Een groot deel van de wereld heeft niet de juiste faciliteiten om de grote hoeveelheden plastic afval te verwerken. Dit veroorzaakt lekkages van plastic in het milieu. De 80% van de plastic soep die van land afkomstig is bestaat voor het grootste gedeelte uit consumentenafval. Dat zijn voornamelijk verpakkingen. Stortplaatsen, dumps en verbranding van afval zijn wereldwijd de manieren om dit afval te verwerken (Worldbank, 2016). Dit resulteert in de vernietiging van waardevolle materialen, land, ecosystemen en tast daarnaast de volksgezondheid aan.

Verhoging van de afvalopbrengst en recycling zorgt voor vermindering van de plasticlekkage in het milieu en voorkomt daarmee plastic soep. Helaas zien veel landen de waarde van recycling (nog) niet in of hebben niet voldoende kapitaal om te investeren in / onderhouden van grote recyclingfaciliteiten. Daarom introduceert de Plastic Soup Foundation een nieuwe innovatieve oplossing die dit wereldwijde probleem moet tackelen: Plastic Urban Mining.

Met Plastic Urban Mining helpen wij bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en gemeenschappen die in transitie zijn van een lineaire naar een circulaire economie door het managen van de gehele plastic keten. Van het creëren van awareness en educatie tot tot het ontwikkelen van producten uit lokaal gerecycled plastic, Plastic Urban Mining is een all-in-one oplossing.

Nepal

In 2015 is PSF uitgenodigd door ICCO, de Karuna Foundation en de lokale overheid van Kathmandu om naar Nepal te komen om te onderzoeken wat de mogelijkheden van Plastic Urban Mining daar zijn. De Heilige Baghmati Rivier stroomt door het hart van Kathmandu en is volledig vervuild met plastic. De rivierbeddingen zijn geplastificeerd en er is geen leven in de rivier.

In Nepal is een levendige handel in afval en waardevolle materialen als plastic, maar het meeste plastic worden geëxporteerd naar Nepal of belandt alsnog bij de rest van het afval.

De Plastic Soup Foundation onderzoekt mogelijkheden om met lokale overheden de plastic vervuiling naar de rivier te stopen en de Heilige Baghmati Rivier weer schoon te krijgen.

Bonaire

Dit kleine tropische eiland staat bekend als “Diver’s Paradise”. Bonaire trekt watersporters aan, voor zowel onder als boven water. Toch heeft dit paradijs een afvalprobleem, zowel op het land als in de zee. De oostkust wordt overstroomd met plastic soep en de lokale afvaldump neemt waardevolle ruimte in op het eiland.

Samen met de lokale NGO Boneiru Duradero kijken we naar de mogelijkheid om het plastic afval dat nu gedumpt wordt om te zetten in een inkomstenbron voor het eiland. Door lokale recycling willen we producten maken die normaal worden geïmporteerd. Dit creëert banen, bespaart in kosten en redt het milieu.

Rio de Janeiro

Samen met WWF Brasil zijn wij gestart met onze eerste missie van Plastic Urban Mining (PUM) in Rio de Janeiro. Jarenlange heeft Rio problemen met afval in de Guanabara Bay. Meer dan 50 rivieren vervoeren een mix van plastic afval en rioolwater naar de baai.

Ons doel met deze PUM-missie is het ondersteunen van lokale afvalinzamelaars. Dit zijn de helden van Rio, want zij zorgen ervoor dat het afval van de straat wordt opgeruimd en niet in de rivieren belandt. De afvalinzamelaars verzamelen het plastic en verkopen het aan een “middle man”. Wij willen de verzamelaars in staat stellen het ingezamelde plastic te recyclen met dezelfde gereedschappen die plasticrecyclers hebben, maar dan kleiner. Met de juiste tools kunnen ze hun eigen producten maken, meer inkomen genereren en is er een prikkel om meer plastic van de straten te halen. Deze blauwdruk is gemakkelijk te kopiëren naar andere delen van Rio de Janeiro en naastgelegen plaatsen en een oplossing om de baai schoner te krijgen.

Lees meer over Rio in dit blog.