,

Shoreliner ideaal om drijvend plastic afval te analyseren

Amsterdam, 12 november 2018– De Shoreliner presteert boven verwachting. Nu de testfase onlangs succesvol is afgerond, wordt het concept verder uitgewerkt. Ingenieursbureau Tauw heeft het relatief simpele systeem voor het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld in het kader van het programma Port Waste Catch. Het vangt drijfvuil af voordat het de zee bereikt.

Het systeem bestaat uit een lange drijvende arm die parallel aan de kade in het water ligt. Zo blijft de achterliggende kade vrij van afval. Onder de arm hangt een filterdoek tot een halve meter in het water. Gebruikmakend van de stroming wordt drijfvuil in de richting van een opvangfuik aan het einde van de arm gestuurd. Die wordt periodiek geleegd met een mechanische grijper vanaf een boot. In de pilotfase, van december 2016 tot en met 15 oktober 2018, is met een relatief kleine Shoreliner in de Rotterdamse Lekhaven 1166  kg drijfafval opgevangen. Daarvan was 153 kilo plastic.

Nu de effectiviteit met het prototype in de Lekhaven is aangetoond, breekt een tweede fase aan. Niet alleen is de opvangfuik twee keer zo groot gemaakt, zodat veel meer drijfvuil wordt opgevangen. Ook is besloten de Shoreliner te gebruiken voor analyse van de gevonden microplastics. Dit gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Plastic Soup Foundation en staat in het kader van datadeling binnen de zogeheten Community of Practice Plastic Maas-Rijn-Delta.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft al een eerste monitoring plaatsgevonden naar pellets. Dit zijn kleine ovaalronde stukjes plastic van circa 4 mm. Ze vormen de grondstof bij het vervaardigen van plastic producten. In één leging werden 250.000 pellets geteld. De pellets moeten afkomstig zijn van de stroomopwaarts gelegen plasticindustrie. Per keer dat de opvangfuik werd geleegd, werden tienduizenden tot honderdduizenden microplastics aangetroffen. Daarvan bestaat circa 80% uit deze pellets.

De Shoreliner blijkt een goed instrument om te monitoren wat in bepaalde hotspots, zoals insteekhavens, aan plastic drijft. Met een datareeks voor meerdere jaren kan later worden vastgesteld in hoeverre maatregelen tegen de plasticsoep (zoals initiatieven van industrie om zorgvuldiger om te gaan met pellets) daadwerkelijk effectief zijn.

Foto: Tauw.


Lees ook: Ecojacht Ocean Savior vaart op plastic