Ongekend zware lobby industrie tegen voorstellen Europese Commissie

Amsterdam, 14 september 2018 – Met het mes op de keel toont de Europese plastic- en verpakkingsindustrie haar ware gezicht. De Europese commissie heeft afgelopen mei een nieuwe Richtlijn voorgesteld. Kern daarvan is om de eenmalige plastic verpakkingen aan te pakken door een aantal plastic producten te verbieden (zoals rietjes en wegwerpbestek) en producenten verantwoordelijk te maken voor de afvalfase van hun producten.

De verpakkingsindustrie heeft afgelopen maand op de voorstellen gereageerd met een verklaring die ondertekend werd door 68 industriële organisaties. Voor Nederland tekende het Afvalfonds en voor België Fost Plus.

De verklaring ageert met name tegen artikel 8 waarin staat dat de producenten verantwoordelijk worden gemaakt voor het opruimen van eenmalig gebruikt zwerfplastic. Niet de industrie is verantwoordelijk, staat in de verklaring, maar de vervuilende burgers zelf. Er is een gebrek aan bewustzijn en de vuilnisophaal is slecht georganiseerd. Achterliggend doel van de lobby is evident tweeledig: ongelimiteerd plastic te kunnen blijven produceren en minimalisering van de kosten.

Een alliantie van milieuorganisaties, waaronder de Plastic Soup Foundation, heeft haar grote bezorgdheid over deze opstelling geuit in een verklaring waarin punt voor punt de argumenten van de industrie worden weersproken. De industrie moet de voorgestelde Richtlijn niet aanvallen maar juist omarmen, hun eigen verantwoordelijkheid erkennen en die niet op de consument blijven afschuiven.