Europese belasting op plastic schiet doel voorbij

Amsterdam, 29 mei 2018 – De Europese Commissie heeft gisteren haar voorstel gepresenteerd voor een nieuwe Richtlijn over de reductie van bepaalde plastics en hun negatieve invloed op het milieu. Het voorstel wijst op de noodzaak om Single Use Plastic (SUP) te reduceren, maar kent geen reductiedoelstellingen. Een grote tekortkoming van het voorstel is dat er geen financiële instrumenten worden ingezet om reductie te verwezenlijken.

Begin dit jaar kondigde Eurocommissaris Oettinger (begroting) nog een Europese “plastic tax” aan. Uit de Plastic Strategy, die kort daarop werd gepubliceerd, bleek dat de haalbaarheid van dit plan nog moest worden bestudeerd. In het voorstel dat gisteren werd gepubliceerd ontbreekt elke verwijzing naar een Europese belasting op plastic.

Belasting op het gebruik van nieuw plastic in de hele Europese Unie is een effectief middel. In dat geval wordt het aan de ene kant namelijk duurder om nieuw plastic te produceren en aan de andere kant aantrekkelijker om oud plastic te recyclen.

Toch heeft de Europese Commissie onlangs een belasting aangekondigd op plastic, en wel in het kader van de nieuwe Europese begroting. Dit betreft echter allesbehalve een EU-brede belasting, zoals eerst de bedoeling was. In plaats daarvan wordt voorgesteld dat elke lidstaat € 0,80 gaat betalen aan Europa per kilo niet recyclebare verpakkingen.

Dit voorstel schiet zijn doel ver voorbij en niet zal leiden tot een reductie van het gebruik van plastic en vermindering van de plasticsoep. De nadruk op reductie van plastic is nu verschoven naar recycling. Producenten van plastic kunnen zo vrijwel ongelimiteerd blijven produceren. De kosten worden via deze belasting neergelegd bij de belastingbetaler en niet bij de producenten, die voor dit plastic verantwoordelijk zijn. Ook gaat het bij verpakkingen slechts om 40% van al het geproduceerde plastic.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is een campagne begonnen voor een belasting op plastic. Teken hier de petitie.


Lees ook: Voorstel Europese commissie tot reductie van eenmalig plastic