Aanpak plastic in vuurwerk blijft onduidelijk

Amsterdam, 20 november 2018 – Naast het uitbannen van plastic wegwerpartikelen voor eenmalig gebruik, zoals plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes, werkt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) aan een Plastic Pact. In een nieuwsbericht van de rijksoverheid staat dat het om een brede aanpak gaat door “met allerlei partijen afspraken te maken over de reductie en hergebruik van plastic – zoals onlangs met festivals in Nederland”. Het Plastic Pact wordt begin volgend jaar verwacht en onduidelijk is tot nu toe wat de afspraken zullen behelzen en in hoeverre die op basis van vrijwilligheid worden gemaakt. Blijven het mooie woorden en voornemens of gaat er echt iets veranderen?

Tijdens de jaarwisseling zal daarbij weer pijnlijk duidelijk worden hoeveel zwerfplastic in het milieu komt door het afsteken van rotjes en pijlen. Het papier dat in het verleden voor de fabricage van vuurwerk werd gebruikt, is voor een deel vervangen door plastic. Dat plastic wordt in kleine stukjes uiteengereten, valt daarna moeilijk op te ruimen en vergaat niet in het milieu. Het aanpakken hiervan is in principe gemakkelijk: verbied dat er plastic verwerkt wordt in vuurwerk. En als dat niet lukt: maak de afspraak met verkopers dat ze vuurwerk met plastic niet meer aanbieden.

Tijdens de jaarwisseling van 2019/2020 zal blijken of het Plastic Pact werkelijk hout snijdt en er ook met de vuurwerkbranche harde afspraken zijn gemaakt.


Lees ook:
Europees parlement neemt historisch besluit tegen plasticvervuiling