Gratis compost vol microplastics

Amsterdam, 14 december 2019 – Er zitten 4000 microplastics in één kilo compost. Wageningen Universiteit onderzocht in opdracht van Plastic Soup Foundation en NH Nieuws compost dat in Noord-Holland door gemeenten gratis wordt verstrekt. Kamerleden reageren geschokt en eisen duidelijkheid.

Kamerleden van PvdA, GroenLinks en D66 vragen zich af of compost nog wel veilig gebruikt kan worden en hebben Kamervragen aangekondigd, aldus NH Nieuws. Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) wil dat de minister snel maatregelen neemt: ‘Het compost zal in het voorjaar weer worden verstrekt door gemeenten. De minister moet voor die tijd duidelijkheid geven of gemeenten dat wel of niet moeten doen.’ Milieuminister Veldhoven wil eerst onderzoek van het RIVM afwachten. Onduidelijk is echter of het RIVM al onderzoek doet naar de effecten van microplastics in compost.

Alarmerende onderzoeksresultaten

Een bak met vier kilo compost afkomstig van de Purmerendse afvalverwerker HVC is in Wageningen onderzocht op de aanwezigheid van microplastics door Violette Geissen, professor Soil Degradation & Land Management. Eerst werd het monster gezeefd op twee millimeter, waardoor het de kwaliteit van Keurcompost A kreeg. Daarna werden zo’n 4000 microplastics per kilo geteld. Een deel daarvan blijken bioplastics te zijn, die tijdens het industriële composteringsproces niet zijn afgebroken.

Bestaand normen ontoereikend

Je kunt compost kopen met een keurmerk (Keurcompost A, B of C). In dat compost mag maximaal 2 gram plastic per kilo zitten. Dat is het gewicht van vijf boterhamzakjes. De wettelijke norm is maximaal 5 gram plastic per kilo (10 boterhammenzakjes). In deze norm wordt bovendien geen rekening gehouden met stukjes plastic van minder dan 2 millimeter. Die tellen qua gewicht dus niet eens mee. Het zijn die kleinste stukjes die voor de consument onzichtbaar zijn en voor het milieu het schadelijkst. Je krijgt dus compost gratis of koopt het, maar je kunt nooit zelf zien in hoeverre het vervuild is met microplastics.

Bodemvreemd materiaal

Plastic dringt steeds verder door in alle soorten grond. Het is bodemvreemd materiaal. Een jaar geleden zijn de normen aangescherpt van de Regeling bodemkwaliteit. In baggerspecie mag sindsdien alleen nog ‘sporadisch’ ander bodemvreemd dan steen en hout voorkomen. Plastic en piepschuim moeten uit de grond en baggerspecie worden verwijderd vóórdat deze worden toegepast. Maar aanwezige microplastics kunnen echter niet verwijderd worden.

Harmen Spek, manager Innovations & Solutions bij de Plastic Soup Foundation: ‘Er bestaat geen norm voor microplastics in compost, terwijl die kleine stukjes juist het meest problematisch zijn. Er moet snel een aangescherpte norm komen.’

 

Lees ook – Lang op gewacht: norm voor plastic in grond- en baggerspecie

Lees ook – Plastic in compost zorgt voor extra lokale vervuiling

Lees ook – Plasticsoep op land: landbouwcompost is vervuild met plastic

Lees ook – Bermmaaisel op landbouwpercelen