De Plastic Soup Foundation is samen met onze projectpartners Deutsche Umwelthilfe en Duurzame Bloemistengroep gestart met een verduurzamingcampagne binnen de sierteeltsector in Nederland en Duitsland, waarbij we ons richten op alle vormen van plastics die in deze sector worden verbruikt. Daarbij lichten we de hele keten door: van kweker tot veiling, van detailhandel tot consument.

De campagne focust zich in de eerste plaats op de vervanging van de eenmalig te gebruiken planten tray door een duurzame variant. De milieuwinst die hiermee in de sierteelt valt te behalen, is enorm: de hoeveelheid afvalplastic zal onmiddellijk met vele miljoenen kilo’s per jaar afnemen.

Daarnaast benaderen we marktbreed bedrijven en organisaties die met ons samen willen werken bij het in kaart brengen van de hoeveelheden weg-werp-plastics in de keten om gezamenlijk stappen te ondernemen deze te verminderen.

Sleutelwoorden in de juiste volgorde zijn: refuse, reduce, re-use, closed-loop recycling

Lees hier meer in het PSF positionpaper over dit project.

Partners

Wilt u met uw bedrijf meewerken aan de reductie van plasticgebruik in de sierteeltsector? Neem dan contact op met projectleider Harmen Spek.

Nieuws

Updates en nieuwsartikelen

  • Er zijn Kamervragen gesteld over het gebruik van de single-use plastic trays naar aanleiding van onze campagne. Daarop volgden officiële antwoorden van Staatssecretaris Dijksma. Er volgt nu een onderzoek naar de duurzaamheid van de verschillende trays.
  • Royal FloraHolland plaatste een artikel op hun website waarin ze aangeven dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de milieuprestaties van verschillende soorten trays.
  • Bloembollenvisie publiceerde een artikel over het antwoord van Dijksma: tray voor sierteelt kan duurzamer
  • We kregen een brief van de Intratuin dat ze streven naar 100% meermalig fust en dat ze ons initiatief van harte steunen.
  • Het Duitse magazine Taspo schreef een artikel over ons project (in het Duits)
  • De website Bloemen- en Plantennieuws publiceerde onze blog over de sierteelt op hun website.
  • Royal FloraHolland plaatste een update over het onderzoek door Blonk Consultants: de meermalige tray is in alle opzichten duurzamer dan de single use tray.
  • Projectleider Harmen Spek werd geïnterviewd door Bloemen- en Plantennieuws over waarom de single use tray een giga-milieuprobleem is.