Weinig landen beschikken over faciliteiten om de grote hoeveelheden plastic afval te verwerken. Dit veroorzaakt ernstige lekkage van plastic naar het milieu. De 80% van de plastic soup die van land afkomstig is, bestaat voor het grootste gedeelte uit consumentenafval. Het zijn voornamelijk verpakkingen. Stortplaatsen, illegale dumps en verbranding van afval zijn wereldwijd de meest voorkomende manieren om afval te verwerken (Worldbank, 2016). Dit resulteert in de vernietiging van waardevolle materialen, land, ecosystemen. Ook levert het gevaren op voor de volksgezondheid.

Door het plastic afval waarde te geven en te recyclen, kan een gedeelte van het probleem ondervangen worden. Helaas zien veel landen de waarde van recycling (nog) niet in of hebben onvoldoende kapitaal om te investeren in recyclingstraten.
Een andere (deel)oplossing schuilt in de omzetting van waste to oil.

Onder de paraplu van Plastic (Urban) Mining werkt de Plastic Soup Foundation (al dan niet op uitnodiging) aan combinaties van op maat gemaakte oplossingen die maximaal aansluiten op elkaar.

We helpen bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en gemeenschappen die in transitie zijn van een lineaire naar een circulaire economie bij  het managen van de gehele plastic afvalketen. Van het creëren van awareness en educatie tot tot het ontwikkelen van producten uit lokaal gerecycled plastic.

Plastic (Urban) Mining is een all-in-one oplossing.

Nepal

In 2015 is PSF uitgenodigd door ICCO, de Karuna Foundation en de lokale overheid van Kathmandu om naar Nepal te komen om te onderzoeken wat de mogelijkheden van Plastic (Urban) Mining zijn. De Holy Baghmati River stroomt door het hart van Kathmandu en is dood door het vele afval. De rivierbeddingen zijn geplastificeerd en er is geen leven meer in de rivier.

In Nepal is een levendige handel in afval en vooral de waardevolle plastics, waarbij het meeste plastic afval word geëxporteerd naar India. Minder waardevolle kunststoffen belanden in de natuur, op open stortplaatsen of worden in de open lucht verbrand in kookvuren.

De Plastic Soup Foundation onderzoekt momenteel de mogelijkheden om met lokale overheden de plastic vervuiling naar de rivier te stopen en de Holy Baghmati River weer schoon te krijgen. Door de ernstige aardbeving in 2015  heeft dit project helaas ernstige vertraging opgelopen.

Rio de Janeiro

Samen met WWF Brasil zijn wij in 2015 gestart in het Braziliaanse Rio de Janeiro met onze eerste Plastic Urban Mining missie. Al jarenlang heeft Rio grote problemen met afval in de Guanabara Bay. Meer dan vijftig rivieren vervoeren een mix van plastic afval en rioolwater naar de Baai.

Ons doel met deze missie was het ondersteunen van lokale afvalinzamelaars. Dit zijn de helden van Rio, want zij zorgen ervoor dat het afval van de straat wordt opgeruimd en niet in de rivieren belandt. De afvalinzamelaars verzamelen het plastic en verkopen het aan een “middle man”.
Wij brachten de inzamelaars vervolgens de kennis om het plastic afval zelf – in het klein – te recyclen. Deze blauwdruk is gemakkelijk te kopiëren naar andere delen van Rio de Janeiro en naastgelegen plaatsen en een deeloplossing om de baai minder te vervuilen.
Het project werd afgesloten in 2016. Dat jaar hebben we de blauwdruk ook succesvol toegepast op Bonaire.

Bonaire

Dit kleine tropische eiland staat bekend als het ‘Diver’s Paradise’. Bonaire trekt watersporters aan, voor zowel onder als boven water. Maar dit paradijs heeft ook een groot afvalprobleem, zowel op het land als in de zee. De oostkust wordt overstroomd met plastic soup en de lokale afvaldump neemt waardevolle ruimte in op het eiland.

In opdracht van het WWF en samen met de lokale NGO Boneiru Duradero hebben we in 2016 naar mogelijkheden gekeken om het plastic afval dat nu gedumpt wordt om te zetten in een inkomstenbron voor het eiland: Trash to Cash. Door een kleine, lokale recyclingunit is het de bedoeling om producten te maken die normaal worden geïmporteerd. Dit creëert banen, bespaart in kosten en redt het milieu.