natuurramp
,

Natuurrampen en de plastic soup

Amsterdam, 26 oktober 2017 – De Tsunami die in maart 2011 Japan trof veroorzaakte een vloedgolf van afval. Veel van dat afval spoelde later na de natuurramp aan op de Amerikaanse westkust. Orkanen, overstromingen, windhozen, zware regens zijn allemaal voorbeelden van weersomstandigheden waarbij veel plastic in het milieu terecht komt. Ook al gaan burgers supernetjes met hun spullen en afval om, tegen natuurrampen is niemand opgewassen.

Voor het eerst wordt op het hoogste niveau erkend dat natuurrampen in sterke mate bijdragen aan de plastic soup. In december komen alle milieuministers van de wereld bij elkaar in Kenia. Daar vindt de derde vergadering plaats van de United Nations Environment Assembly (UNEA). Noorwegen heeft een resolutie opgesteld met veel actiepunten in de strijd tegen de plastic soup. De wereld kan die resolutie, al dan niet aangepast, aannemen.

Artikel 12 van de resolutie stelt dat de naties met zorg erkennen dat natuurrampen en toenemende extreme weersomstandigheden een wezenlijke bijdrage leveren aan afval en microplastics in de oceanen. Wordt de resolutie aangenomen dan benadrukken 193 naties dat het belangrijk is om maatregelen te nemen ter voorkoming en ter vermindering van (plastic) afval dat door natuurrampen en extreem veroorzaakt wordt.

Het valt toe te juichen dat dit onderwerp nu op de internationale agenda staat. Voorkomen moet worden dat het bij mooie woorden blijft. De volgende stap moet zijn dat beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers met voorstellen komen om deze bron van de plastic soup daadwerkelijk aan te pakken. Wanneer dit probleem serieus wordt aangepakt, ligt het voor de hand dat de maatregelen zich vooral richten op een drastische vermindering van verpakkingsplastic.

Plastic dat er niet is, kan ook niet in het milieu terechtkomen, hoe hard het ook waait.