Teleurstellende UNEA-resolutie over plasticsoep: Shell en Unilever krijgen hun zin

Amsterdam, 20 maart 2019 – De wereld kiest er niet voor om de plasticsoep te bestrijden door reductie van plasticproductie of het verbieden van single use plastics. Dit is de teleurstellende uitkomst van de vierde bijeenkomst van UNEA in Nairobi, waar de lidstaten van de Verenigde Naties bij elkaar kwamen en een resolutie over bestrijding van de plasticsoep aannamen. Een aantal landen onder leiding van de Verenigde Staten blokkeerde eind vorige week voorstellen om de plasticsoep internationaal te bestrijden.

Meerdere resoluties ter discussie

Tijdens de UNEA-4 top, die afgelopen vrijdag afsloot, werd de resolutie “Adressing single-use plastic products pollution” aangenomen. Lidstaten worden daarin opgeroepen maatregelen te nemen om de ecologische gevolgen van plastic afval te beperken. Er is echter geen sprake van gecoördineerd internationaal overleg of van verplichte vermindering van (verpakking)plastic. Tijdens de top werden wel meerdere resoluties besproken om een halt toe te roepen aan plastic vervuiling. De meer ambitieuze voorstellen haalden het allemaal niet. Noorwegen, Japan en Sri Lanka stelden gezamenlijk voor toe te werken naar een nieuwe internationale overeenkomst met bindende doelstellingen. India diende op het allerlaatste moment zelfs een resolutie in om single-use plastic wereldwijd te gaan verbieden.

De verworpen resoluties lagen in lijn met de aanpak waar meer dan 90 milieuorganisaties, waaronder de Plastic Soup Foundation, voor pleiten. In hun voorstel zetten ze uiteen hoe een nieuw internationaal verdrag om de plasticsoep te bestrijden vorm zou moeten worden gegeven. Lees hier over dat voorstel.

Oppositie van Verenigde Staten

De milieuorganisaties, bijeen in Nairobi, beschuldigen de Verenigde Staten ervan de ambitieuze resoluties te hebben geblokkeerd, discussies te traineren en teksten af te zwakken. De Verenigde Staten hebben ervoor gekozen het belang van hun petrochemische industrie te verdedigen die meer dan 200 miljard dollar investeert in nieuwe plasticproductie. Shell is bijvoorbeeld een van de bedrijven die met miljarden in nieuwe plasticproductie investeert, profiterend van goedkoop schaliegas. De milieuorganisaties hebben een gezamenlijke persverklaring uitgebracht. In The Guardian wordt David Azoulay van het Center for International Environmental Law geciteerd: “The vast majority of countries came together to develop a vision for the future of global plastic governance. Seeing the US, guided by the interests of the fracking and petrochemical industry, leading efforts to sabotage that vision is disheartening.” Zelfs nadat een sterk afgezwakte resolutie was aangenomen, liet de Amerikaanse delegatie nog weten zich er niet aan gebonden te voelen.

Plasticproducenten reageren verheugd

De World Plastics Council, het forum waarin plastic producenten zich hebben verenigd, verwelkomt de resolutie in een persbericht. Zij stellen dat de eerste prioriteit moet liggen in verbeterde inzameling van plastic afval, vooral in opkomende landen met een grote bevolking. De resolutie legt de industrie immers geen enkele verplichting op om minder (verpakking)plastic te produceren. Ook Unilever, een van de grootste vervuilers in Zuidoost Aziatische landen, richt zich op recycling van (mini)verpakkingen in plaats van vermindering.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De succesvolle lobby van de industrie betekent dat de plasticsoep de komende jaren drastisch zal verergeren en dat landen waar de vervuiling het ergst is, de grootste lasten zullen dragen. Het is ongelooflijk teleurstellend, dat winstbejag wederom van meer belang is dan een leefbare planeet voor toekomstige generaties.”

Foto: kunstwerk van plastic afvalknijpers door Angelika Heckhausen

Lees ook – Protest Greenpeace bij Unilever tegen wegwerplastic.

Lees ook – Nieuw industrieel offensief: Alliance to end plastic waste.

Lees ook – Wil het Kabinet-Rutte wel echt minder plastic?