vervuiling. Er is hier sprake van weinig ruimte en veel toerisme en het stijgende gebruik van single-use leidt tot vervuiling van straten, stranden en bergen. Als het voorstel wordt doorgevoerd, zou het niet naleven van de maatregelen kunnen leiden tot boetes tussen €300 en €1.7 miljoen.

Een recent rapport van Greenpeace Spanje stelt dat 96% van het afval in de Middellandse Zee uit plastic afval bestaat, ongeveer 1.455 ton. Van al het plastic dat in zee terecht is gekomen, ligt 94% op de zeebodem en het is onmogelijk om dit terug te halen. De Middellandse Zee is een van de meest vervuilde zeeën ter wereld.

De ambitie van de Balearen volgt op de besluiten van landen als Frankrijk en Costa Rica en andere om binnen de komende twee jaar single-use plastics of plastic tassen te gaan verbieden. Kenia is een voorbeeld van een land dat al een verbod heeft doorgevoerd op plastic tasjes. In steeds meer landen komt bestrijding van de Plastic Soup hoog op de agenda te staan.