Plasticsoep tussen wal en schip. Nieuw schepnet biedt uitkomst

Amsterdam, 5 juli 2018 – Drijfvuil dat zich rond de boten verzamelt, meestal tussen schip en kade, is lastig op te ruimen. Vanaf het water is dat afval niet te bereiken en vanaf de kant is dat lastig en arbeidsintensief. Het is een probleem voor overheid én bootbewoners.

In 2014 werd de aanpak van zwerfafval op open water in kaart gebracht. Zwerfafval is volgens dit rapport vooral in stedelijke gebieden een probleem, maar nog nauwelijks onderdeel van beleid. Het is kostbaar om op te ruimen en verschillende organisaties en diensten werken onvoldoende samen. Voor woonbootbewoners werden twee mogelijke oplossingen voorgesteld:

  • Aanbrengen van voorzieningen zoals drijfbalken tussen boot en kade
  • Hulpmiddelen (vuilvisnetten en containers) beschikbaar te stellen aan woonbootbewoners.

Ondanks de moeite die je moet doen om drijfvuil te vissen, mag verwacht worden dat veel woonbootbewoners graag meewerken. Het levert namelijk direct een schone omgeving op. Gemeenten en waterbeheerders zijn er tot nu toe nog echter nog niet toe overgegaan om woonbootbewoners vuilvisnetten ter beschikking te stellen. Dat komt vermoedelijk mede omdat bestaande schepnetten niet voldoen. Deze zijn namelijk ontworpen om gehengelde vis uit het water te scheppen of bladeren uit een zwembad en dus ongeschikt voor zwaarder drijfvuil.

Er is nu een schepnet te koop dat wel voldoet. Goodtogather verkoopt sinds enkele maanden een speciaal voor het opvissen van drijfvuil ontworpen stevig schepnet. Dit net is ontwikkeld door enkele betrokken Amsterdamse bootbewoners. De schepnetten hebben een lange (2 tot 4 meter) en sterke houten steel om ook zwaardere voorwerpen op te vissen, zoals emmers, 2 liter flessen of jerrycans. De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden en de schepnetten worden in Haïti gemaakt in het kader van een ontwikkelingsproject.

 

Het is tijd dat waterbeheerders deze netten ter beschikking stellen aan de bootbewoners. Het is in elk geval een supergoedkoop alternatief in vergelijking met andere methoden.


Lees ook: Maandelijks opruimdag in Sierra Leone