plastic flesjes plastic bottles
, , , ,

Wereldbevolking consumeert 1 miljoen plastic flesjes per minuut

De wereldwijde consumptie van plastic stijgt nog steeds. In 2016 werden er 480 miljard plastic flesjes verkocht. In 2004 waren dit er nog 300 miljard. Tegenwoordig worden er elke minuut 1 miljoen plastic flesjes verkocht en het totaal aantal zal stijgen naar 583,3 miljard in 2021. Dat blijkt uit statistieken van Euromonitor, een instituut dat internationaal marktonderzoek uitvoert.

Volgens het onderzoek is de enorme vraag naar plastic flessen voor een groot gedeelte het gevolg van de urbanisering van China. Daar wordt volgens Rosemary Downy, hoofd verpakkingen bij Euromonitor, bijna een kwart van alle plastic flessen geconsumeerd. In 2015 werden er alleen al 68,4 miljard plastic flesjes water verkocht in China en in 2016 steeg dat aantal naar 73,8 miljard.

Minder dan de helft van alle in 2016 gekochte plastic flesjes werden ingezameld voor recycling. Van slechts 7% van deze flesjes zijn nieuwe PET-flessen gemaakt. De meeste flessen komen op de vuilnisbelt of in het milieu terecht. Geschat wordt dat er elk jaar tussen de 5 en 13 miljard kilo aan plastic afval in de oceanen terechtkomt, het equivalent van een volle vuilniswagen per minuut.

Voor Recycling Netwerk vormen de cijfers van Euromonitor aanleiding om een oproep te plaatsen aan het adres van de politieke partijen die momenteel aan de onderhandelingstafel zitten bij informateur Gerrit Zalm. Aan de onderhandelaars wordt gevraagd maatregelen te nemen in een nieuw regeringsakkoord, zoals uitbreiding van statiegeld.

In februari heeft de Nederlandse regering aangegeven te gaan onderzoeken op welke manier het aantal zwerfflesjes in drie jaar met 90% verminderd kan worden. Zij geeft hiermee gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid van de Kamer schaarde zich achter de oproep van Merijn Tinga (de Plastic Soup Surfer) die bijna 58.000 handtekeningen verzamelde om het statiegeldsysteem toe te passen op kleine flesjes. Demissionair staatssecretaris Dijksma beloofde de Kamer dit najaar met een voorstel te komen.