Krachtige lobby Europese plasticindustrie tegen maatregelen Europese Unie

Amsterdam/Brussel 24 mei 2018 – Er staat veel op het spel als de Europese Unie op 28 mei maatregelen zal aankondigen tegen de voortgaande plasticvervuiling. De organisatie Corporate Europe Observatory onderzoekt lobbyactiviteiten in Brussel en heeft die van de plasticindustrie geanalyseerd.

De voorgenomen maatregelen van de Europese Unie zijn enkele weken geleden uitgelekt. Daaruit blijkt, dat vooral Single Use Plastics (SUP) worden aangepakt. Producten waarvoor alternatieven bestaan worden verboden, andere worden van labels voorzien om kopers te informeren, weer andere moeten beter ontworpen worden. Er is sprake van reductie van het aantal SUPs en ook dat producenten verantwoordelijk worden gemaakt voor de afvalfase van hun producten. Ze moeten bijvoorbeeld gaan betalen voor inzameling en het opruimen van zwerfplastic.

Het is allerminst verwonderlijk dat de plasticindustrie daarom een zware lobby is begonnen om deze regulering tegen te gaan. De grote vraag is of en in hoeverre de Europese Commissie hieraan gehoor zal geven en op 28 mei met een sterk uitgedund pakket van maatregelen komt.

Corporate Europe Observatory heeft geïnventariseerd hoe vaak de industrie bij de Europese Commissie aan tafel zat en sprak met Europarlementariërs, zocht uit hoeveel lobbyisten fulltime in dienst zijn en hoeveel geld hieraan wordt uitgegeven. Duidelijk werd, dat de industrie geen uitspraken wil doen over vrijwillig te nemen kwantitatieve reductiedoelen die binnen een bepaalde periode gerealiseerd moeten zijn of, bijvoorbeeld, welk percentage van de plastic producten wanneer recyclebaar of herbruikbaar moet zijn. De uitspraken die de industrie wel wil doen, liggen ver verwijderd van de ambities van de Europese Commissie.

De Europese Commissie zegt wettelijke maatregelen in te voeren indien de Europese plasticindustrie niet zelf met meer ambitieuze doelstellingen komt. De plasticlobby heeft al gereageerd en stelt dat de plannen van de Commissie onvoldoende onderbouwd worden met wetenschappelijk bewijs en dat het zinvoller is om op basis van vrijwilligheid de kunststofkringloop te verbeteren. De nadruk wordt gelegd op circulariteit en efficiënt grondstoffengebruik en dus op de mogelijkheid ongelimiteerd plastic te kunnen blijven produceren.

De plasticindustrie verzet zich ook met alle middelen tegen invoering van een belasting op het gebruik van maagdelijk plastic. Een dergelijke belasting maakt het produceren van nieuw plastic duurder en verhoogt tegelijkertijd de aantrekkelijkheid om gerecycled plastic te gebruiken. Die plannen had de Commissie aanvankelijk, maar deze zijn inmiddels al vrij geruisloos naar de achtergrond verdwenen.


Lees ook: Ahold laat ware gezicht zien door statiegeld te blokkeren