Unilever draait de plastickraan een beetje dicht

Amsterdam, 9 oktober 2019 – Unilever, goed voor meer dan vierhonderd merken, belooft de hoeveelheid plastic in 2025 in absolute zin te hebben teruggebracht. Daarnaast belooft het concern het gebruik van nieuw (virgin) plastic te halveren en dat van recyclaat te verhogen. Unilever verkoopt producten aan meer dan 2,5 miljard mensen in meer dan 190 landen en is een van de bedrijven die het meest bijdragen aan de plasticsoep. De nieuwe CEO Alan Jope: ‘We need absolute urgency in turning off the plastic tap’. Gaan zijn maatregelen echt helpen in de strijd tegen de plasticsoep?

Minder virgin en meer recyclaat

Unilever heeft twee nieuwe doelen voor 2025 aangekondigd:

  • Halvering van de hoeveelheid virgin plastic in verpakkingen
  • Meer plastic inzamelen en verwerken dan het bedrijf verkoopt.

Unilever gebruikt ongeveer 700.000 ton virgin plastic per jaar. Deze hoeveelheid moet in 2025 met de helft zijn teruggebracht, dat wil zeggen dat er dan niet meer dan 350.000 ton virgin plastic gebruikt zal worden. Dat wil het bedrijf bereiken door enerzijds minder plastic te gebruiken in verpakkingen (dat levert een verwachte besparing op van 100.000 ton) en anderzijds door meer gerecycled plastic te gebruiken (250.000 ton). In totaal is dat 600.000 ton. Per saldo is er dus sprake van een absolute reductie van 100.000 ton. Unilever claimt de eerste multinational te zijn die een absolutie reductie van het gebruik van plastic belooft.

Hervulbare en verpakkingsloze producten

Minder verpakkingsplastic, andere verpakkingsmaterialen, ijsjes zonder wikkel, zeep zonder verpakking, hogere concentratie van wasmiddelen, meer producten die opnieuw gebruikt kunnen worden, producten die hervulbaar zijn; de lijst van mogelijkheden die Unilever kan en wil benutten is lang. Maar dan blijft er nog steeds plastic over. Dat moet hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd kunnen worden. Niet recyclebaar plastic wordt daarom vervangen door recyclebaar plastic.

Wie controleert?

Om aan recyclebaar plastic te komen, moet afvalplastic worden ingezameld. Unilever gaat samen met partners plastic inzamelen in gebieden waar afvalinzameling ontbreekt of gebrekkig is. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, hoe effectief het is en hoeveel van deze initiatieven er zijn en waar, blijft vooralsnog onduidelijk. Daarnaast gaat Unilever ook direct betalen voor gerecycled plastic. Dit is echter slechter van kwaliteit dan virgin plastic en ook veel duurder. Dat impliceert dat de voorgestelde aanpak gevoelig is voor fraude. Wie gaat Unilever controleren?

Grootse uitdaging

De grootste uitdaging vormen zonder twijfel de sachets of miniverpakkingen. Daarvan bestaat de verpakking uit meerdere lagen. Er is tot nu toe één pilotfabriek, in Indonesië, die op basis van chemische recycling deze verpakkingen recyclet. Het gaat hier om een theoretische oplossing. De miniverpakkingen worden namelijk vooral in gebieden met weinig koopkracht verkocht. Unilever moet dus aannemelijk maken dat al deze verpakkingen keurig worden ingezameld en naar nog te bouwen fabrieken worden gebracht, terwijl juist in de afzetgebieden de vuilnisophaal in gebreke is.

Is absolute reductie een relatief begrip?

Absolute reductie van single use plastic (SUP) is een van de pijlers van de Plastic Soup Foundation. Het is dus fantastisch dat Unilever als eerste multinational een absolute reductie aankondigt. Of toch niet? Multinationals als Unilever willen groeien. Ze streven ernaar steeds meer producten te verkopen. Hoe verhoudt zich dat precies met de belofte van absolute reductie van plastic?

Foto: Sachets, onder andere van Unilever. Roshan P. Rai van Zero Waste Himalaya.

 

Lees ook – Unilever grootste vervuiler in de Filipijnen

Lees ook – Artikel in Independent van 8 oktober

Lees ook – Artikel in de Financial Times van 6 oktober