Pleidooi voor verbod vuurwerk

Op verzoek van de regering heeft het RIVM geïnventariseerd via welke bronnen op het land microplastics in zee terecht komen. Het rapport vermeldt restanten van vuurwerk als een van de oorzaken. Veel siervuurwerk en rotjes hebben plastic hulzen. Die knallen uit elkaar en spoelen weg met regenwater.

De Tweede Kamer heeft al in oktober 2014 in een aangenomen motie de regering verzocht om de in dit rapport genoemde bronnen mee te nemen in de uitwerking van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Verbod op plastic in vuurwerk is echter geen onderdeel van de voorgenomen maatregelen die sindsdien zijn voorgesteld. De overheid bepleit dat er geen plastic naar het milieu mag lekken, maar staat tegelijk toe dat dit met de jaarwisseling wel degelijk gebeurt.

Nu is er het Vuurwerk Manifest. Al meer dan honderd organisaties en veel particulieren bepleiten in dit manifest een verbod op vuurwerk. Letselschade, veiligheidsproblemen en overlast zijn de belangrijkste argumenten om het afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw voortaan over te laten aan professionals.

De Plastic Soup Foundation steunt het Vuurwerk Manifest, omdat een verbod voorkomt dat er onnodig plastic in het milieu terecht komt. Hopelijk maakt het Kabinet ook goede voornemens en staat voor het komende jaar het terugdringen vuurwerk op de agenda. Daar zijn redenen genoeg voor.