Berichten

PLUS Supermarkt sjoemelt met Europees verbod op plastic bestek

Amsterdam, 23 mei 2019 – Europa verbiedt lidstaten om plastic wegwerpbestek (vorken, messen, lepels, eetstokjes) te verkopen. Dat is een van de maatregelen die genoemd worden in de nieuwe Richtlijn voor eenmalige plastic producten. De Richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu, zoals de Richtlijn officieel heet, is deze maand definitief goedgekeurd nu ook Europese Raad met de tekst heeft ingestemd. Het verkopen van wegwerpbestek is daarmee vanaf 2021 verboden. PLUS Supermarkt omzeilt nu al het verbod door wegwerpbestek te verkopen als een milieuvriendelijk en afwasbaar product.

Achtergrond Richtlijn

Om toenemende plasticvervuiling tegen te gaan, heeft Europa nieuwe regels aangenomen. Die regels verbieden het gebruik van bepaalde producten als daar alternatieven voor zijn. Het gaat om producten die vaak in het milieu worden aangetroffen, zoals wegwerpbestek. Plastic vorkjes, lepeltjes en messen worden met name aangetroffen op plaatsen waar mensen picknicken, denk aan stranden en parken. De ratio achter de Richtlijn is om plastic producten die meestal worden weggegooid na een of twee keer te zijn gebruikt, uit het systeem te halen. Ze mogen daarom niet meer verkocht worden vanaf 2021.

PLUS Supermarkt

De marketeers van PLUS Supermarkt hebben nu een list bedacht om de nieuwe wetgeving te omzeilen. Je kunt het plastic bestek, zolang het niet breekt, toch telkens opnieuw afwassen en hergebruiken? En zó adverteert PLUS Supermarkt nu dat zijn plastic wegwerpbestek wel honderd keer meegaat.

PLUS Supermarkt zegt ernaar te streven om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken en koestert een positief imago van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je zou dus verwachten dat PLUS plastic wegwerpbestek — vooruitlopend op de datum waarop het verbod ingaat — al uit de schappen haalt. In plaats daarvan wordt dit huismerk opeens omgekat tot een zogenaamd duurzaam product dat gunstig zou zijn voor het milieu. Het is een gotspe.


Lees ook:
Plastic pact is marketingstunt
Ineos bouwt voor 3 miljard euro plasticfabrieken bij Antwerpen

Europese reductiedoelstellingen Single Use Plastic ter discussie

Amsterdam, 13 december 2018 – Afgelopen mei introduceerde de Europese Commissie een nieuwe Richtlijn om eenmalig plastic, Single Use Plastic (SUP), tegen te gaan. Eenmalig gebruikte plastics leveren de grootste bijdrage aan de plasticsoep. Zowel het Europese Parlement als de Europese Raad heeft aanpassingen voorgesteld, zie het document waarin alle tekstwijzigingen staan. Dinsdag 18 december moet de tekst van de richtlijn definitief zijn. In artikel 4 is sprake van reductiedoelstellingen, een van de onderwerpen waar veel over te doen is.

Lobbyisten van de plastic- en verpakkingsindustrie draaien al maanden overuren om de richtlijn naar hun hand te zetten. In november bracht de Europese verpakkingsindustrie een verklaring uit die door 37 industriële organisaties werd ondertekend. De industrie wil reductiemaatregelen voorkomen en roept op om het reductie-artikel te schrappen. Wanneer lidstaten de mogelijkheid krijgen om marktrestricties door te voeren om consumptie van verpakkingen te reduceren, zou dat leiden tot regelgeving die per land verschilt. En dat zou dan weer leiden tot ondermijning van de economische basis van de Europese Unie, het vrije verkeer van goederen.

Corporate European Observatory heeft onlangs de industrielobby geanalyseerd. Het argument dat ambitieuze maatregelen tegen SUP de werking van de Europese Unie zouden ondergraven, is buiten proporties en vooral bedoeld om verdeeldheid zaaien onder politici.

Het is cruciaal hoe de reductievoorstellen worden geformuleerd. De Europese Commissie wilde dat lidstaten een significante reductie van SUP zouden bereiken en het Europees Parlement heeft dit aangescherpt tot een reductie van ten minste 25% vóór 2025. Die aanscherping werd weer geschrapt door de Europese Raad, maar die voegde wel weer toe dat het om een meetbare reductie moet gaan binnen een bepaalde, maar niet gedefinieerde, periode.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Oostenrijk heeft afgelopen week de doelstelling omarmd dat het SUP in 2025 zal hebben gereduceerd met 20-25%. De SUP-richtlijn moet alle lidstaten verplichten om SUP in 2025 met ten minste een kwart te reduceren, net zoals de verplichting dat in 2025 ten minste 90% van alle flessen weer wordt ingezameld. Wij verwachten van de Nederlandse overheid dat zij in de onderhandelingen pal achter deze verplichtende doelstellingen gaat staan.”

 

Foto: Plastic draak voor het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Actie van Break Free From Plastic Alliance en Rethink Plastic

 

 

Lees ook – Europese PET-lobby valt door de mand

Lees ook – Ongekend zware lobby industrie tegen voorstellen Europese Commissie

,

Advies van de Verenigde Naties aan landen om maatregelen tegen plastic te nemen

Amsterdam, 5 juni 2018 – Tot nu toe zijn er geen internationale afspraken gemaakt die landen verplichten om het gebruik van plastic terug te dringen. Het meest problematisch voor het milieu zijn de wegwerpplastics, in het Engels Single Use Plastic (SUP). Veel landen nemen zelf maatregelen, omdat ze de ernst van het probleem erkennen of omdat de situatie ronduit onhoudbaar wordt.

United Nations Environment heeft vandaag, Wereldmilieudag, een uitvoerig rapport gepubliceerd met een overzicht van de maatregelen die 50 landen tot dusver hebben genomen. Een deel van die maatregelen blijkt overigens niet bijzonder effectief, omdat landen ze niet handhaven.

Het rapport, getiteld Single-use plastics A Roadmap, geeft een overzicht van de tien belangrijkste acties die landen kunnen nemen. De Verenigde Naties bevelen overheden de volgende maatregelen aan:

  1. Analyseer wat de meest problematische plastic producten zijn en bestrijd deze.
  2. Overweeg wat de beste maatregelen zijn om het probleem op te lossen.
  3. Breng zowel de mogelijke milieugevolgen in kaart als de mogelijke sociaal-economische gevolgen.
  4. Identificeer de belangrijkste belangengroepen.
  5. Informeer het publiek en licht ze voor.
  6. Bevorder alternatieve materialen en bepaal van tevoren of die in voldoende mate aanwezig zijn.
  7. Zorg dat bedrijven er belang bij hebben en krijgen om de transitie te stimuleren.
  8. Benut belastingen of heffingen op SUP om milieuprojecten en betere recycling te financieren.
  9. Handhaaf de maatregelen die je neemt.
  10. Ga na of de beoogde effecten ook behaald worden en pas eventueel de maatregelen aan.

Lees ook: Voorstel Europese Commissie tot reductie van eenmalig plastic 

Voorstel Europese Commissie tot reductie van eenmalig plastic

Brussel/Amsterdam, 28 mei 2018 – De Europese Commissie gaat de strijd aan tegen plasticsoep. Het voorstel voor een afzonderlijke Richtlijn dat vandaag in Brussel werd gepresenteerd is een goede stap voorwaarts, maar gaat niet ver genoeg.

Europa pakt de Single Use Plastics (SUP) aan. Een aantal plastic producten, zoals wegwerpbestek, roerstaafjes, wattenstaafjes en rietjes, wordt geheel verboden. Voor deze producten bestaan alternatieven. Andere plastic producten worden van etiketten voorzien om kopers te informeren, weer andere moeten beter ontworpen worden.

Producenten worden verantwoordelijk gemaakt voor de afvalfase van hun SUP-producten. Zo moeten in 2025 90 procent van de plastic flessen door de producenten worden ingezameld. De Europese Commissie acht dat haalbaar met statiegeldsystemen. Ook zullen producenten gaan betalen voor het opruimen van zwerfplastic, waaronder sigarettenfilters. De plannen zijn gebaseerd op de plastic items die het meeste op stranden worden aangetroffen. Om te voorkomen dat visgerei in zee terecht komt, worden daarvoor specifieke regels voorgesteld.

Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans is de voorgestelde Richtlijn zeer ambitieus. Het zou zelfs gaan om ‘s werelds meest ambitieuze wettelijke maatregelen om de plasticcrisis te bezweren. “Europe is leading the way”, zei hij tijdens de persconferentie. De burgers in Europa hebben de Commissie hiervoor het mandaat verschaft. Timmermans wees erop dat 95 procent van de Europeanen maatregelen tegen SUP noodzakelijk en urgent acht.

Hoe ambitieus het voorstel ook zou zijn, de cruciale vraag is of het ambitieus genoeg is. Het verbieden van slechts enkele plastic producten is vooral een symbolische maatregel. De grote hoeveelheden (overbodig) verpakkingsplastic, 59 procent van alle plastics, wordt niet of nauwelijks ingeperkt. Er zijn geen concrete reductiedoelstellingen geformuleerd en de nadruk ligt op recycling in plaats van reductie. Er zijn meer opmerkelijke tekortkomingen. Terwijl de Commissie zegt dat gezondheid van mensen een belangrijk uitgangspunt is, staat er niets over het terugdringen van schadelijke chemische toevoegingen, waaronder hormoonverstorende stoffen. Een voorstel voor een Europese belasting op plastic ontbreekt. Eventuele belastingmaatregelen worden aan de lidstaten overgelaten.

Lees hier het persbericht over de Richtlijn en zie hier een samenvatting van de persconferentie.


Lees ook: Krachtige lobby Europese plasticindustrie tegen maatregelen Europese Unie.

,

Nieuwe maatregelen Europese Unie tegen plasticsoep

Amsterdam, 17 mei 2018 – De Europese Commissie heeft een richtlijn ontworpen om het eenmalig gebruik van plastic aan te pakken. Het voorstel wordt 23 mei gepresenteerd, maar een concept is al gelekt.

Plastic items die het vaakst in het milieu worden aangetroffen, moeten worden aangepakt. Op stranden is 80-85% van al het afval plastic en 50% betreft Single Use Plastic (SUP). Het EU-initiatief richt zich op de tien SUP-items die het meest op stranden worden aangetroffen én op achtergelaten visgerei. Samen vertegenwoordigen ze ongeveer 70% van al het strandafval. Om te voorkomen dat elk land afzonderlijke maatregelen gaat aankondigen, zoals Italië met het verbod op het plastic wattenstaafje, stelt de EU nu algemene (reductie)doelen voor. Lidstaten zullen wel voor een deel vrij blijven om zelf te bepalen welke nationale maatregelen ze nemen om de vastgestelde doelstellingen te halen.

Producenten van visgerei, zoals netten, worden verantwoordelijk gemaakt voor het afval, en niet de vissers. De producenten zullen ervoor moeten gaan zorgen dat oude netten weer ingeleverd worden voor recycling of hergebruik. Producenten van SUP worden eveneens verantwoordelijk gemaakt voor de afvalfase van hun producten door nieuwe toegepaste regelgeving.

Er komt een verbod op SUP-items waarvoor milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar zijn. Denk aan wattenstaafjes of rietjes. Er komen reductiedoelstellingen voor flesjes en fastfood verpakkingen. Er worden maatregelen getroffen, die gericht zijn op het ontwerp: denk aan doppen die voortaan aan het flesje vast blijven zitten. En tenslotte wil de EU dat er informatie op labels komt te staan om kopers te informeren.

De Europese Commissie wil dat 90% van de plastic flessen wordt ingezameld en ziet invoering van statiegeld (Deposit Refund System) als een zeer efficiënte methode. Lidstaten kunnen kiezen uit statiegeld of de producenten verantwoordelijk maken voor het inzamelen van 90% van de verkochte flesjes.

De Europese Commissie zal op 23 mei de ontwerprichtlijn vaststellen. Daarna moeten het Europees ­Parlement en de lidstaten er zich over uitspreken.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Wij juichen de voorstellen van de Europese Commissie van harte toe. Het werd hoog tijd dat op het niveau van de Europese Unie vergaande maatregelen worden genomen om verspreiding van plastic in het milieu te voorkomen. De Commissie legt de verantwoordelijkheid terecht niet bij de consumenten, maar bij de producenten. Producenten kunnen zich niet langer verschuilen achter mooie beloftes over recycling, maar moeten nu zelf gaan bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van plastic in het milieu door af te zien van SUP, alternatieven te omarmen, ontwerpen aan te passen en statiegeldsystemen in te voeren”.


Lees ook: Waarom uitstellen van statiegelduitbreiding geen optie is