Ocean Plastics Charter van G7

Amsterdam, 14 juni 2018 – Plasticsoep staat hoog op de internationale agenda. De recente top van de G7 in Ottowa is afgesloten met een Ocean Plastics Charter. Van de G7 hebben de V.S. en Japan deze niet ondertekend. Het Charter of Handvest was nog niet gepubliceerd of werd al bekritiseerd als niet toereikend om de plasticcrisis te bezweren.

Hoewel een van de actiepunten “significante reductie van onnodig eenmalig plastic” betreft, zijn er geen bindende reductieafspraken gemaakt en ligt de algehele nadruk van het Handvest op recycling en herwinning (“recovery”) van plastic.

Een “catch” is het laatste woord. Naast recycling en hergebruik moet het afvalplastic “herwonnen” worden. Milieuorganisaties als Greenpeace en Breakfreefromplastic (BFFP) benadrukken dat “recovery” een eufemisme is voor het verbranden van plastic afval. Dat gaat gepaard met giftige luchtvervuiling en voorkomt toenemend plasticgebruik allerminst.

Het algehele doel van het Handvest is samenwerking met de industrie opdat in 2030 alle plastic verpakkingen voor ten minste 55 procent gerecycled en hergebruikt worden en 100 procent van alle plastics in 2040 herwonnen (“recovered”) worden. Op deze wijze verwoord, is de samenwerking met de industrie haast al beklonken.

The American Chemistry Council (ACC) heeft afgelopen maand “ambitieuze doelstellingen” aangekondigd: al het verpakkingsplastic moet in 2040 100 procent hergebruikt, gerecycled en herwonnen kunnen worden. Zo wordt de weg vrijgehouden om ongelimiteerd plastic te blijven produceren. We roepen in herinnering dat de ACC in 2016 aankondigde dat de Amerikaanse chemische industrie tot 2023 een bedrag van 164 miljard dollar investeert in 264 nieuwe plasticfabrieken.

Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace International: “It’s time for the world’s largest economies to recognise that we cannot simply recycle our way out of this problem.”