UK wil “vermijdbaar plastic afval” uitbannen

Amsterdam, 18 januari 2018 – De verwachting was dat de Britse regering een stevig beleid zou aankondigen om de plastic vervuiling tegen te gaan. Maar May’s uiteenzetting van die plannen zijn eerder met scepsis en hoon begroet. Zie bijvoorbeeld dit artikel in The Independent. 

May verdedigde een strategie voor de komende 25 jaar. Een van de actiepunten is de aanmoediging aan supermarkten om enkele schrappen te voorzien van producten die niet in plastic verpakt zijn. Andere maatregelen zijn om de bestaande heffing op plastic tasjes uit te breiden en plastic bekers uit overheidsinstellingen te weren.  

De kritiek op May is snoeihard. De termijn waarbinnen “vermijdbaar plastic afval” gerealiseerd moet zijn duurt met een kwart eeuw veel te lang. Bedenk dat bij de huidige productie van plastic de vervuiling binnen enkele jaren verdubbeld is. Het is geheel onduidelijk in hoeverre er verplichtingen worden opgelegd. Wel wordt een belasting op verpakkingsplastic onderzocht.  

En dan is er vooral de ongelukkige term “vermijdbaar plastic afval” (avoidable plastic waste). Wat volgens de één vermijdbaar is, is dat volgens de ander niet. Vrijwel alle plastic is vermijdbaar, want nog niet zo heel lang geleden kon de mens zonder. Plasticproducenten zullen de voordelen van plastic breed uitmeten om aan te tonen dat hun plastic niet vermijdbaar is. Ze zullen wijzen op verlenging van houdbaarheid van etenswaren of energiebesparing bij de productie van plastic ten opzichte van andere materialen.  

Wil het Verenigd Koninkrijk werkelijk een van de meest milieubewuste land ter wereld worden, zoals May aankondigde, dan moet ze het echt over een andere boeg gooien. Dan moeten er wettelijke reductiemaatregelen op plastic worden doorgevoerd, moet verpakkingsplastic door heffingen flink beprijsd worden, en moeten die supermarkten niet alleen verplicht worden niet in plastic verpakte producten op een aantal schappen aan te bieden, maar ook dat het aantal schappen elk jaar wordt uitgebreid.