Politieke Pluim 2015

Politieke Pluim 2015

Statiegeld is een uiterst effectief middel in de strijd tegen plastic soep. In de zomer van 2015 werd ternauwernood de afschaffing van statiegeld op grote PET-flessen uitgesteld. Dat vieren we als een belangrijke overwinning. Wie van de hoofdrolspelers in de Tweede Kamer op dit dossier verdient de politiek pluim?

Stientje van Veldhoven (D66) vindt statiegeld een middel maar geen doel. Statiegeld mag alleen afgeschaft worden wanneer er een aantoonbaar beter alternatief voor het milieu is.

Roelof Bisschop (SGP) wil dat wettelijke bepalingen over statiegeld gehandhaafd worden en gerevitaliseerd.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) wil statiegeld uitbreiden naar kleine PET-flessen “De flessenautomaten staan al in de supermarkten. Wat zou het mooi zijn als we ook onze kleine flesjes daar tegen statiegeld kunnen inleveren.”

Agnes Mulder (CDA) “Statiegeld is een goede methode om zwerfvuil te voorkomen, en mensen bewust te maken van de noodzaak tot hergebruik.”

Yasemin Çegerek (PvdA) nam initiatief tot retourpremie “Er is te veel zwerfafval op straat en te veel goede materialen belanden in de verbrandingsoven.”

Remco Dijkstra (VVD) is verklaard tegenstander van statiegeld ”Het is een systeem dat achterhaald is. Het is ooit bedoeld voor glazen flessen die werden omgespoeld.”

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) verzoekt de regering al jaren via moties om het statiegeldsysteem niet af te schaffen, maar uit te breiden.

Eric Smaling (SP) tijdens schoonmaakactie strand “De hoeveelheid doppen die je tegenkomt geeft eens te meer aan hoe belangrijk het is dat we het systeem van statiegeld overeind houden en mogelijk zelfs uitbreiden.”

Liesbeth van Tongeren (Groen Links) is verklaard voorstander van statiegeld. “Een echte held kiest statiegeld”

Stemmen is niet meer mogelijk. De winnaar wordt spoedig bekendgemaakt!